c thanh cha se chu s thanh le

nhan ngay the gii benh nhan

 

c thanh cha se chu s thanh le nhan ngay the gii benh nhan.

Roma [CNA 3/2/2010] - c thanh cha Benedicto XVI se chu s thanh le tai Vng cung Thanh ng thanh Phero nhan ngay the gii cac benh nhan se c c hanh vao ngay 11 thang 2 nam 2010.

Ngay the gii benh nhan nam 2010 cung anh dau 25 nam thanh lap Hoi ong Toa thanh ve muc vu cho cac nhan vien y te.

Cung nhan dp nay, c thanh cha nhac en To chc "Unitalsi", mot hiep hoi Y chuyen to chc cac cuoc hanh hng cua cac benh nhan en cac linh a.

Sau Thanh le, cac benh nhan va thien nguyen vien cua hoi Unitalsi se cung vi c cha Zygmunt Zimowski, chu tch Hoi ong Toa thanh ve muc vu y te va ong th trng Roma tham gia cuoc rc kieu Thanh The, trong o se co trng bay di hai cua thanh n Bernadette va tng c Me Lo c. Cuoc rc kieu se ket thuc tai quang trng thanh Phero. Tai ay, c thanh cha se ban phep lanh toa thanh cho moi ngi.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page