Trang mang cua

Hoi ong Giam muc Viet nam

yeu cau cac c quan truyen thong nha nc

noi lai cho ung

 

Trang mang cua Hoi ong Giam muc Viet nam yeu cau cac c quan truyen thong nha nc noi lai cho ung.

Viet nam [WHD 23/2/2010] - Trang mang cua Hoi ong Giam muc Viet nam goi tat la WHD a len tieng yeu cau mot so c quan truyen thong nha nc noi lai cho ung ve chuyen Hoi ong Giam muc Viet nam chuc tet Mat tran to quoc Viet nam.

Theo ban tin e ngay 23 thang 2 nam 2010, Trang Mang cua Hoi ong Giam muc Viet nam cho biet: Thong Tan Xa Viet nam va Trang ien t cua ang cong san Viet nam loan tin rang "Hoi ong Giam muc Viet nam chuc mng Mat Tran to quoc Viet nam nhan dp Nam Mi ngay 29 thang Gieng" nam 2010.

Ca hai ban tin eu viet nguyen van nh sau: "Tha uy quyen cua Hoi ong Giam muc Viet nam, linh muc Nguyen Khac Que, Quan hat Thanh Oai, Giao phan Ha noi cam n s quan tam cua Mat Tran To quoc Viet nam oi vi ong bao Cong giao ca nc noi chung va Hoi ong Giam muc Viet nam noi rieng".

Trang mang cua Hoi ong Giam muc Viet nam a tm hieu va c biet: linh muc Nguyen Khac Que, Quan hat Thanh Oai, thuoc Tong giao phan Ha noi khong he c Hoi ong Giam muc Viet nam uy nhiem ve bat c s vu nao lien quan en Hoi ong Giam muc Viet nam, ke ca viec chuc Tet Mat Tran To Quoc Viet nam ngay 29 thang Gieng nam 2010.

S d Trang mang cua Hoi ong Giam muc Viet nam phai tm hieu vu viec la bi v co oc gia thac mac tai sao Trang Mang a khong ang tin noi tren.

Ban tin cua Trang Mang Hoi ong Giam muc Viet nam khang nh rang Trang Mang "tra li cho quy oc gia a neu thac mac c ro. ong thi cung yeu cau nhng ngi co trach nhiem trong hai c quan thong tan tren phai co trach nhiem nh chnh, noi lai cho ung".

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page