c tong giam muc Dublin Ai Nh Lan

keu goi sam hoi

 

c tong giam muc Dublin, Ai Nh Lan, keu goi sam hoi.

Dublin [Irish Times, CWN 22/2/2010] - c cha Diarmuid Martin, Tong giam muc Dublin, Ai Nh Lan, keu goi sam hoi.

Len tieng trong mot nghi thc Mua Chay nham e loi keo dan chung tr ve Giao hoi, c cha Diarmuid Martin, Tong giam muc Dublin, noi rang ao Cong giao khong the c canh tan neu khong ng au vi s lam dung ma cac tre em vo toi phai chu trong qua kh. Theo ngai, trong suot nam nay, toan the Giao hoi tai Dublin ang xet mnh va c mi goi sam hoi.

c tong giam muc Dublin noi: "mot lan na, trong nam nay, toan the giao hoi tai Dublin c mi goi can tan bang viec xet mnh va nhn lai kinh nghiem cua mnh".

Ngai nhan manh: nam nay la nam toan the Giao hoi tai Dublin c keu goi sam hoi va hoa giai ve nhng hanh ong lam dung khung khiep oi vi tre em va cach the Giao hoi giai quyet van e nay. Chung ta phai t bo moi cam do ngh rang s canh tan trong Giao hoi co the thc hien c ma khong can nhn nhan nhng thiet hai oi vi cac tre em vo toi.

Noi en y ngha cua Mua Chay, c cha Martin noi: "Mua Chay la thi gian e tat ca chung ta nhan ra trach nhiem cua mnh oi vi xa hoi va oi vi Giao hoi von a e cho mot tnh the nh vay xay ra".

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page