Ngi Cong giao Tay Ban Nha

m chien dch bao ve

cac bieu tng ton giao

 

Ngi Cong giao Tay Ban Nha m chien dch bao ve cac bieu tng ton giao.

Tay Ban Nha [Cathnews 10/2/2010] - Ngi Cong giao Tay Ban Nha m chien dch bao ve cac bieu tng ton giao.

Hang chuc to chc Cong giao Tay Ban Nha a lien ket vi Giao hoi e bao ve s hien dien cua Thanh gia va cac bieu tng ton giao khac. ay la mot phan ng chong lai ke hoach cua ang xa hoi ang cam quyen muon a ra luat e kiem soat s hien dien cua cac bieu tng ton giao ni cong cong.

Theo tin cua hang thong tan Cong giao CNA, cac to chc noi tren noi rang cac bieu tng ton giao la "mot phan cua ban sac lch s, van hoa va tinh than" trong i song hang ngay cua ngi dan Tay Ban Nha.

Theo cac to chc nay, anh tng Chua Giesu chu treo tren Thanh gia la mot "dau ch lien ket dan chung, thang tien cac nguyen tac bnh ang, t do va khoan nhng", bi v " chung ta tat ca la anh ch em vi nhau va do o, bnh ang di mat Chua Kito".

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page