Toa thanh len an cac hanh vi

lam dung tnh duc tre em

cua hang giao s Ai Nh Lan

 

Toa thanh len an cac hanh vi lam dung tnh duc tre em cua hang giao s Ai Nh Lan.

Vatican [AFP 15/2/2010] - Toa thanh len an cac hanh vi lam dung tnh duc tre em cua hang giao s Ai Nh Lan.

Hom th Hai 15 thang 2 nam 2010, c hong y Tarcisio Bertone, Quoc vu khanh Toa thanh, a noi vi cac c giam muc Ai nh lan rang cac hanh vi lam dung tnh duc tre em cua cac linh muc Ai nh lan va c hang giao pham bao che la "nhng hanh ong ang trach".

c hong y Quoc vu khanh Toa thanh a gap g 24 Giam muc Ai Nh Lan trong mot thanh le trc khi cac v vao yet kien c thanh cha Benedicto XVI. Ngo li trong thanh le, c hong y Bertone noi: "cac cong ong cua anh em ang trai qua mot th thach nang ne. Mot so ngi cua Giao hoi vng mac vao nhng hanh ong vo cung ang trach".

Theo c hong y Quoc vu khanh Toa thanh, "nhng th thach xuat phat t long Giao hoi d nhien la nang ne va nhuc nha". Nhng moi th thach eu co the tr thanh c hoi e thanh luyen va thanh hoa, vi ieu kien la th thach o phai c c tin soi sang va ngi toi loi nhan ra loi pham cua mnh.

c biet, c thanh cha a cho trieu tap cac c giam muc Ai Nh Lan ve Roma trong hai ngay th Hai 15 va th Ba 16 thang 2 nam 2010 e giup mang lai niem tin tng cho dan chung tai mot x s ma cac linh muc, do s bao che cua hang giao pham trong hang chuc nam tri, a co nhng hanh vi lam dung tnh duc oi vi tre em.

Trong bai giang thanh le vi s ong te cua cac c giam muc Ai Nh Lan, c hong y Bertone keu goi ng e "mat niem tin vao Thien Chua, ri vao chan nan va that vong". Theo ngai ay la th "giong to" nguy hiem nht, bi v no cham en tam hon cac tn hu, lay ong niem tin cua ho va e doa kha nang tin tng ni Thien Chua.

Phai oan giam muc Ai Nh Lan do c hong y Sean Brady, giao chu Giao hoi nc nay cam au.

Theo mot ban bao cao c chnh phu Ai Nh Lan cho cong bo dao cuoi thang 11 nam 2009, mot so Giam muc a bao che cac linh muc co hanh v lam dung tnh duc oi vi tre em, nht la tai Tong giao phan Dublin, giao phan quan trong nht tai nc nay.

Sau khi ban bao cao c cho cong bo, a co 4 v Giam muc nop n xin t chc.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page