c thanh cha khang nh rang

s song con ngi

la mot quyen bat kha xam pham

 

c thanh cha khang nh rang s song con ngi la mot quyen bat kha xam pham.

Roma [AFP 13/2/2010] - c thanh cha khang nh rang s song con ngi la mot quyen bat kha xam pham.

c thanh cha lap lai khang nh tren ay nhan dp ky niem ung mot nam ngay mot phu n Y la co Eluana Englaro qua i, sau khi mot toa an ra phan quyet cat t s tiep te thc an va nc uong cho ngi phu n a b hon me trong 17 nam.

Sang th Bay 13 thang 2 nam 2010, nhan nh ve s kien nay, c thanh cha noi rang s song con ngi la mot quyen bat kha xam pham phat xuat t nhng nguyen tac pho quat. Ngai keu goi e cao canh giac trc moi luat phap "tuy tien" lien quan en s song con ngi.

Trong bai noi chuyen vi Han Lam Vien Toa Thanh ve S Song, c thanh cha noi rang lch s a chng minh: that la nguy hiem va tai hai cho mot quoc gia khi a ra nhng luat xuc pham en con ngi va xa hoi.

c thanh cha khang nh rang neu khong co nhng nguyen tac pho quat cho toan the nhan loai th se co nguy c tng oi hoa luat phap. Theo ngai, "luat luan ly t nhien oi hoi nha lap phap phai ton trong con ngi".

c thanh cha cung canh bao trc nguy c khoa hoc co the khai thac s song con ngi. Hau qua khong the tranh khoi cua hanh ong nay la de dang ri vao thai o tuy tien, ky th va ch biet quyen li kinh te cua ke manh the.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page