Tm thay nhng tai lieu mi ve c Pio XII

 

Tm thay nhng tai lieu mi ve c Pio XII.

Gierusalem [AFP 7/5/2009] - Nhieu tai lieu mi t van kho cua Toa Thanh co the giup thay oi cai nhn cua ngi Do thai ve thai o cua c Pio XII oi vi ngi Do thai trong thi e nh the chien.

Hom th Nam 7/05/2009, ong Avner Shalev, giam oc bao tang vien Yad Vashem tai Gierusalem cho biet a nhan c nhieu tai lieu chng minh rang Giao hoi a ra lenh cho mot tu vien Roma phai cu vt ngi Do thai b c quoc xa bach hai.

Theo cac tai lieu nay, chnh c giao hoang Pio XII la ngi ch than ra lenh phai cu vt ngi Do thai.

Trong mot cuoc hop bao trc khi c Benedicto XVI khi hanh chuyen vieng tham Thanh a, giam oc bao tang vien tng niem cac nan nhan do thai noi rang neu mot hay hai tai lieu nay c cho cong bo, no se mang lai mot anh sang mi va nh vay co the giup thay oi cai nhn cua ngi Do thai ve vai tro cua c Pio XII trong thi e nh the chien.

Ong Shalev noi rang ong rat sung sng v moi quan he tot ep gia bao tang vien Yad Vashem va Toa Thanh cung nh bau kh chuan b trc khi dien ra chuyen vieng tham cua c thanh Cha.

Theo chng trnh, vao ngay th Hai 11 thang 5 nam 2009, c Thanh Cha se en ai tng niem Yad Vashem, nhng ngai se khong i vao ben trong bao tang vien la ni ma ngi Do thai cho trng bay mot chan dung cua c Pio XII kem theo li chu thch rang v giao hoang nay a gi thinh lang trc cuoc diet chung ngi Do thai.

Mot phat ngon vien cua vien bao tang Yad Vashem noi vi hang thong tan Phap AFP rang bao tang vien se khong co van e g e thao g li chu thch tren ay.

Tng cung nen nhac lai: ngi Do thai thng trach c c Pio XII v a khong cong khai len an chu trng diet chung cua c Quoc Xa, mac du cac s gia a nhn nhan vai tro quan trong cua v giao hoang nay trong no lc cu vt ngi Do thai.

Hoi nam 2006, bao ch Y a tiet lo rang theo nht ky cua mot n tu, mot n tu vien dong thanh Augustino tai Roma a tha lenh c Pio XII e che giau nhieu ngi Do thai. V n tu nay viet rang c Pio XII muon cu vt "con cai mnh cung nh ngi Do thai" va ra lenh cho cac tu vien, ke ca cac dong kn, hay m ca on tiep ho.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page