c Benedicto XVI en Gierusalem

nh con cai cua to phu Abraham

 

c Benedicto XVI en Gierusalem nh con cai cua to phu Abraham.

Gierusalem [La Croix 12/05/2009] - Knh tha qu v, cac ban than men. Cac binh s va mot v giao hoang: o la mot trong nhng hnh anh noi bat tai Gierusalem co the noi len nhng kho khan trong s menh hoa bnh cua c thanh cha Benedicto XVI. Trong kinh thanh muon thu tran ngap binh s ang canh gac, c thanh cha van tiep tuc keu goi ba ton giao oc than xay dng hoa bnh.

Trc Bc Tng Than Khoc tai Gierusalem, quang trng ni ngi do thai thng ngay chen chuc nhau, nay bong tr nen vang lang. Nhng lnh trang th co mat khap ni: tren moi noc nha, tren tng san thng cua moi can ho.

Di cai nhn theo doi cua ho cung nh cua cac may anh va quay phim cua cac c quan truyen thong tren khap the gii, c thanh cha t t tien ve Bc Tng Than Khoc. Tai ay, lap lai c ch truyen thong cua ngi do thai moi khi len Gierusalem, ngai at vao ke h cua Bc Tng mot manh giay tren o co viet mot li cau nguyen.

Trc o khoang mot gi, ngai a i vao en Th Hoi Giao "a Tang" cach bc tng than khoc khong bao xa. Dng nh cha co ngi tn hu nao a vt qua c khoang cach ay. T hang bao the ky qua, khong mot tn hu cua ton giao nao a vt qua c ho sau cua bao ong va bat thong cam chia cach hai ni th phng von rat gan nhau ay. Duy ch mot mnh c Benedicto XVI, v giam muc Roma, a vt qua c khoang cach ay.

Nhng d nhien, bc sai dai ay a c thc hien vi rat nhieu kho khan, neu chung ta nghe het nhng li ch trch ve tng c ch va li noi cua c thanh cha. Ve Bai dien van ma c thanh cha a oc trc ai Tng niem Yad Vashem chieu th Hai 11/05/2009 chang han, bao ch Israel cho o la mot bai phat bieu kho khan va tru tng. Ngi ta lai at nghi van ve thi tuoi tre co dnh lu vi c quoc xa cua v giao hoang ngi c nay.

Chieu th Hai 11/05/2009, tai mot cuoc gap g lien ton, s kien mot gii chc hoi giao Palestine bat than len dien an to cao Israel a khien cho cuoc gap g von la dau ch cua oi thoai, tr nen cang thang. Roi ngay hom sau, trong cuoc gap g cua c thanh cha vi cac giao trng do thai, ai giao trng Yona Metzger a khong bo l c hoi e am ch en chnh sach cua Toa Thanh oi vi Iran va viec c thanh cha rut va tuyet thong cho c cha Williamson, v giam muc a tng phu nhan trach nhiem cua c quoc xa trong cuoc sat te ngi do thai.

B tan cong nh the, nhng c thanh cha a khong bo cuoc. Trc Bc Tng Than Khoc cua ngi do thai, ngai a trch dan mot cau t thanh vnh 122 va cau chuc bang tieng Latinh nh sau: "Nguyen cho bnh an c ngu trong cac bc tng cua ngi va s thnh vng en trong cac cung ien cua ngi". Trai vi c Gioan Phaolo II, c Benedicto XVI a khong e lai mot li sam hoi, ma ch cau nguyen cho Hoa Bnh.

c Benedicto XVI cho rang can phai i vao mot giai oan mi. ay la ieu ma ngai a bay to trong bai dien van oc tai Nui Nebo, ben Jordan chieu th Bay 9/05/2009. Chnh tai ay ma Thien Chua a ch cho ong Moisen thay at Ha. Theo c thanh cha, bien co nay mi goi con ngi "a mat e khong ch nhn ve qua kh vi long biet n ve nhng g Thien Chua a thc hien, ma con e lay c tin va hy vong nhn ve tng lai ma ngai ban cho chung ta va the gii".

o la cai nhn ma c Benedicto XVI muon mi goi ba ton giao oc than can phai co. Theo c thanh cha, do thai giao, kito giao va hoi giao co chung mot mau so quan trong hn la nhng g chia re ba ton giao: o la ca ba ton giao eu i tm kiem chan ly.

Trong cuoc gap g vi ai dien cua ba ton giao chieu th Hai 11/05/2009, c thanh cha a ra li keu goi nh sau: "c g chung ta co the tao ra nhng "oc ao cua hoa bnh va chiem niem sau xa", o tieng Chua co the c lang nghe va chan ly co the c tai kham pha bang ly tr pho quat, o moi ca nhan, bat luan thuoc nguon goc , chung toc, chnh the hay ton giao nao, cung eu co the c ton trong nh mot con ngi, nh mot ong loai".

Tai en Th a Tang cua Hoi Giao, ngai giai thch rang tnh oc nht cua Thien Chua, c ba ton giao ln cong bo, can phai c the hien qua s gop phan xay dng mot Gia nh nhan loai duy nht. Ngai khang nh: viec tm kiem hoa bnh gan lien mot cach bat kha phan ly vi Thien Chua oc nht.

Chac chan c thanh cha a khong qua ngay th e khi noi len ieu ay. Ngai biet rang ngai en trong mot vung at ang b xau xe. Ngai a nhn nhan ieu o trong Thanh Le c hanh tai thung lung Josaphat chieu th Ba 12/05/2009.Ngai a gi lai bao noi that vong va ac tam cua con ngi.

Nhng du the nao i na, ngai en Thanh a la e noi ve hoa bnh cho nhng ngi co niem tin. Vi ngi hoi giao, ngai khang nh: "Toi en khong ch nh Giam muc Roma, ma con nh con cai cua Abraham". Trong cuoc gap g lien ton chieu th Hai 11/05/2009, giao trng do thai Meir Danimo a nhn nhan: "c Benedicto XVI la ngi co the phat ong cuoc oi thoai gia moi ton giao".

Ngi ta kho co the tin la mot v giao hoang ang di chuyen di nhng hong sung co the mang lai hoa bnh. Tuy nhien, mai mai nhng li cau nguyen ma ngai a at vao ke h cua bc tng than khoc van con o. Vi li cau nguyen dang len Thien Chua cua Abraham, cua Isaac va Giacob, c thanh cha a lien ket "do thai, hoi giao va tn hu kito" lai. ng trc bc tng ay, co le ay la lan au tien ba ton giao oc than nay c lien ket vi nhau.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page