Phat bieu cua c Cha Nguyen Ch Linh

tai Thng Hoi ong Giam Muc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phat bieu cua c Cha Nguyen Ch Linh tai Thng Hoi ong Giam Muc.

Vatican (SD 14-10-2008) - Trong bai phat bieu sang 14-10-2008 tai Thng Hoi ong Giam Muc the gii, c Cha Giuse Nguyen Ch Linh, Giam Muc Thanh Hoa, a e cao s nang cua Li Chua, cho cac tn hu Cong Giao tai Viet Nam, gia cac cn th thach, bach hai.

Trc s hien dien cua TC va 241 ngh phu trong phien hop toan the th 13, c Cha Giuse Linh noi:

"Th sau va qua (10-10-2008), ngi anh em cua con, c Cha Giuse Vo c Minh, a trnh bay s lc ve lch s truyen giao cua dan toc chung con. Con xin tiep noi phuc trnh cua c Cha Minh va noi ve so 28 trong Tai lieu lam viec, ban ve vai tro nang cua Li Chua trong lch s Giao Hoi, e mo ta ve vai tro nay trong i song Giao Hoi tai Viet Nam.

"Tin Mng a c cong bo lan au tien tren at nc chung con hoi au the ky 16 trong boi canh au thng cua cuoc noi chien gia hai vng quoc anh em tr thanh thu nghch. Nhng la lung thay chnh nh s trung hp ay, Tin Mng a tr thanh mot an ui ln cho cac tn hu au tien c ra toi va t o khong bao gi ngng tr thanh s nang tinh than va luan ly, nguyen ly phong phu hoa Giao Hoi tai Viet Nam, mot trong nhng Giao Hoi b th thach nang ne nhat v cac cuoc bach hai am mau va lien tuc. B ay vao trong mot lch s det bang han thu, chien tranh y thc he va nhng han che ky th, cac tn hu Cong Giao chung con ngay cang xac tn rang ch co Li Chua mi co the gi chung con lai trong tnh thng, trong an vui, hiep thong va bao dung.

"Con cung au long ma tha vi TC va cac ngh phu rang cho en nay Viet Nam chiem hang au ve cac vu pha thai. Nhng ieu ang noi la tham trang nay a khi len ni cac tn hu Cong Giao phong trao "benh vc s song": ho i tm cac bao thai b pha trong cac nha thng, ra toi cho cac bao thai ay neu con song thoi thop, va thanh lap cac ngha trang e an tang. Ban au, hanh ong nay b chnh quyen va cac v lanh ao nha thng coi la toi ac, khien cho cac tn hu Cong Giao phai hanh ong b mat. Nhng nay, tuy nha chc trach cha cho phep, nhng ho e cho lam. Vai nha lam ien anh a quay thanh nhng phim tai lieu va cac ky gia ca ngi viec lam ay cua cac tn hu Cong Giao tren cac c quan truyen thong. Tai sao co s tien bo nh vay? Tha v ngi ta nhan ro hn chng ta cua cac tn hu Cong Giao, nhng ngi song Li Chua, va di anh sang cua Li ay, ho ton trong s song. Con muon lap lai ay xac tn ma Hien Che Vui Mng va Hy vong a noi en trong so 44: "Giao Hoi nhn nhan rang, t s chong oi cua cac oi thu va nhng ngi bach hai, Giao Hoi rut ra c nhng li ch ln lao va Giao Hoi co the tiep tuc lam nh vay".

"Mot dau hieu khac ang c neu len e chng to Li Chua tiep tuc nang Giao Hoi tai VIet Nam. o la cuoc tr lai cua hang ngan ngi dan toc thieu so t lau sau le ton phong hien thanh cho 117 v t ao Viet Nam hoi nam 1988. ieu la lung la nhng ngi thng ay cho biet a nghe ai Phat Thanh cua Tin Lanh t Manila, Phi luat tan, nhng ho tr lai Cong Giao tai Viet Nam. Nh the, ngi Tin lanh gieo hat va ngi Cong Giao gat hai. Li Chua vang doi rat xa, i ti tai ho, va tr thanh nguon hy vong cho nhng ngi song heo lanh tren cac mien rng nui, thieu thon moi s va khong co tng lai.

