TC ket thuc hai tuan ngh he

mien nui Lorenzago di Cadore, Bac Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC ket thuc hai tuan ngh he mien nui Lorenzago di Cadore, Bac Italia.

Tin Lorenzago di Cadore (26/07/2007) - Nhng ngay ngh he cua TC Beneito XVI tai mien nui Lorenzago di Cadore, a ket thuc hom th Sau 27 thang 7 nam 2007. Trc o, vao ngay th Nam, 26 thang 7 nam 2007, TC a gap va cam n nhng tham quyen dan s cua vung Veneto va lc lng canh sat chu trach nhiem ve an ninh cho ngai trong thi gian ngh he tai Lorenzago di Cadore.

TC cung cam n dan chung quanh vung a tiep rc va danh cho ngai nhng ngay ngh an lanh.

TC a noi nh sau: "Cuoi hai tuan le ngh tai ay, tai vung at ti ep Dolomites nay, toi co the noi vi het con tim cua mnh nhng li cam n tat ca va tng ngi anh ch em, v a co gang giup toi. S hien dien cua anh ch em, mot s hien dien am tham, te nh, va hu hieu, ca ngay lan em, a mang en cho toi khoang rong e ngh ngi, cho the xac va tinh than c ngh th gian. Chung toi c bao boc xunh quanh bi s tot ep linh thieng va hu hnh cua rng nui. Nhng nhat la luon luon, toi c bao boc bi tat ca moi s tot lanh cua con ngi, bi s tot lanh cua anh ch em ma toi se ghi nh mai... Anh ch em la nhng thien than ho menh cua toi, vo hnh, am tham, nhng luon luon hien dien, luon san sang. Toi se nh mai s hien dien nay."

Sau nhng ngay ngh tai Lorenzago di Cadore, TC ve c ngu tai Nha Ngh Mat Castel Gandolfo, cach Roma khoang 30 cay so ve hng nam trong suot mua he, va bat au lai nhng bon phan cua tha tac vu Phero. Trong thi gian sap ti, TC se co nhng sinh hoat noi bat nh sau:

T ngay 1-2 thang 9 nam 2007, TC en en Thanh c Me Loreto, mien Trung Italia, e gap gii tre toan quoc Italia.

T ngay 7 en 9 thang 9 nam 2007, TC tong du muc vu tai Ao Quoc, ac biet en vieng en Thanh c Me tai Mariazell.

Ngay 23 thang 9 nam 2007, TC i tham th xa Velletri, Italia, gan th xa Castel Gandolfo.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page