Nhng ngi t nan Palestine

ang ch on c Thanh Cha en vieng tham

 

Nhng ngi t nan Palestine ang ch on c Thanh Cha en vieng tham.

Aida, Palestine [Asianews 4/5/2009] - Knh tha qu v, cac ban than men. Mot trong nhng chang dng chan, tuy ngan ngui, nhng khong kem quan trong trong chuyen vieng tham Thanh a sap ti cua c Thanh Cha la trai t nan Aida.

Theo chng trnh, c thanh cha se en Bethlehem vao ngay 13 thang 5 nam 2009. Tai ay, ngai se dang thanh le tai Quang Trng Mang Co, trc nha th Giang Sinh. Buoi chieu cung ngay, ngai se en tham trai t nan Aida, nh v tien nhiem cua ngai la c Gioan Phaolo II a lam trong chuyen vieng tham Thanh a hoi nam 2000.

Ngi Palestine khong ngng ban tan ve muc ch va y ngha cua chuyen vieng tham Thanh a cua c Thanh Cha. Nhieu ngi Palestine lo s rang Israel se khai thac chuyen vieng tham co li cho y o cua ho. Mot so khac that vong v Dai Gaza khong nam trong lo trnh vieng tham cua c Thanh Cha. Vung nay a b tan pha bi cuoc tan cong cua Israel dao cuoi nam 2008 va au nam 2009. T nhieu nam qua, vung nay phai quan quai v b cam van.

Nhng tai Bethlehem va tai trai t nan Aida, ngi Palestine rat sung sng v c c thanh cha vieng tham. Tat ca eu noi rang khi en tham trai t nan, c giao hoang se biet ro tnh hnh thc te cua ngi Palestine; ngai se i doc theo "bc tng ngan cach" va v la ngi c, ngai se hieu c nhng tnh cam cua ho, bi v at nc cua ngai cung a tng b chia cat bi mot bc tng nh the.

Trai t nan Aida c thanh lap vao khoang au thap nien 50 nham tiep on ngi dan Palestine t pha Tay Ngan tran en sau khi Israel tuyen bo lap quoc. Nam pha bac thanh pho Bethlehem, trai nay hien cha khoang 5 ngan ngi.Trong so nay ch co khoang 14 gia nh theo kito giao.

Chang dng chan tai trai t nan c xep vao cuoi chng trnh vieng tham Thanh a cua c Thanh Cha. Theo d tru, c thanh cha se dng chan tai ay khoang 1 tieng ong ho va cuoc on tiep se dien ra doc theo "bc tng an ninh" do Israel dng len xung quanh cac ni c tru cua ngi Palestine e e phong cac cuoc tan cong khung bo. Vi bc tng nay, ngi dan Palestine gap khong biet bao nhieu kho khan trong van e i lai.

Nhan chuyen vieng tham cua c thanh cha, ngi dan trong trai se to chc mot cuoc trien lam trng bay nhng hnh anh nham lam noi bat lch s va hien tnh cua ngi Palestine. Nhan dp nay, chu tch chnh quyen Palestine, ong Mahmoud Abbas se oc dien van chao mng c thanh cha va c thanh cha cung se co bai ap t.

Ngi dan trong trai Aida muon dang tang c thanh cha hai mon qua: trc het la mot giay chuyen co gan mot cha khoa. Vi tang vat nay, ngi dan trong trai Aida muon noi len s lien he chat che gia cha khoa cua thanh Phero va s tr ve cua nhng ngi t nan. Nhieu ngi van con gi cha khoa nha cua ho la ni ma ho a b truc xuat hay buoc phai i lanh nan. Qua tang th hai ma nhng ngi t nan Aida muon dang len c thanh cha la mot ban o Palestine c ghi khac tren mot hon a cua Ho Tiberia.

Nhan chuyen vieng tham cua c thanh cha tai Bethlehem, th trng thanh pho nay la ong Batarseh, von la mot tn hu kito, a nh mot nghe nhan Hoi giao viet lai mot an ban Sach Tin Mng theo thanh Luca e dang tang cho c Thanh Cha. Nghe nhan hoi giao nay la ong Abu Sima, 54 tuoi, von la mot ngi t nan a tron khoi Iraq, chay qua Jordan va hien nay ang song tai Bethlehem.

Ong Sima noi: "vi cong viec khiem ton nay, toi muon nhan gi mot thong iep la: nghe nhan hoi giao la ngi yeu chuong hoa bnh. Va toi gi thong iep nay i mac du tai nhieu ni tren the gii co nhng ngi cc oan khai thac ton giao cua chung toi cho y o cua ho, e m nhng cuoc tan cong khung bo".

T hai thang nay, vi s giup cua mot linh muc a phng, ong Abu Sima a nan not viet lai tng ch trong Tin Mng theo thanh Luca. S d th trng Bethlehem chon sach Tin Mng theo thanh Luca la bi v v thanh s nay ke lai viec Chua Giesu sinh ha tai Bethlehem.

Ong Batarseh giai thch rang qua tang nay la mot s iep keu goi s chung song hoa bnh gia hai ton giao. Ong noi: "ay la mot thong iep gi cho the gii e nh rang thanh pho Bethlehem, ni sinh ha cua Kito giao, ngay nay van con la mot ni cua cac moi quan he huynh e gia ngi hoi giao va tn hu kito".

V cuoc xung ot gia Israel va Palestine va s hon loan van con ng tr trong thanh pho, dan so Kito giao tai Bethlehem ngay cang giam sut.

Cho en nam 1989, 85 phan tram dan so tai ay la tn hu kito. Nam 2005, trong tong so dan 25 ngan ngi, ch co khoang 20 phan tram la tn hu kito.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page