Chng trnh vieng tham

cua TC Bien c 16 tai Thanh a

 

Chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha Bien c 16 tai Thanh a.

Vatican (26/03/2009) - Sang 26-3-2009, Phong bao ch Toa Thanh a cong bo chng trnh chnh thc chuyen vieng tham cua TC Bien c 16 tai Thanh a t ngay 8 en 15 thang 5 nam 2009:

Th sau 8-5-2009

TC se ri Roma luc 9 gi 30 va ti thu o Amman cua Vng quoc Giordani luc 2 gi 30 chieu gi a phng. Sau nghi thc tiep on tai san bay, TC se vieng tham Trung tam "N vng Hoa Bnh" luc 15.30, va sau o luc 17.45, ngai se vieng tham Quoc vng va Hoang hau Giordani.

Th bay 9-5-2009

9 gi 15: TC se vieng tham Vng cung thanh ng tng niem Moise tren nui Nebo

10.30: tai Madaba ngai se lam phep vien a au tien xay ai hoc Madara thuoc toa Thng Phu Cong Giao la tinh 11.30: tai thu o Amman, ngai vieng tham bao tang vien Ascemita va en th Hoi giao Al Hussein Bintalal

11.45: gap g cac v lanh ao Hoi giao, cung vi oan ngoai giao va cac v Vien trng cac ai hoc cua Giordani ben ngoai en th.

17.30: TC se c hanh Kinh Chieu vi cac Linh Muc, tu s nam n, chung sinh va Phong trao Giao Hoi tai Nha th Chnh Toa thanh Giorgio cua Cong Giao Hy Lap Melkite Amman.

Chua nhat 10-5-2009

10 gi: TC se c hanh thanh le tai San van ong quoc te Amman, roi dung ba tra vi cac Thng Phu va Giam Muc.

17.30: Ngai vieng tham Bethany beyond the Jordan, ni Chua Giesu chu phep ra.

18.00: TC lam phep vien a au tien xay cat cac nha th Cong Giao la tinh va Cong Giao Hy Lap Melkit.

Th hai 11-5-2009

10 gi: TC se gia t Giordani va en phi trng Quoc te Tel Aviv, Israel vao luc 11 gi.

16.15: Ngai vieng tham Tong thong Israel tai Jerusalem

17.45: vieng en Yad Vashem tng niem cuoc diet chung

18.45: gap g cac to chc oi thoai lien ton tai Trung Tam c Ba Jerusalem.

Th ba 12-5-2009

9.00: TC se vieng tham Mai Vom a tang tren quang trng en th Hoi giao Jerusalem, tham v ai Mufti Hoi giao

10.00: vieng tham Bc Tng Pha ong cua Do thai

10.45: vieng tham hai v ai Rabbi cua Jerusalem tai Trung tam Hechal Shlomo Jerusalem.

11.50: oc Kinh Truyen tin vi cac v Ban quyen Cong Giao tai Thanh a tai Nha Tiec ly Jerusalem

12.30: vieng tham ong-Nha th Chnh Toa Cong Giao la tinh tai Jerusalem trc khi dung ba tra vi cac v Ban quyen.

16.30: TC c hanh thanh le cho cac tn hu tai Thung lung Josaphat Jerusalem.

Th t 13-5-2009

9.00: TC vieng tham Bethlehem va se c chnh quyen Palestine tiep on

10.00: ngai c hanh thanh le tai Quang trng Mang Co, trc khi dung ba tra luc 12.30 vi cac v Ban quyen tai Thanh a va Cong oan dong Phanxico.

15.30: vieng tham Hang a Bethlehem

16.10: Tham nha thng Nhi ong cua Caritas 16.45: tham trai t nan Palestine Aida, Bethlehem

18.00: vieng tham xa giao tong thong Palestine

18.40: nghi thc t biet

Th nam 14-5-2009

10.00: TC tiep tuc vieng tham Israel vi thanh le tai Nazareth.

15.50: gap thu tng Israel tai tu vien dong Phanxico Nazareth

16.30: Chao cac v thu lanh ton giao cua mien Galilea

17.00: vieng tham Hang a truyen tin.

17.30: Kinh chieu vi cac Giam Muc, Linh Muc va tu s nam n cung nh cac phong trao cua Giao Hoi, cac nhan vien muc vu mien Galilea.

Th sau 15-5-2009

9.15: gap g ai ket tai Toa Thng Phu Chnh Thong Hy lap Jerusalem

10.15: vieng Mo Thanh

11.10: vieng Nha th thanh Giacobe cua Toa Thng Phu Armeni Tong truyen.

13.30: nghi thc tien biet tai phi trng Tel Aviv.

16.50: ve ti phi trng Ciampino, Roma

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page