Bai Giang Thanh Le M Tay

Cua c Tan Giam Muc

Mattheu Nguyen Van Khoi

trong dp Vinh Qui Bai To

tai Nha Th Go Th Qui Nhn

 

c Tan Giam Muc Mattheu Nguyen Van Khoi Vinh Qui Bai To

 

Bai Giang Thanh Le M Tay Cua c Tan Giam Muc Mattheu Nguyen Van Khoi trong dp Vinh Qui Bai To tai Nha Th Go Th Qui Nhn vao sang th Bay mung 6 thang 2 nam 2010.

Caritas Christi urget nos - Tnh yeu c Kito thuc bach chung toi! (2 Cr 5, 14)

 

Knh tha c Cha Mattheo,


Giao X Go Th Qui Nhn han hoan on tiep c Tan Giam Muc Mattheu Nguyen Van Khoi, ngi con yeu quy cua Giao X, tr ve Vinh Qui Bai To va c hanh Thanh Le M Tay vao sang th Bay mung 6 thang 2 nam 2010.


Knh tha Cha Tong ai Dien,

Knh tha qu cha Hat trng,

Knh tha qu cha, qu tu s nam n,

Va cong oan phung vu,

Niem vinh d cua mot giao x la co nhieu n goi linh muc, tu s nam n. Nhng n goi ln nhat phai noi en n goi Giam muc.

Giam muc c Chua Thanh Than cat at lam ang ke v cac tong o vi tnh cach la chu chan cac linh hon (Sac lenh Giam muc so 3).

Giao x Go Th khong nhng co nhieu n goi linh muc va tu s ma con n goi co Giam muc: khong nhng mot v giam muc ma co nhng bon v Giam muc. ay la mot vinh d rat ln ma co le khong mot giao x nao co c.

Vinh d c ban t tri. n lanh nay co c la nh n lanh giao x Go Th co hai v Hien Thanh t ao: mot Giam muc thanh Stephano The. Ngai a cai quan giao phan trong suot 21 nam gian kho ma Toa Giam Muc at tai Go Th va Thanh Anre Nguyen Kim Thong, ngi con a c sinh ra tren manh at Go Th - ni chon nhau cat ron cua ngai. Hai chng nhan anh hung a tng sinh song va e lai nhng dau chan nh dau an a in sau lam cho manh at Go Th tr thanh linh a. Phuc lanh cua cac ngai a lam phat sinh nhng the he con chau san sang dang hien i mnh cho Nc Tri. Giam muc Mattheo la Giam muc th 4 va trong tng lai chung ta co quyen hy vong se co nhieu n goi Giam muc khac na.

Hom nay, chung ta te tu ve ay e cung vi Tan Giam muc dang li ta n Chua. ay la ngha c ta n cao ep nhat. Thanh le ta n au tay cua Tan Giam muc tai que hng la mot dau an co tam mc quan trong lch s cua giao x Go Th. Lch s giao x se ghi am net ngay hong phuc nay, v ay la ngay mot ngi con cua giao x c tuyen chon len hang Giam muc ve que hng vinh qui bai to, chuc lanh va ban bnh an. Phep lanh au i Giam muc lai nham vao Nam Thanh linh muc va Nam Thanh Giao hoi Viet Nam cang lam tang them ve cao trong va linh thieng.

Du nhn di goc canh nao th chc Giam muc luon c coi la chc cao trong trong Giao hoi. Cao trong v c Thien Chua tuyen chon mot cach ac biet: lam chu chan vnh cu, hp nhat vi c Giao Hoang nh c Chua Thanh Than e tr thanh nhng thay day ch thc va chnh thc, thanh nhng thng te va chu chan (Giam muc so 3). Linh muc ch can c c Giam muc goi va chon. Con giam muc phai c chnh thc c Giao Hoang ai dien Thanh Phero trc tiep bo nhiem. ieu o noi len tnh hiep thong vi c Giao Hoang Roma - v thu lanh, va khong bao gi c tach ri khoi v thu lanh, cung tha hng quyen toi thng va toan dien tren Giao hoi hoan cau (Giam muc so 4).

Giao x Go Th chung ta lay lam hanh dien va t hao trong tam tnh ta n Thien Chua. Lam sao lai khong ta n khi v Tan Giam muc la ngi a song va lao ong vi chung ta trong nhng nam ay gian kho cua thap nien 80, nay c Thien Chua tuyen chon len a v cao trong trong Giao hoi. Chac chan ngai cung se gan gui vi chung ta. Khau hieu Giam muc cua ngai a noi len ieu o : " Caritas Christi urget nos " (2 cr 5, 14), ngha la tnh yeu c Kito thuc bach chung ta. ay la t tng cua Thanh Phaolo ma Tan Giam muc muon lay lam cham ngon hanh ong trong s vu Giam muc cua mnh. Chnh tnh yeu c Kito thuc bach ngai hien ca cuoc i cho anh ch em, khong phai bang li noi ben ngoai nhng bang tat ca tam hon va cuoc song. Ngai tr thanh chu chien trong toan giao phan va ac biet cua giao x Go Th chung ta. Khau hieu cua ngai con noi len : Chua Kito la nguyen ly hanh ong cua chc v Giam muc cua ngai.


