Toa an Au Chau khong co quyen

phan quyet ve viec cam treo Thanh gia tai Y

 

Toa an Au Chau khong co quyen phan quyet ve viec cam treo Thanh gia tai Y.

Strasbourg, Phap [CNA 22/2/2010] - Toa An Au Chau khong co quyen a ra phan quyet ve viec cam treo Thanh gia trong cac trng cong lap tai Y.

Trong mot cuoc gap g hoi tuan qua tai Thuy S, 47 nc thanh vien cua Hoi ong Au Chau a cho cong bo mot tuyen ngon ve quyen han cua Toa An Nhan Quyen Au Chau co tru s tai Strasbourg, Phap quoc. Cac nc thanh vien cua Hoi ong Au Chau a a ra mot chnh sach mi nham gii han cac phan quyet cua Toa An nay oi vi cac truyen thong va van hoa cua cac quoc gia thanh vien.

Theo bao Ngi Quan Sat Roma, c quan ngon luan ban chnh thc cua Toa thanh, Hoi ong Au Chau a nhom hop trong hai ngay tai thanh pho Interlaken, Thuy S, e thao luan ve nhng cai to lien quan en hoat ong cua Toa An nhan quyen Au Chau.

Ong Carmelo Mifsu Bonnici, bo trng t phap Malta, noi rang toa an nhan quyen au chau a khong "nhay cam u" oi vi nhng ac iem van hoa thuoc ve ban sac dan toc cua cac quoc gia thanh vien.

Ba Maris Riekstins, bo trng ngoai giao cua Lithuani tuyen bo rang Toa an nay can phai co nhng phan quyet ro rang, chnh xac va de hieu cho moi ngi. ay la ieu ma ba noi rang a khong he co trong phan quyet lien quan en viec treo thanh gia tai Y.

ai dien cua Toa thanh cung len an phan quyet cua toa an va noi rang toa nay khong co tham quyen oi vi cac truyen thong cua Y.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page