Noi dung s iep Mua Chay 2010

cua c Thanh Cha

 

Noi dung s iep Mua Chay 2010 cua c Thanh Cha.

Roma [La Croix 4/2/2010] - Knh tha quy v, cac ban than men. Trong s iep mua Chay nam 2010, c thanh cha Benedicto XVI keu goi con ngi ra khoi "c m cua t man" e tm lai y ngha ch thc cua cong bang.

S iep cua c thanh cha la mot bai giao ly ngan gon, n s ve cot loi cua niem tin.

Suy niem ve y ngha cua hai ch "cong bang" t khang nh cua thanh Phaolo trong th gi giao oan Roma oan 3 t cau 21 en cau 22 , "s cong chnh cua Thien Chua c the hien nh long tin vao Chua Kito", c thanh cha mi goi trc tien cac tn hu Kito hay hieu ung y ngha cua cong bang. Theo nh ngha cua ong Uranus, mot nha luat hoc vao the ky th 3, cong bang la "tra cho moi ngi ieu thuoc ve ngi o". Theo c thanh cha, ngi tn hu Kito khong nen chay theo loi nh ngha thong thng nay.

c thanh cha noi rang "ieu thiet yeu oi vi con ngi khong the at c bang luat phap". ieu can tra lai cho con ngi vt qua cm banh gap boi phan. Bi le, e co the song mot cuoc song sung man, con ngi can co mot cai g o tham sau hn, ca nhan hn va ieu nay khong the c trao ban mot cach nhng khong.

Noi en nhng nguyen nhan cua bat cong, c thanh cha phan bac quan niem "ngay mo va mu quang" theo o, bi v bat cong en t ben ngoai, cho nen ch can loai tr nhng nguyen nhan ngoai tai. Nhng ngai khang nh rang bat cong, v la hau qua cua s D, xuat phat t chnh trai tim con ngi. Chnh trong trai tim con ngi ma chung ta kham pha ra nhng mam mong cua mot s ong loa b an vi s D. c thanh cha trch li cua Chua Giesu trong Tin Mng theo thanh Marco: "ieu xuat phat t con ngi mi chnh la ieu lam cho con ngi ra o ue. Bi v chnh t ben trong, t long da con ngi ma xuat phat nhng t tng xau".

Tai sao lai co mot s ong loa nh the? c thanh cha tra li rang "con ngi a tr nen mong don v mot vet thng sau xa lam giam kha nang i vao thong hiep vi ngi khac". Theo c thanh cha, con ngi mang trong mnh "mot trong lc la lung khien no co cum lai trong chnh ban than. Sc manh o chnh la s ch ky, hau qua cua toi nguyen to: ong ba nguyen to Adam va Eva a thay the long tin tng ni Tnh yeu bang s ng vc va ganh ua; lay s lo lang va t man thay the cho thai o on nhan va tin tng ch i oi vi ngi khac".

Lam the nao e giai thoat khoi tnh trang ay? Theo c thanh cha, can phai ra khoi c m t man, khoi s co cum lam phat sinh bat cong.

Cuoi cung, con ngi se at ti coi loi cua niem tin la "s cong chnh cua Chua Kito". S cong chnh nay phat sinh t an sung. Noi cach khac, con ngi khong t mnh co the cu thoat mnh; con ngi khong the t cha cho mnh hay cu cha ngi khac. Con ngi khong c giai thoat khoi sc nang cua nhng loi pham cua mnh bang cac le te, ma bang c ch Yeu thng cua Thien Chua von co mot chieu kch vo bien.

Do o, theo c thanh cha, can phai t bo thc s cai ao tng t man, kham pha va chap nhan s ngheo nan thieu thon cua mnh cung nh cua ngi khac, kham pha s can thiet cua n tha th va tnh yeu cua Chua.

c thanh cha viet: "can phai khiem ton chap nhan e cho ngi khac giai thoat toi khoi cai toi va hien than cho toi mot cach nhng khong".

c thanh cha noi rang cac b tch hoa giai va Thanh The la nhng phng the giup giai thoat chung ta va cho phep chung ta i vao mot s cong chnh ln hn. o la s cong chnh cua ngi nhan ra mnh la ngi mac n, hn la chu n, bi v mnh a nhan lanh nhieu hn mnh dam hy vong.

Cuoi cung, nhac lai thong iep "Bac ai trong s that" (Caritas in Veritate), c thanh cha nhan manh: "Vi kinh nghiem nay, ngi tn hu Kito c mi goi dan than xay dng nhng xa hoi cong bnh, trong o moi ngi eu nhan c nhng ieu can thiet e song xng vi pham gia cua mnh va trong o cong ly c sinh ong bi tnh yeu".

c thanh cha nhan manh en tam quan trong cua s hoan cai trong Mua Chay. Ngai noi: "Mua Chay at en cao iem trong tam nht vt qua, trong o, mot lan na trong nam nay (2010) chung ta se c hanh s cong chnh cua Thien Chua, tc s sung man cua tnh yeu, cua s trao ban va n cu roi. c g thi gian sam hoi nay oi vi moi ngi tn hu Kito la mot thi gian hoan cai thc s va hieu biet tham sau mau nhiem cua Chua Kito, ang a en e thc thi moi le cong chnh.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page