c Thanh Cha c hanh

ngay i Song Thanh Hien

vi cac tu s nam n

 

c Thanh Cha c hanh ngay i Song Thanh Hien vi cac tu s nam n.

Vatican (SD 2-2-2010) - Chieu 2-2-2010, le c Me dang Chua Giesu vao en Thanh, c Thanh Cha Bien c 16 a chu s kinh chieu trong the vi cac tu s nam n nhan ngay i song thanh hien lan th 14. Ngai nhac nh nhng ngi thanh hien hay lam chng ve long t bi cua Chua.

ay la lan au tien ngay nay c c Thanh Cha va cac tu s c hanh di hnh thc buoi hat kinh chieu tai en th Thanh Phero. Trong nhng nam trc ay, cac tu s nam n tham d thanh le do c Hong Y Tong trng Bo cac dong tu chu s, va cuoi thanh le, c Thanh Cha en gap g va ban huan du.

Hien dien tai buoi hat kinh chieu luc 5 gi ri chieu, co 10 Hong y, ac biet la c Hong Y Franc Rode, Tong trng Bo cac dong tu, va cac chc sac cua Bo, cung vi ong ao cac be tren va 8 ngan tu s nam n.

Buoi c hanh bat au vi nghi thc at Mnh Thanh Chua tren ban th chnh va moi ngi cung th lay Thanh The trong thinh lang, roi lan lt hat Thanh Ca va 3 thanh vnh.

Trong bai giang, c Thanh Cha a quang dien oan th gi tn hu Do thai va noi vi cac tu s nam n rang: "Vi long ay tn thac, anh ch em en gan ngai toa n phuc la Chua Kito, en gan Thap Gia va Con Tim cua Chua, en gan s hien dien than linh cua Chua trong Thanh The. Moi ngi trong anh ch em en gan Chua nh nguon mach Tnh Thng tinh truyen va trung tn... Nhng ngi thanh hien c ac biet mi goi tr thanh nhng chng nhan ve long t bi cua Chua, trong o con ngi tm c n cu o".

c Thanh Cha giai thch rang: "Nhng ngi thanh hien gi cho sinh ong kinh nghiem ve n tha th cua Chua, v ho y thc mnh la nhng ngi c cu thoat, la nhng ngi cao ca khi nhn nhan mnh nho be, cam thay mnh c oi mi va c s thanh thien cua Thien Chua bao trum, khi nhn nhan toi loi cua mnh. V the, oi vi con ngi ngay nay, i song thanh hien van la trng hoc u tien ve long t bi, khiem ton nhn nhan s lam than cua mnh, nhng ong thi i song thanh hien cung la trng day ve long tn thac ni long t bi cua Chua, tnh thng khong bao gi bo ri cua Chua".

c Thanh Cha noi them rang: "i song thanh hien lam chng ve tnh thng doi dao thuc ay ta hy sinh mang song mnh, nh mot li ap tra tnh thng doi dao cua Chua, ang a hien mang song trc tien v chung ta."

Trong boi canh nay, c Thanh Cha nhac en bao nhieu tu s nam n cao nien, benh tat va nhng ngi ang gap kho khan trong cong tac tong o. Ngai nhac nh rang "Khong co ngi nao trong ho la vo ch, v Chua lien ket ho vi ngai toa an phuc cua Ngai. Trai lai, ho chnh la mot hong an qu gia oi vi Giao Hoi va the gii ang khao khat Thien Chua va Li cua Ngi".

Sau cung, c Thanh Cha nhac en Nam Linh Muc hien nay, va ngai nhac nh rang nam nay la c hoi ac biet cho cac tu s linh muc tang cng con ng nen thanh, va oi vi nhng ngi thanh hien, nam cung nh n, ay la mot khch le thap tung va nang cac linh muc trong s vu, bang li cau nguyen nhiet thanh".

Buoi c hanh ket thuc vi nghi thc ban Phep Lanh Mnh Thanh Chua (SD 2-2-2010).

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page