Hang trieu ngi a gi ve

xem tam khan liem thanh Torino

 

Hang trieu ngi a gi ve xem tam khan liem thanh Torino.

Roma [CNA 16/2/2010] - Hang trieu ngi a gi ve e xem tam khan liem thanh Torino.

c biet tam khan nay se c trien lam tai nha th chnh toa Torino, Bac Y, t ngay 10 thang 4 en ngay 23 thang 5 nam 2010.

Theo ai phat thanh Vatican, tnh en ngay th Bay 13 thang 2 nam 2010, ung 70 ngay sau khi m trang mang ve tam khan liem, con so ngi ang ky xem tam khan a len ung mot trieu ngi.

S d con so ngi ang ky thng lam len en hang trieu ngi trong mot thi gian ky luc nh the la nh mang li Internet. Cach ay 10 nam, nhan ai nam thanh 2000, khi tam khan liem c trien lam, ch co 200 ngan ngi gi ve xem. Luc o ch co 20 phan tram ang ky tren mang.

Nam nay, ty le nhng ngi vao mang e gi cho len en 93 phan tram. So con lai ang ky qua ien thoai.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page