c Benedicto XVI la v giao hoang au tien

i vao en Th hoi giao "Vom a"

 

c Benedicto XVI la v giao hoang au tien i vao en Th hoi giao "Vom a".

Gierusalem [AFP 12/05/2009] - c Benedicto XVI la v giao hoang au tien i vao en Th Hoi Giao "Vom a" tai Gierusalem.

Sang th Ba 12/05/2009, c thanh cha a vao ben trong en th "Vom a". Nam man ong Gierusalem, en th nay la linh a th ba cua Hoi Giao.

Trong bai dien van oc trc cac chc sac hoi giao, c thanh cha a keu goi moi ngi hay vt qua cac cuoc xung ot cua qua kh va m ra con ng oi thoai chan thanh gia cac ton giao.

c thanh cha noi: "Trong mot the gii b xau xe v nhng chia re, linh a nay la ni khuyen khch va thuc ay nhng ngi thien ch hay hoat ong e vt qua cac hieu lam va xung ot trong qua kh hau m ra con ng cho mot cuoc oi thoai chan thanh va xay dng mot the gii cong bnh va hoa bnh cho cac the he tng lai".

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page