Th cua Hoi ong Giam Muc Hoa Ky

hiep thong va ung ho lap trng

cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Th cua Hoi ong Giam Muc Hoa Ky hiep thong va ung ho lap trng cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam.

 

Uy Ban ve Cong Ly va Hoa Bnh Quoc Te

 

Ngay 1 thang 10 nam 2008

 

Knh gi: c Cha Phero Nguyen Van Nhn

Giam muc a lat, chu tch HGM Viet nam

Toa giam muc

9 Nguyen Thai Hoc

Tp. a lat Vietnam

 

Tha c Cha

Toi rat lay lam buon khi biet rang co s leo thang cang thang gia Giao hoi va chnh quyen ia phng Viet nam, khi xe ui at keo en ia iem troc ay la Toa Kham S Ha noi. Dien bien nay cang gay quan ngai cho thoa thuan a at c hoi thang Hai ve cach giai quyet nhng tranh tung ve tai san va at ai bang oi thoai hoa bnh. Chac chan khi c ong Parolin dan au phai oan Vatican en VN hoi thang 6 nam 2008, a co thao luan viec dan dan hoan tra cho Giao hoi quyen x dung nhng tai san trc ay a b quoc hu hoa. Hanh ong n phng va roi cua chnh phu Viet Nam la trc tiep i ngc lai nhng ieu trc ay a thoa thuan.

Vi cng v chu tch Uy ban lo ve Cong ly va Hoa bnh quoc te thuoc Hoi ong Giam muc Hoa ky, toi muon dien ta tnh lien i vi giao hoi VN trong thi iem kho khan nay. Toi hoan toan ung ho ban tuyen bo ngay 25 thang 9 cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam a keu goi chnh phu Viet Nam "oi thoai chan thanh ci m va thang than trong hoa bnh va ton trong lan nhau" e giai quyet cac van nan ve at ai va tai san. Toi cung manh me ung ho quyet nh cua c cha a ng len to tnh lien i vi c TGM Ngo Quang Kiet ngi b chinh quyen ia phng vu cao la khuay ong gay bat on.

Chung toi luon ngh en va cau nguyen cho c cha, cac anh em Giam muc, va giao dan Viet Nam. Nguyen xin tat ca luon c Chua ban sc manh va an sung trong thi ky th thach nay.

 

Than ai trong Chua Kito

 

Giam muc Thomas G. Wenski, Giam Muc Orlando

Chu tch Uy ban ve Cong ly va Hoa Bnh Quoc te

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page