Mot so tn hu Lao b giam gi

cho en khi t bo c tin

 

Mot so tn hu Lao b giam gi cho en khi t bo c tin.

Bangkok [Ucanews 12/2/2010] - Mot so tn hu Lao b giam gi cho en khi t bo c tin.

Mot nhom 48 tn hu Kito ngi Lao tai tnh Saravane, mien nam Lao, hien ang b giam gi cho en khi phai t bo c tin.

Theo tin c hang thong tan Ucanews trch dan, chnh quyen a phng tai quan Ta Oyl a ra lenh giam gi cac tn hu tren ay sau khi hang tram cong an quan a ot nhap vao mot ni th phng tai lang Kakin vao gia luc ang dien ra buoi cau nguyen Chua Nht.

Cac To chc theo doi nhan quyen co ten la "T do ton giao tai Lao" va "Quan tam cua the gii ve cac tn hu Kito tai Lao" eu thuat lai s kien tren ay.

Trong cuoc bo rap xay ra ngay 10 thang Gieng nam 2010, cac vien chc chnh quyen a phng a cha sung vao au cac tn hu Kito va lua 48 ngi vao mot canh ong ben canh. o ac cua ho b tch thu va 6 ngoi nha b pha huy.

To chc "Quan tam cua the gii ve cac tn hu Kito tai Lao" cho biet hien cac tn hu nay phai nam tren at va khong c tiep te lng thc. Nhng to chc nay cung noi rang cho ti nay, 48 tn hu nay khong chu bo ao.

Lao la mot nc cong san trong o 65 phan tram dan so theo Phat giao. Ch co 1.5 phan tram theo Kito giao, trong so nay co 40 ngan ngi la tn hu Cong giao.

Mac du ieu 6 va ieu 30 cua Hien Phap Lao bao am quyen t do ton giao va quyen c thc hanh ao cua cac cac nhom thieu so, nhng trong thc te cac tn hu Kito van b bach hai.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page