Tranh luan ve viec

lam cho chet em du tai Y

 

Tranh luan ve viec lam cho chet em du tai Y.

Roma, Y [AFP 9/2/2010] - Cuoc tranh luan ve viec lam cho chet em du lai c khi day tai Y nhan dp ky niem ung mot nam ngay mot phu n b hon me phai chet v toa an ra lenh ngng tiep te thc an va nc uong.

Ngi phu n noi tren la co Eluana Englaro. Sau mot tai nan giao thong, ngi thieu n nay phai nam trong tnh trang hon me trong 17 nam. Mot toa an tai Y a ra lenh ngng tiep te thc an va nc uong cho co. Ngi phu n a qua i nam c 38 tuoi ngay 9 thang 2 nam 2009.

Hom th Ba mung 9 thang 2 nam 2009, tc ngay ky niem ung mot nam co Eluana qua i, thu tng Y a gi th cho cac n tu lam viec tai benh vien Lecco, bac Y, la ni co Eluana a c cham soc trong 14 nam lien. Trong la th, thu tng Berlusconi bay to "s cay ang va au long cua ong v a khong cu song c ngi thieu n".

Ve phan mnh, ong Domenico Delle Foglie, phat ngon vien cua Phong Trao chong lai hanh ong lam cho chet em du, noi rang ong lay lam tiec "v mot mang song a b huy diet" ch bi mot quyet nh cua toa an. Ong Delle Foglie noi rang ay qua la "mot nhat gm am thang vao trai tim co Eluana, bi v co a co the tiep tuc song neu cha co biet trao pho co cho nhng ban tay nhan t cua cac n tu tai Lecco".

Vi s ung ho cua chnh phu, Toa Thanh va Giao hoi tai Y a m chien dch chong lai viec ngng tiep te thc an va nc uong cho co Eluana.

Rieng ong Beppino Englaro, cha cua co Eluana, van t hao ve cuoc chien ung ho viec lam cho chet em du do ong phat ong. Trong mot la th gi cho bao "Republica", ong Englaro yeu cau phai hp phap hoa hanh ong tr t. Mot cuoc tham do mi ay noi rang co en 80 phan tram ngi Y ung ho y tng nay.

Nhng hoi thang 3 nam 2009, Thng Vien Y a thong qua mot d luat ngan cam hanh ong tr t va phat nang nhng y s nao thc thi hanh ong nay.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page