Thanh le be mac Thng hoi ong giam muc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thanh le be mac Thng hoi ong giam muc.

Vatican (26/10/2008) - Mot Thng hoi ong giam muc va be mac, mot Thng hoi ong giam muc sap khai mac. Sang Chua Nhat 26/10/2008, c Thanh Cha a chu s Thanh le trong the tai en thanh Phero e be mac khoa hop thng le lan th XII ban ve Li Chua trong i song va s mang cua Giao hoi, vi 326 v ong te (52 hong y, 14 thng phu va giao trng ong phng, 45 tong giam muc, 130 giam muc, 85 linh muc). Trong bai giang, ngai loan bao se khai mac khoa hop lan th hai Thng hoi ong Giam muc ban ve Phi chau vao thang 10 nam 2009; trc o vao thang ba nam 2009, ngai se thc hien mot chuyen vieng tham luc ia nay e trao cho ai bieu cac hoi ong giam muc Tai lieu lam viec cua khoa hop, va e mng ky niem 500 nam rao giang Tin mng cho nc Angola. ieu nay c lap lai trong bai huan du trc khi oc kinh Truyen tin. Ngoai chu e lien quan en Li Chua, ngai khong bo qua ieu kien kho khan cua nhieu tn hu ang trai qua, cach rieng la tai vai quoc gia A chau. Trc tien, chung toi dch bai huan du trc khi oc kinh Truyen tin.

Anh ch em than men

Vi Thanh le ong te tai en thanh Phero sang nay, khoa hop thng le lan XII cua Thng hoi ong giam muc ban ve "Li Chua trong cuoc song va s mang cua Giao hoi" a ket thuc. Moi khoa hop cua Thng hoi ong la mot kinh nghiem manh me ve s thong hiep trong Giao hoi, va lan nay con hn na bi v trong tam cua moi chu y c don ve iem soi sang va hng dan Giao hoi, o la Li Chua, ngha la Chua Kito. Moi ngay chung toi a song trong tam tnh knh can lang nghe, y thc tat ca hong an va ve ep v c lam nhng mon sinh va phuc vu Chua. Theo y ngha nguyen khi cua danh t "ekklesia" (ngha la s trieu tap), chung toi a nghiem c niem vui v c Li Chua trieu tap, va cach rieng la trong phung vu, chung toi cam thay mnh ang bc i trong Li Chua, nh la trong at ha, va Li Chua cho chung toi nem trc Nc Tri.

Mot ieu thng c nhac lai nhieu lan la moi tng quan gia Li so t va li so nhieu, ngha la moi tng quan gia Ngoi Li cua Chua vi nhng li dien ta Ngai. Nh cong ong Vaticano II a day trong hien che Dei Verbum (ve mac khai) so 12, viec chu giai Kinh thanh cach ung an oi hoi ca phng phap lch s va phe bnh, cung nh phng phap than hoc, bi v Kinh Thanh la Li cua Chua noi qua nhng li cua con ngi. ieu nay ham ngu rang khi oc va giai thch moi ban van, can phai duy tr s ong nhat cua toan bo Sach Thanh, truyen thong song ong cua Giao hoi, va anh sang cua c tin. D nhien, Kinh thanh la mot tac pham van chng, tham ch la mot kiet tac cua van hoa toan cau, nhng khong the nao lot bo yeu to than linh cua Kinh thanh, v vay can phai oc Kinh Thanh trong cung mot Than kh ma no c sang tac. Viec chu giai theo khoa hoc va lectio divina (cau nguyen bang Sach Thanh) eu can thiet va can c bo tuc cho nhau, e truy tam qua y ngha van chng, y ngha than kh ma Thien Chua muon noi vi chung ta hom nay.

