Th chung cua

c Tong Giam Muc Ha Noi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Th chung cua c Tong Giam Muc Ha Noi.

 

Toa Tong Giam Muc Ha Noi

 

Th chung cua c Tong Giam Muc Ha Noi

 

Gi: Cac Linh muc, Tu s nam n, Chung sinh

Va toan the Giao dan Tong Giao phan Ha noi

Nhan dp c Thanh Cha bo nhiem Cha Lorenso Chu Van Minh

Lam Giam muc Phu ta Tong Giao phan Ha Noi

 

Ha noi ngay 18 thang 10 nam 2008

 

Anh ch em than men,

Ngay 15-10 (2008) va qua, c Thanh Cha Benechto XVI a bo nhiem cha Lorenso Chu van Minh, Giam oc ai chung vien thanh Giuse Ha noi, lam Giam muc Phu ta Tong giao phan Ha noi. ay that la mot tin vui mng, nhat la sau nhng ngay ay song gio va qua.

Chung ta hay dang li ta n Chua, Ngi Cha luon yeu thng, quan tam, nang va cham soc con cai. Nh o trong nhng thi iem kho khan, anh ch em luon gi c niem tin vng vang, luon bay to c bac ai nong nan va luon bieu lo tinh than hiep nhat sau xa trong Giao hoi.

Sau nhng ngay bien ong, chung ta dan dan tr lai nhp song bnh thng vi nhng cong viec, nhng lo toan vat va hang ngay. Khong ch oi dien nhng chung ta oi thoai vi cuoc song, vi nhng ngi chung quanh. e cuoc oi thoai co ket qua tot ep, em lai chat lng cao hn cho cuoc song chung, chung ta hay tuan theo hai iem hng dan trong th e ngay 08-10-2008 cua Hoi ong Giam muc.

1. "oi thoai trong tinh than lang nghe va trao oi thang than". Lang nghe can thai o khiem ton. Thang than can tam hon cng trc. o la con "ng dai vi nhieu kho khan va trac tr, oi hoi khon ngoan va kien nhan" (Th HGM, so 3).

2. "Cau nguyen trong tinh than hiep nhat, yeu thng va on hoa". Cau nguyen ca nhan cung nh tap the, trong cac oan the cung nh tai cac gia nh, trong cac cong oan dong tu cung nh tai cac giao x e "moi ngi biet thanh tam tm kiem va gap c chan ly, cong ly va li ch lau dai cua ca cong ong dan toc" (Th HGM, so 3).

Tnh thng yeu cham soc cua Chua mot lan na c bieu lo qua viec Toa Thanh bo nhiem cha Lorenso lam Giam muc Phu ta Tong Giao phan Ha noi. Bien co vui mng nay cang khch le chung ta sot sang hn trong li cau nguyen. Anh ch em hay cau nguyen cho c Giam muc Tan c Lorenso, cho Tong Giao phan, cho Giao hoi va cho que hng at nc. Vi kha nang va nhng c tnh cao qu san co, chac chan c Giam muc Tan c se gop phan tch cc phuc vu Nc Chua, ac biet trong viec thc hien ng hng cua Hoi ong Giam muc tai Tong Giao phan Ha noi.

Trong khi ch i gap nhau trong ngay le tan phong sap ti, toi xin gi en anh ch em tam tnh than men nhat. Nguyen xin Chua, qua li bau c cua c Me Man Coi, ban tran ay n phuc cho tat ca va tng ngi, ac biet cho c Giam muc Tan c Lorenso knh men cua chung ta.

 

Than ai chao anh ch em

 

Tong Giam muc Ha noi

+ Giuse Ngo quang Kiet

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page