S iep cua c thanh cha

nhan ngay the gii cau nguyen cho n goi

 

S iep cua c thanh cha nhan ngay the gii cau nguyen cho n goi.

Vatican [CNA 16/2/2010] - c thanh cha Benedicto XVI nhan manh en tam quan trong cua cuoc song chng ta cua linh muc trong viec co vo n goi.

Trong s iep nhan Ngay The Gii cau nguyen cho n goi lan th 47, c cho cong bo hom th Ba 16 thang 2 nam 2010, c thanh cha khang nh rang n goi la viec cua Chua. Tuy nhien, theo ngai, "pham chat va chieu sau cua chng ta ca nhan va cong oan cua cac linh muc va tu s van la mot yeu to quan trong trong viec co vo n goi."

c thanh cha trng dan gng cua cac tien tri trong Cu c la nhng ngi a dang hien ca cuoc i e lam chng cho Chua. Rieng Chua Giesu la "Chng Nhan toi cao cua Thien Chua va chng trnh cu o cua Ngi".

Ngoai ra, trong s iep nhan ngay the gii cau nguyen cho n goi, c thanh cha cung nhac en vai tro cua thanh Gioan Tay Gia, cua hai thanh Andre va Philipphe cung nh cua thanh Phero va Bartholomeo.

c thanh cha giai thch: "sang kien t do va nhng khong cua Thien Chua gap g va thach thc trach nhiem cua nhng ai on nhan li mi goi cua Ngi e, xuyen qua chng t cua mnh, tr thanh kh cu cho tieng goi cua Chua".

S iep nhan ngay the gii cau nguyen cho n goi nam nay cua c thanh cha nhan manh en ba kha canh cua i song linh muc va thanh hien: mot la cuoc song than tnh vi Chua Kito, hai la s hien than tron ven cho Thien Chua va ba la s hiep thong, qua o linh muc va ngi tu s ci m vi moi ngi, giup vt qua nhng chia re, han gan nhng ran nt, giai quyet cac xung ot va hieu lam cung nh tha th cho nhng xuc pham.

c thanh cha ac biet keu goi linh muc va tu s hay lam gng cho gii tre bang cach cho ho thay c ve ep cua i song linh muc va thanh hien.

c biet Ngay The Gii cau nguyen cho n goi nam 2010 se c c hanh vao ngay 25 thang 4 nam 2010, Chua Nht th bon Mua Phuc Sinh, thng c goi la Chua Nht Chua Chien lanh.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page