Cac c giam muc Ai Nh Lan

se thc hien mot hanh ong sam hoi

trong Mua Chay nay

 

Cac c giam muc Ai Nh Lan se thc hien mot hanh ong sam hoi trong Mua Chay nay.

Dublin [Irish Catholic 18/2/2010] - Cac c giam muc Ai Nh Lan se thc hien mot hanh ong sam hoi trong Mua Chay nay.

Len tieng sau cuoc gap g vi c thanh cha trong hai ngay th Hai 15 va th Ba 16 thang 2 nam 2010, c hong y Sean Brady, giao chu Giao hoi Ai Nh Lan, a noi vi gii truyen thong the gii rang mot nan nhan cua nhng vu lam dung tnh duc tre em cua cac linh muc muon thay cac Giam muc "cam thay nhuc nha". Va ay la ieu cac c giam muc Ai Nh Lan muon thc hien.

c hong y giao chu Giao hoi Ai Nh Lan cho biet: cac c giam muc nc nay ang thao luan vi nhau ve nhng hnh thc sam hoi ma cac ngai muon thc hien nh leo nui Croagh Patrick hay i en ngon Lough Derg. Nhng du di hnh thc nao i na, ay van phai la mot hanh ong sam hoi thc s theo truyen thong "mac ao nham va rac tro tren au" trong Cu c.

c cha Denis Brennan, Giam muc Ferms noi: ngai biet la cac nan nhan "cam thay that vong, nhng ho cung muon thay chnh cac c giam muc phai cam c noi tui nhuc cua ho".

c giam muc Ferms cho biet: trong mua chay nay, cac c giam muc se en vi cac giao x e lang nghe nhieu hn va tiep tuc phuc vu ngi ngheo va ngi b ay ra ben le xa hoi.

Khi c hoi ve tnh trang thieu hiep nht gia cac c giam muc, c hong y Brady noi rang cac v co nhng suy ngh khac nhau, nhng tat ca eu "thong nht vi nhau trong viec oi pho vi vu lam dung tnh duc tre em va s hiep nht gia cac v ln hn bao gi het trong cac cuoc gap g va qua vi giao trieu Roma".

c hong y giao chu cung noi rang cac c giam muc khong he cam thay nh "nhng con de ganh toi" va rang Toa thanh a giup cac ngai ng au vi hoan canh cung nh khuyen khch cac ngai thc hien cuoc canh tan thieng lieng tai Ai Nh Lan.

Tng cung nen nhac lai: trong mot thong cao c cho cong bo sau cuoc gap g cua 24 v Giam muc Ai Nh Lan va c thanh cha, Toa thanh noi rang c thanh cha a "keu goi cac c giam muc nc nay phai cng quyet ng au vi nhng van e cua qua kh va giai quyet cuoc khung hoang hien tai vi tat ca chan thanh va can am".

c hong y Brady nhn nhan "s thieu sot cua cac c giam muc", nhng khang nh rang long khiem ton va thai o sam hoi thc s cua cac ngai se giup thay oi noi tam tai nc nay.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page