Giao X Go Th Qui Nhn han hoan on tiep c Tan Giam Muc Mattheu Nguyen Van Khoi, ngi con yeu quy cua Giao X, tr ve Vinh Qui Bai To va c hanh Thanh Le M Tay vao sang th Bay mung 6 thang 2 nam 2010.


Tinh than c Kito ngay xa a chiem tron con ngi va cuoc song cua Phaolo the nao th nay Giam muc Mattheo chung ta cung se nh the. Thanh Phaolo a t cho mnh la ngi ien cua Thien Chua (2 cr 5, 13) en noi ngai a tr nen mot vi c Kito : " Toi song nhng khong con phai la toi ma la c Kito song trong toi " (Gl 2, 20).

Chung ta co quyen t hao Tan Giam muc chung ta ve cac nhan c: s thanh thien, long quang ai, tnh yeu thng, s hien lanh. Ngai se cong hien ca cuoc i cho Chua Kito va Giao hoi nh Thanh Phaolo. Qua o, chung ta cung se hng c nhng an loc t tinh than phuc vu cua ngai, nh Cong ong Vatican II a viet : " Giam muc thi hanh nhiem vu cua mnh nh mot ngi cha ch thc va chu chan hien t het mnh v oan chien " (Giam muc so 16).

Pham vi hoat ong cua Giam muc se rat rong ln, bao trum ca a phan. Ngha la ngai co quyen va bon phan tren tat ca cac giao x. Ngai la cha chung cua tat ca moi ngi. Trach nhiem c uy thac cho ngai la mot Giao hoi rieng biet : ngai dan dat cac con chien cua ngai nhan danh Chua di quyen c Giao Hoang vi danh ngha chu chien rieng biet, thng xuyen va trc tiep. Ngai co nhiem vu giao huan, thanh hoa, va cai quan cac con chien (Giam muc so 11).

Tuy nhien, trach nhiem o khong phai luon luon c suon se de dang. Thanh Phaolo a khuyen nhu Giam muc Timotheo : "Toi tha thiet khuyen anh : hay rao giang li Chua, hay len tieng, luc thuan tien cung nh luc khong thuan tien ; hay bien bac, ngam e, khuyen nhu, vi tat ca long nhan nai va chu tam day do" (2 Tm 4, 2). Do o, ngai rat can n Chua nang soi sang va s cong tac nhiet tnh va li cau nguyen sot sang cua chung ta nh nhng ngi con thao. Nhat la trong thi buoi ngay nay, chc v Giam muc can s khon ngoan, chn chan trong li an tieng noi va viec lam nh Thanh Phaolo a canh bao Giam muc Timotheo : " Anh hay nhan biet ieu nay : vao nhng ngay sau het se co nhng luc gay go. Ngi ta vo tam vo tnh, tan nhan, len mat kieu cang, yeu khoai lac hn yeu Thien Chua " (2 Tm 3, 1-4).

Chung ta cau cho Tan Giam muc chung ta luon sang suot, can am va khon ngoan khong nhng trong viec giang day con chien ma con can than trong viec x the vi the gian. Khong lam mat long ai nhng khong adua theo d luan. Trai lai chinh phuc c nhieu ngi tin theo Tin mng cu o. Bi v nh Thanh Phaolo noi : " Se en thi ngi ta khong con chu nghe theo giao ly lanh manh nhng lai theo nhng duc vong cua mnh. Ngi ta khong nghe theo chan ly, nhng hng ve nhng chuyen hoang ng. V the, hay than trong trong moi s, hay chu ng au kho, lam cong viec cua ngi loan bao Tin Mng va chu toan chc vu cua mnh " (2 Tm 4, 3-5).

Trong tam tnh con thao, chung ta dang len ngai li cau chuc Ad multos annos: knh chuc ngai trng tho, va ha se cau nguyen cho ngai moi ngay qua Thanh le c tran ay n khon ngoan cua Chua Thanh Than va an sung cua Chua Cha. Amen.

 

Go Th, Qui Nhn, ngay 6/02/2010

Peter Nguyen Van Knh

Linh Muc Chanh X Go Th

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page