Ngi Palestine xin c Thanh Cha

len tieng ve noi au kho cua ho

 

Ngi Palestine xin c Thanh Cha len tieng ve noi au kho cua ho.

Gierusalem [AFP 7/5/2009] - Ngi Palestine xin c Thanh Cha Beneito XVI len tieng ve noi au kho cua ho.

Hom th Nam mung 7 thang 5 nam 2009, ngi Palestine a keu goi c thanh cha hay len tieng to cao cac "noi au kho ma ngi Hoi giao lan cac tn hu Kito a va ang ganh chu vi s chiem ong vo cung tan bao" cua Israel.

Trong mot la th ngo c cho cong bo trc khi TC len ng vieng tham Thanh a, nhng ngi ai dien cho to chc co ten la "Lien Minh v Gierusalem" viet rang "Mot s bat cong ln a tran ngap vung at nay t 60 nam qua va cac nan nhan ang phai au kho cho en ngay nay".

"Lien Minh v Gierusalem" a c thanh lap e oi au vi viec lap quoc cua ngi Do thai hoi nam 1948 va anh dau viec hang tram ngan ngi dan Palestine a phai ri bo nha ca e i lanh nan, cung nh viec Israel chiem ong vung Cisjordan va Dai Gaza t nam 1967.

"Lien minh v Gierusalem" qui tu nhieu hiep hoi nghe nghiep, ton giao cung nh cac to chc benh vc nhan quyen.

Nhac en viec c Thanh Cha se en ai tng niem Yad Vashem, Lien Minh keu goi ngai cung hay "tng nh en 50 trieu nan nhan cua The Chien Th Hai ch khong ch 6 trieu ngi Do thai".

Cuoi cung, la th ngo cua Lien Minh v Gierusalem gi cho c thanh cha cung bay to hy vong la chuyen vieng tham cua c thanh cha se gop phan mang lai "hoa bnh, tnh thng va thien ch cho moi ngi".

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page