Vao luc be mac Khoa hop, cac c Thng phu cua cac Giao hoi ong phng a len tieng keu goi, va toi cung hng ng, nham loi keo s chu y cua cong ong quoc te, cac nha lanh ao tinh than, nhng ngi thien ch, ve tham canh ang xay ra tai vai quoc gia ben phng ong, ni ma cac Kito hu tr thanh nan nhan cua nhng hanh vi khong che va bao lc: ho b am sat, e doa va cng bach phai la bo nha ca, i lang thang tm ni an nau. Vao luc nay, toi ngh en cach rieng nc Irak va nc An o. Toi tin rang cac dan toc co knh tai cac quoc gia ay, trai qua bao the ky chung song tot ep, a nhn nhan va tran trong s ong gop cua nhng cong oan Kito giao, tuy nho be nhng rat nang ong, vao s tien trien cua dan toc. Cac Kito hu khong oi hoi ac an g, nhng ch c mong c tiep tuc song tren que hng mnh cung vi ong bao cua mnh, nh lau nay van lam. Toi yeu cac nha cam quyen dan chnh va ton giao lien he ng khc t bat c no lc g nham sm tai lap s ton trong phap luat va s chung song, va nhng cong dan lng thien co the tin tng c hng s che ch can xng ve pha cac c quan cua Nha Nc. Toi cung mong rang cac nha cam quyen dan s va ton giao tren khap the gii, y thc vai tro lanh ao cua mnh, hay thc hien nhng ngha c than thien va quy trong danh cho nhng nhom thieu so, du thuoc Kito giao hoac cac ton giao khac, va xin ho hay lay lam vinh d v bao ve nhng quyen li chnh ang.

Ngoai ra, toi cung xin thong bao cho anh ch em ang hien dien tai ay, nh toi a noi trong Thanh le, o la vao thang 10 nam ti, se dien ra tai Roma khoa hop ac biet lan th hai cua Thng hoi ong giam muc ve Phi chau. Trc o, neu Chua muon, vao thang 3 toi se i Phi chau, vieng tham nc Camerun e trao cho cac giam muc "Tai lieu lam viec", roi sau o, en nc Angola, nhan ky niem 500 nam Tin mng c loan bao en nc nay. Chung ta hay ky thac cho c Me Maria nhng noi au kho va nhac en, cung nhng niem hy vong ma chung ta om ap, cach rieng nhng vien tng cua Thng hoi ong giam muc Phi chau.

Nh a noi tren ay, Thng hoi ong giam muc khoa XII a ket thuc vi Thanh le ong te c c hanh luc 9 gi ri sang Chua Nhat 26/10/2008 tai en thanh Phero. Noi cho ung, hom Chua Nhat (26/10/2008) ch ket thuc cac cuoc hoi hop ma thoi, nhng van phong Tong th ky van con phai lam viec e nghien cu cac y kien va 55 e ngh, chuan b cho viec soan thao tong huan hau Thng hoi ong.

Trong bai giang, c Thanh Cha a moc noi chu e cua Thng hoi ong ban ve Li Chua vi nam thanh Phaolo, v tong o dan ngoai, qua cau noi: "Khon cho toi neu toi khong rao truyen Tin mng (1Cr 9,16) . Biet bao nhieu dan toc ang i tm kiem Chua Giesu, e tm ra y ngha cua cuoc song. V the, tieu chuan e trac nghiem s mang cua Giao hoi la viec lam chng ta cho Chua bang cuoc song phu hp vi Li Chua. V the mot trong trach cua Giao hoi vao luc khi au thien nien ky th ba la can c nuoi dng bi Li Chua va dan than loan bao Tin mng. oi vi viec lang nghe va giai thch Li Chua, c Beneicto XVI noi en mot nguy c s dung Sach Thanh mot cach chu quan, da theo y thc he hn la da theo chan ly, giai thch Kinh Thanh theo y rieng cua mnh, ch khong phai nh Hoi thanh van hieu. Mat khac, ngai cung khuyen khch viec nghien cu Sach Thanh e song Li Chua va co kha nang oi thoai vi cac nen van hoa, cac ton giao.

Trong phan ket luan bai giang, sau khi a chao tham va cam n cac ngh phu hien dien, TC cung ngh ti s vang mat cua cac giam muc Trung hoa luc ia.

 

Bnh Hoa

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page