Hoa Qua Cua Thanh Than

oi net ve Giao x ai ien

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoa Qua Cua Thanh Than. oi net ve Giao x ai ien.

Bac Ninh, Viet Nam (15/07/2007) - Giao x ai ien thuoc giao phan Bac Ninh nam tren mot vung at heo lanh cua huyen Tam ao thuoc tnh Vnh Phuc. Giao dan ai ien a c on nhan c tin tren mot tram nam nay. Nam 1913, ngoi Thanh ng c xay dng, giao dan co ni th phng, i song c tin cua giao dan moi ngay c ln manh va tang trng. Nhng en nam 1954 v bien co chien tranh xay ra, cac ngoi Thanh ng b bom anh o nat, hau het giao dan di c vao nam, ch con lai mot vai gia nh song trong canh b v. en nam 1994, giao x ai ien c song lai dan dan.

en nam 2007, Giao phan co t thuyen chuyen cac Cha x trong o co Cha x ai ien. Va en ngay 10-01-2007, c Tong Giam Muc Giuse Ngo Quang Kiet Giam quan Bac Ninh bo nhiem Cha Fx Nguyen Van Hoan ve giao x ai ien. Trc s ngon ngang be bon ve i song vat chat cung nh c tin cua ngi dan ni ay, Cha a khong quan ngai kho khan vat va a bat tay vao cong viec xay dng Giao x cung nh cac giao ho xung quanh. ieu lo lang quan tam nhat cua Ngai la xay dng i song c tin cua giao dan, Ngai bat au m lp ao tao oi ngu giao ly vien vao thang 3 nam 2007 tiep theo cac lp giao ly cap I,II c thanh lap. Va hom nay, ngay 15-07-2007 mot Thanh le au tien vao luc 7 gi sang danh rieng cho gii tre va thieu nhi gom gan 200 ban tre va thieu nhi en t Sn Thanh, Sn nh, Lien Sn va ai ien tham d. Thanh le c to chc tot ep trong bau kh yeu thng am am. o chnh la hoa trai cua Thanh Than ma Cha x cung cac anh ch giao ly vien cung nh cong lao cua cac D, cac Thay va moi ngi ngay em am tham cau nguyen mi co c.

 

Mot so hnh anh lp giao ly ho Sn nh va Thanh Le gii tre x ai ien:

 

Jos Nguyen Van Trng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page