c thanh cha Beneito XVI

Hoi giao A rap va Tay Phng

 

c thanh cha Beneito XVI, Hoi giao A rap va Tay Phng.

Roma [Asianews 14/05/2009] - Knh tha qu v, cac ban than men. Trong cuoc hanh hng Thanh a t ngay 8-15/05/2009, c thanh cha Beneito XVI khong nhng keu goi the gii Hoi giao m ra cuoc oi thoai vi khoa hoc, ma Ngai con nhan nhu the gii Tay Phng hay t bo chu ngha duy tng oi chong lai ton giao.

Mot cach ac biet, trong nhng ngay dng chan tai Jordan, c thanh cha a at nen mong cho s hp tac gia Hoi giao va cac tn hu kito, gia ong va Tay Phng.

Tai vng quoc hoi giao nay, c thanh cha a ca ngi long hieu khach cua quoc vng Abdallah II, hoang than Al Ghazi va hoang hau Rania la ngi a thap tung ngai en ni lam phep vien a au tien cho ai hoc Cong giao Madaba. S hien dien cua mot ai hoc Cong giao trong mot nc Hoi giao cung u e noi len chnh sach ci m cua Jordan ve phng dien ton giao.

Tinh than ci m cua vng quoc nay cung a c the hien qua chuyen vieng tham cua c thanh cha tai en th Hoi giao Al Hussein bin Talal thu o Amman. Tai ay, c thanh cha khong buoc phai ci giay khi i vao en th. Trai lai, cac gii chc hoi giao con trai tham o e on tiep ngai. Ngoai ra, hoang than Al Ghazi la ngi hng dan c thanh cha vao en th cung khong buoc phai ci giay.

C ch nho nay cho thay tnh hieu khach va s ton trong ma vng quoc Jordan muon danh cho c thanh cha.

Chnh trong bau kh ay ma c thanh cha a noi rang tat ca moi ngi eu la ban hu vi nhau. Ve phan mnh, ngi Jordan cung nhan manh en s kien Chua Giesu va Me Maria la mot phan trong truyen thong lch s cua dan toc ho, bi v cac ngai a song tai Jordan. Ho tin rang at nc cua ho a c chuc lanh bi s hien dien cua Chua Giesu va cac tien tri.

Nhng bai dien van cua c thanh cha tai ai hoc Madaba mi la iem trong yeu cua cuoc hanh hng. Trong bai dien van, c thanh cha a nhan manh en tam quan trong cua cong cuoc giao duc nham giup cho cac tn hu kito va ngi hoi giao co c s phat trien ca nhan cung nh thang tien hoa bnh va tien bo trong vung.

c thanh cha khang nh rang: giao duc ai hoc la cha khoa cua s phat trien ca nhan; hoa bnh c xay dng tren s hieu biet va nghien cu hn la s ngu dot; va mot s phat trien toan dien, kinh te, xa hoi, chnh tr va dan chu phat sinh t hoc hoi va hieu biet.

Theo c thanh cha,muc ch cua ai hoc la khuyen khch con ngi yeu men s that va gan bo vi cac gia tr giup phat huy t do ca nhan.

Ngai nhan manh rang viec huan luyen tr thc se "toi luyen ky nang phe phan, ay lui s ngu dot va thanh kien cung nh giup bac bo nhng y thc he cu cung nh mi".

Nhng ky nang phe phan la ieu rat quan trong oi vi the gii A rap. Theo c thanh cha, thieu oc phe phan, niem tin co the tr thanh cuong tn, d oan hay ngay ca b leo lai.

c thanh cha a cham en mot iem rat nhay cam oi vi the gii A rap. Theo c thanh cha, thieu oc phe phan, dan chung se i theo mot nha lanh ao chnh tr ma khong he at van e ve nhu cau dan chu, t do, nhan quyen va song chung hoa bnh. Ve phng dien ton giao, ho tin ma khong bao gi at cau hoi ve nhng iem nen tang cua c tin. Ho bam vu vao nhng truyen thong ch v s t do lng tam. Theo c thanh cha, ieu nay ung khong nhng oi vi Hoi giao ma cung co gia tr cho moi ton giao khac. S ngu dot hay thanh kien luon e doa hoa bnh va oi thoai. Khi noi en s "me hoac cua cac y thc he", c thanh cha muon am ch en cach the de dang dan chung e cho mnh b loi cuon theo cuong tn va bao ong.

c thanh cha khang nh: "D nhien, cung giong khoa hoc va ky thuat, triet ly va moi bieu to cua s tm kiem chan ly trong chung ta, ton giao cung co the b hu hoa. Ton giao b bop meo khi no c x dung e phuc vu cho s ngu dot hay thanh kien, bao ong va lam dung".

Trong bai dien van oc tai en Th "Al Hussein Bin Talal", c thanh cha cung e cap en li cao buoc cho rang ton giao la can nguyen cua bao ong. Ngai tra li rang ton giao ch that s phuc vu cho bao ong khi no b bop meo. Trch dan th cua thanh Phaolo gi giao oan Philipphe, c thanh cha keu goi moi ngi hay lam chng cho tat ca nhng g la "chan that, cao quy, chnh trc, tinh tuyen, ang qu trong". Ngai khuyen khch cac tn hu kito va ngi hoi giao ng s khoa hoc, nhng hay ci m on nhan no, ngay ca khi phai gap nguy hiem cho c tin.

ay han phai la mot s iep ay can am ma c thanh cha muon nhan gi cho the gii Hoi giao A rap.

Nhng c thanh cha khong ch nham vao the gii Hoi giao. Ngai cung muon nhan gi mot s iep cho the gii khoa hoc, von thng co nguy c bien thanh mot y thc he trong rong cac gia tr ao c va khep kn lai vi Thien Chua.

ay la ieu ma c thanh cha a nhan manh trong bai dien van oc tai ai hoc Regensburg, c, hoi thang 9 nam 2006. Theo c thanh cha, ngay ca khoa hoc cung co gii han cua no. Ngai noi: "Khoa hoc khong the mang lai giai ap cho nhng cau hoi ve con ngi va s hien hu cua no. That vay, con ngi, cho ng va muc ch cua no trong vu tru khong the b giam ham trong nhng ranh gii cua khoa hoc".

Chnh v the ma s hieu biet khoa hoc can phai c hng dan bi anh sang cua le khon ngoan ao c. "ay la le khon ngoan a hng dan li the cua Hippocrat. ay la le khon ngoan a hng dan ban tuyen ngon quoc te nhan quyen. ay la le khon ngoan a hng dan Qui c Geneve va nhng qui c quoc te ang ca ngi khac."

e cao khoa hoc, oc phan oan va t do, c thanh cha khong ch nham en the gii Hoi giao. Ngai cung muon nhan gi s iep en toan the gii, nht la Tay Phng hien ang b nhan chm trong chu ngha duy tng oi, thieu niem tin va khinh re moi ton giao.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page