c thanh cha Beneito XVI

canh cao ve nguy c phan manh xa hoi

 

c thanh cha Beneito XVI canh cao ve nguy c phan manh xa hoi.

Gierusalem, Israel [AFP 11/05/2009] - Trong cuoc gap g vi ai dien cac hiep hoi dan than trong cuoc oi thoai lien ton tai hoi trng cua Trung Tam Notre Dame Gierusalem chieu th Hai 11/05/2009, c thanh cha Beneito XVI noi rang viec lam dung mang li Internet co the dan en s phan manh xa hoi.

c thanh cha giai thch rang khi moi canh ca thong tin m ra, con ngi co the bo qua hay khong mang ti nhng kha nang phe phan, s phan bien va oc phan oan von a at c nh cac kien thc va tieu chuan ao c tiep thu trong trng hoc.

Ngoai ra, theo c thanh cha, cung co ngi cho rang nhng khac biet ton giao la nguyen nhan gay chia re va nh vay khong nen dung chap. Co ngi con cho rang cac ton giao nen gi thinh lang.

Nhng c thanh cha keu goi: khong nen e cho cac khac biet gia cac ton giao tr thanh nguyen nhan chia re gia cac ton giao cung nh chia re vi xa hoi noi chung. Theo c thanh cha, cac khac biet gia cac ton giao la mot c may tuyet vi e cho cac tn o cac ton giao co the chung song vi nhau trong s ton knh, qu trong va cam thong, nh biet khuyen khch nhau tren nhng con ng tien ve vi Thien Chua.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page