Jordan cho phat hanh 4 con tem mi

nhan chuyen vieng tham cua TC

 

Jordan cho phat hanh 4 con tem mi nhan chuyen vieng tham cua c Thanh Cha.

Jordan (6/05/2009) - Cung lien quan en chuyen vieng tham cua c thanh Cha Beneito XVI: chnh phu Jordan cho phat hanh 4 con tem mi e anh dau chuyen vieng tham cua c Thanh Cha.

Hom th T 6/05/2009, Cuc Bu ien Jordan cho biet a phat hanh 4 con tem vi hnh cua c thanh cha, e ky niem chuyen vieng tham lch s cua ngai tai Jordan.

Ong Zouhair Al Ezzah, trng cuc bu ien Jordan cho biet cac con tem nay ch c ban vao ngay th Sau mung 8 thang 5 nam 2009.

Trong chang dng chan tai Jordan t ngay 8 en 11 thang 5 nam 2009, c thanh cha se vieng tham vng cung thanh ng Nui Nebo la ni ma theo Kinh Thanh, Chua a ch cho ong Moisen thay at Ha. c thanh cha cung se en Wadi Kharrar la ni thanh Gioan Tay Gia a tng song va lam phep ra.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page