"e ket luan, trong t cac la ngi Cong Giao Viet Nam, con muon lap lai xac tn rang trong cac cn bach hai, hong an ln nhat cua chung con la long trung thanh vi Li Chua".

Cac Bai Phat Bieu Khac 

Ngoai c Cha Giuse Linh, con co 29 ngh phu phat bieu trong phien hop sang 14-10-2008, ac biet TC cung ng khau len tieng ve tam quan trong va gia tr cua viec chu giai Kinh Thanh, nh giao huan cua Cong ong chung Vatican 2 trong Hien Che Dei Verbum (Li Chua). Ngai nhn nhan gia tr cua phng phap phe bnh lch s e nghien cu Kinh Thanh: phng phap nay giup hieu van ban Sach Thanh khong phai la huyen thoai nhng la lch s ch thc, giup lanh hoi s thong nhat sau xa cua toan the Kinh Thanh, giup hieu thc tai. Tuy nhien, TC canh giac rang phng phap nay cung co the lam cho ngi ta ngh rang Kinh Thanh ch la mot cuon sach cua qua kh.

TC cung canh giac rang ngay nay khoa chu giai Kinh Thanh da tren c tin ang nhng cho cho mot th chu giai b tuc hoa, duy thc nghiem, theo o nhng yeu to than linh khong xuat hien trong lch s. Tat ca eu b thu hep vao yeu to nhan tran, nh ngi ta thay trong trao lu thnh hanh ve viec giai thch Kinh Thanh hien nay c, trao lu nay phu nhan s song lai cua Chua Kito va s thanh lap phep Thanh The do Con Thien Chua. Va TC ket luan rang: "Noi mot cach cu the, chung ta phai m rong viec huan luyen cac nha chu giai Kinh Thanh tng lai".

c Hong Y Emmanuel III Delly, Thng Phu Cong Giao Cane Irak noi ve tham trang au thng cua Giao Hoi tai nc nay. Ngai nhac en cac vu khung bo bang xe bom, cac vu bat coc va giet ngi, ac biet la vu sat hai c Tong Giam Muc Faraj Rahho cua giao phan Mossul. c Hong Y noi: "Trong boi canh o, mot cuoc song theo Li Chua, la mot chng ta ban than, co the phai tra gia bang chnh sang song cua mnh".

Cac ngh phu a nhiet liet vo tay e bay to tnh lien i vi c Hong Y Thng Phu va toan the Giao Hoi tai Irak.

c Hong Y Bertone, Quoc vu khanh Toa Thanh, noi ve gii tre va ngai ghi nhan ch co loi 13% ngi tre ngh rang can phai suy niem ve Kinh Thanh. Tuy nhien ngi tre ngay nay san sang on nhan chng ta sinh ong cua ngi ln va cac nha giao duc.

18 d thnh vien gom giao dan nam n va n tu cung len tieng tai phien hop. Ong Thomas Hong Soon Han, Chu tch Hoi ong Tong o giao dan Seul, Nam Han, a keu goi thc hien mot cuoc xet mnh trong Giao Hoi, ke ca giao quyen, ve loi song cua cac v muc t va viec s dung cua cai. Ngoai ra ong cung keu goi duyet lai cac hp ong thng mai trong Giao Hoi e bao am nguyen tac cong bang va tra lng xng ang e cac cong nhan vien song va co ieu kien lam viec xng ang.

Trong so cac d thnh vien cung co ba Nataljia Boroskaja, ngi Nga, giao s lch s nghe thuat. Ba ke lai kinh nghiem cua ba trc kia la ngi vo than, khong he nghe noi ve Thien Chua, nhng ba nhan biet ngai qua cac anh ao ve tren go, am nhac, tranh ve thi phuc hng cua Italia. Ba noi: "Ngay nay, con cung t hoi lam sao noi ve Thien Chua cho cac sinh vien cua con qua nghe thuat".

 

G. Tran c Anh OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page