c Thng Phu Bartolomaios I

ngo li vi Thng Hoi ong Giam Muc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thng Phu Bartolomaios I ngo li vi Thng Hoi ong Giam Muc.

Vatican (Vat. 18/10/2008) - Lan au tien trong lch s, mot v Thng Phu chung cua Chnh Thong giao c mi ngo li vi Thng Hoi ong Giam Muc the gii.

c Thng Phu Bartolomaios I, Giao chu Chnh Thong Constantinople Istanbul, Tho Nh Ky, va cung la giao chu danh d chung cua toan Chnh Thong Giao, a c TC Bien c 16 mi en d buoi hat Kinh Chieu I luc 5 gi chieu th Bay, 18-10-2008 tai nha nguyen Sistina Dinh Tong Toa, va ngo li vi hn 240 ngh phu, cung vi cac d thnh vien va chuyen vien cua Cong ngh Giam Muc the gii ky th 12 ve Li Chua. Len tieng bang tieng Anh vao cuoi buoi hat Kinh Chieu, c Thng Phu Bartolomaios I a cam n TC v a mi ngai en tham d va ngo li vi Thng Hoi ong Giam Muc va nhan nh rang: "ay la lan au tien trong lch s mot v Thng phu chung c c hoi ngo li vi mot Thng Hoi ong Giam Muc cua Giao Hoi Cong Giao Roma va qua o tham d vao i song cua Giao Hoi anh em cap cao nh the".

Tiep en, da vao nguon mach phong phu cua cac Giao Phu, c Thng Phu cua Chnh Thong giao a lan lt trnh bay ve 3 kha canh lien quan en e tai Li Chua, o la: lang nghe va cong bo Li Chua qua Kinh Thanh, tiep en la nhn thay Li Chua trong thien nhien va nhat la qua ve ep cua cac anh ao ve tren go; sau cung la ong cham en va chia se Li Chua trong niem hiep thong cua cac thanh va trong i song b tch cua Giao Hoi".

Khi trnh bay ve cac kha canh tren ay, c Thng Phu ac biet nhan manh rang: "Trong cach la mon e cua Li Chua, ngay nay hn bao gi het, chung ta can neu len mot vien tng duy nhat ve s can thiet phai loai tr ngheo oi, mang lai s quan bnh trong mot the gii hoan cau, bai tr trao lu cc oan va nan ky th chung toc, phat trien s bao dung ton giao trong mot the gii ay xung ot. Khi ap ng nhng nhu cau cap thiet cua ngi ngheo, nhng ngi vo phng the t ve va nhng ngi b gat ra ngoai le, Giao Hoi co the chng to mnh l amot dau ch noi bat ve khong gian va ban chat cua cong ong hoan cau".

c Thng Phu cung nhan xet rang: "Chung ta a hanh ong mot cach kieu hanh va dng dng oi vi thien nhien thu tao. Chung ta a t choi nghiem ngng Li Chua trong cac ai dng tren trai at cua chung ta, ni cac cay coi cua cac ai luc chung ta va ni cac ong vat cua trai at chung ta. Chung ta a choi bo chnh ban chat chung ta, von keu goi chung ta hay khiem ton lang nghe Li Chua, neu chung ta muon tr thanh "nhng ngi tham gia vao ban tnh Thien Chua" (2 Pt 1,4).

Trc o, vao ban sang, 233 ngh phu a nhom phien hop toan the th 19 di quyen chu toa theo lt cua c Hong Y George Pell, Tong Giam Muc giao phan Sydney ben Uc va a bau 12 thanh vien cua Hoi ong cua Van Phong Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc.

12 thanh vien ai dien cho 4 chau luc gom Au Chau, Phi chau, My chau va A chau - Chau ai dng. TC se bo nhiem them 3 thanh vien sau o. Hoi ong nay se giup TC tien hanh viec soan thao Tong Huan hau Thng Hoi ong Giam Muc ky nay da tren cac e ngh c cac ngh phu thong qua. Hoi ong cung se chuan b cho Thng Hoi ong Giam Muc ky th 13 se nhom trong vong 3 nam ti ay.

Sau gi giai lao, TC cung en tham d phien hop. Cac ngh phu a nghe c Tong Giam Muc Gianfranco Ravasi, Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve van hoa kiem chu tch Uy ban soan s iep cua Thng Hoi ong Giam Muc gi Cong oan Dan Chua, trnh bay d thao S iep nay. Cac ngh phu a thao luan gop y e cai tien van ban s iep. Van ban chung ket se c bo phieu va cong bo vao cuoi tuan ti khi ket thuc Thng Hoi ong Giam Muc.

 

G. Tran c Anh OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page