c Thanh Cha keu goi

bao ve quyen cua cac tre em

 

c Thanh Cha keu goi bao ve quyen cua cac tre em.

Vatican (SD 8-2-2010) - c Thanh Cha Bien c 16 keu goi tang cng gia nh trong y hng benh vc quyen cua cac tre em.

Ngai a ra li keu goi tren ay trong buoi tiep kien sang 8-2-2010, danh cho 150 tham d vien ai hoi lan th 19 cua Hoi ong Toa Thanh ve gia nh tien hanh t ngay 8 en 10-2-2010 ve e tai "cac quyen cua tre em, nhan dp ky niem 20 nam Hiep c quoc te ve cac bien phap bao ve tre em", do Lien Hiep Quoc chap nhan ngay 20-11 nam 1989.

e cap en chu e nay, c Thanh Cha khang nh rang qua dong thi gian, noi gng Chua Kito, Giao Hoi a thang tien viec bao ve pham gia va cac quyen cua tre v thanh nien va cham soc cac em. Rat tiec la trong mot so trng hp, cac thanh phan cua Giao Hoi a hanh ong trai ngc vi ngha vu ay, va vi pham cac quyen cua tre em, o la mot thai o ma Giao Hoi a va se con len an.

c Thanh Cha noi them rang "Trong Li Ta cua Hiep c Lien Hiep Quoc ve cac quyen cua tre em, co neu ro gia nh la moi trng t nhien e moi phan t, ac biet la cac tre em, c tang trng va c an sinh. Thc vay, chnh gia nh da tren hon nhan gia mot ngi nam va mot ngi n, la tr giup ln nhat danhc ho tre em. Cac em muon c mot ngi cha va mot ngi me yeu thng, can c c ngu, tang trng va song vi ca hai cha me, v vai tro ngi ta va ngi me bo tuc cho nhau trong viec giao duc con cai va xay dng nhan cach cung nh can tnh cua tre em".

c Thanh Cha nhan manh rang: "Can nhan nhu cac oi v chong khong bao gi quen nhng ly do sau xa va ac tnh b tch hon c cua ho, tang cng hon nhan bang viec lang nghe Li Chua, cau nguyen, luon oi thoai, chap nhan va tha th cho nhau. Mot moi trng gia nh khong thanhthan, s chia re gia cha me, ac biet la s ly d chac chan co hau qua oi vi cac tre em".

Trc o, trong phan au cua bai huan du, c Thanh Cha khch le Hoi ong Toa Thanh ve gia nh trong viec soan cuon cam nang chuan b hon nhan, t viec chuan b xa t trong gia nh cho en chuan b gan cho cac cap sap ket hon, theo mot hanh trnh c tin va cuoc song Kito giao. Ngai noi: "ieu ang mong c la co mot hanh trnh huan giao va trnh bay kinh nghiem song trong cong ong Kito, vi s tr giup cua linh muc va cac chuyen gia, cung nh s hien dien cua nhng ngi linh hoat, s thap tung cua vai oi v chong gng mau.."

Trong dien van khai mac ai hoi, c Hong Y Ennio Antonelli, Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve gia nh, a tng trnh ve hoat ong cua hoi ong t sau ai hoi ky 6 cac gia nh Cong Giao the gii hoi thang gieng nam 2009 tai Thanh Pho Mehico va viec chuan b cho ai hoi ky 7 se tien hanh tai Tong giao phan Milano, bac Italia, vao nam 2012.

Cac phien hop ban chieu ban ve nhng u tien muc vu gia nh va s song tai cac mien khac nhau tren the gii va d thao mot cuon cam nang ve viec chuan b Hon nhan.

Cao iem cua ai hoi la ngay 9-2-2010, vi cac bai tng trnh ve nhng iem mi me trong Hiep c ve cac quyen cua tre em. Trong so cac thuyet trnh vien co c Tong Giam Muc Silvano Tomasi, Quat sat vien thng trnh cua Toa Thanh canh cac to chc Lien Hiep Quoc Geneve, Thuy S. (SD 8-2-2010)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page