c Thanh Cha keu goi

cac linh muc, tu s lam chng ta

 

c Thanh Cha keu goi cac linh muc, tu s lam chng ta.

Vatican (SD 16-2-2010) - c Thanh Cha Bien c 16 keu goi cac linh muc va tu s neu chng ta cuoc song gng mau nh mot phng thc tot ep e khi day n goi ni tam hon ngi tre.

Ngai bay to lap trng tren ay trong S iep nhan Ngay The lan th 47 cau cho n goi se c c hanh vao chua nhat th 4 Phuc sinh - chua nhat Chua Chien Lanh, 25-4-2010.

Sau khi nhac en nhieu tam gng trong Kinh Thanh va lch s Giao Hoi, c Thanh Cha khang nh rang: "Thien Chua dung chng ta cua cac linh muc, trung thanh vi s mang, e khi day nhng n goi mi linh muc va tu s phuc vu Dan Chua". Ngai neu bat 3 yeu to thiet yeu e chng ta cua linh muc tu s c hu hieu: trc tien la linh muc tu s can song tnh ban vi Chua Kito; th hai la hien than tron ven cho Thien Chua, va th ba la song hiep thong yeu thng nhau.

c Thanh Cha viet: "Linh muc phai la con ngi hiep thong, ci m oi vi moi ngi, co kha nang lam cho toan the oan chien tien bc trong hiep nhat, oan chien ma long t nhan Chua a uy thac cho linh muc, giup ho vt thang nhng chia re, han gan nhng ran nt, va san bang nhng xung khac va hieu lam, tha th nhng xuc pham."

c Thanh Cha nhac lai rang hoi thang 7 nam 2005, khi gap g hang giao s mien Aosta, toi a noi rang neu ngi tre thay cac linh muc le loi va buon ba, th chac chan ho se khong cam thay c khch le noi gng cac v ay. Va c Gioan Phaolo 2, cung a tng noi: "Chnh i song cua cac linh muc, long tan tuy vo ieu kien cua cac v oi vi oan chien Chua, chng ta yeu thng phuc vu Chua va Giao Hoi cua Chua.. s hoa thuan huynh e cua cac linh muc vi nhau va long nhiet thanh cua cac v oi vi viec rao giang Tin Mng cho the gii, chnh la yeu to th nhat va co sc thuyet phuc nhat mang lai nhieu n goi" (Pastores dabo vobis, 41). the noi rang n goi nay sinh t s tiep xuc vi cac linh muc, nh the mot gia san qu gia c thong truyen bang li noi, gng lanh va toan the cuoc song.

Va c Thanh Cha ket luan rang: "Moi linh muc, moi ngi thanh hien nam n, trung thanh vi n goi cua mnh, eu thong truyen niem vui phung s Chua Kito, va mi goi moi Kito hu ap lai n goi nen thanh cua tat ca moi ngi. V the, e co vo n goi linh muc va i song thanh hien, e lam cho viec loan bao n goi tr nen manh me va quyet liet hn, can co tam gng cua nhng ngi a tha "xin vang" oi vi Thien Chua va d phong cuoc song ma Chua danh cho moi ngi." (SD 16-2-2010)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page