Thanh Le mng Thanh Anre Nguyen Kim Thong

va Bon mang Ban Chc Viec

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thanh Le mng Thanh Anre Nguyen Kim Thong - va Bon mang Ban Chc Viec.

Go Th, Qui Nhn, Viet Nam (14/07/2007) - Ngay 15/07/2007 Le Thanh Anre Nguyen Kim Thong, nam nay trung vao ngay Chua nhat, nhng c c Giam muc Phero Nguyen Soan Giam muc Giao phan Qui Nhn cho phep c di vao th 7 ngay 14 thang 7 nam 2007.


Cha s Kien Ngai Anre Hoang Minh Tam noi chuyen ve Cuoc i Thanh Anre Nguyen Kim Thong, mau gng phuc vu cho quy chc viec.


Ngay 14/07/2007, c Giam muc Giao phan Phero Nguyen Soan cung vi 22 Linh muc trong Hat Bnh nh va cac tu s Nam N ve mng le Thanh Anre Kim Thong.

Thanh Anre Kim Thong cung la bon mang cua Ban chc viec. Ve tham d Thanh le hom nay co hn 300 chc viec cua cac Giao x: Chanh Toa Qui Nhn, Quy c, Hoa Ninh, Qui Hiep, Ngoc Thanh, Cong Chanh, Kien Ngai, Trng Cu, Khiet Tam, Song Can, Phu Cat, Kim Chau, Vn Vong, Nam Bnh va khoang 1,000 giao dan trong toan Hat Bnh nh.

ung 8gi00', di s hng dan cua Cha s Phero Nguyen Van Knh, chng trnh dien nguyen c bat au vi tieng trong chao mng. Tiep theo la hai vu khuc: Ve ay yeu thng va Uong nc nh nguon. Tiep tuc chng trnh Cha s Kien Ngai Anre Hoang Minh Tam noi chuyen ve Cuoc i Thanh Anre Nguyen Kim Thong, mau gng phuc vu cho quy chc viec.

Sau bai chia se cua Cha s Kien Ngai la Hoat canh ve cuoc i t ao cua Thanh Anre Kim Thong do cac Giao Ly Vien phu trach. Ket thuc chng trnh dien nguyen la vu khuc: Bc chan nhan chng Anre Kim Thong.

ung 9gi30': Thanh le bat au vi oan ong te gom co c Cha Phero Nguyen Soan, Cha Phero Hoang Kym - Tong ai Dien Giao phan Qui Nhn, Cha Mattheo Nguyen Van Khoi - Hat trng Bnh nh, Linh muc Chanh x Phero Nguyen Van Knh cung hn 22 Linh muc tien vao nha th.

Trc Thanh le c Cha noi ve cuoc i anh hung cua Thanh Anre la mau gng c tin cho moi ngi va ac biet cho cac v chc viec.

Trong bai chia se Li Chua Cha Vinhsn Nguyen Van Ban dien giai oan Phuc am (Mt 10, 28 - 33): "Cac con ng s". Ngai phan tch con ngi co hai yeu to: Than xac va linh hon. T than xac ch ve phan chat the cua mot sinh vat. T linh hon ch ve hi th, nguyen ly cua s song con ngi. (Xem bai giang phan sau).

Sau Thanh le la ba cm tra thanh am noi len tnh than mat am ap va oan ket yeu thng gia chc viec cua cac Giao x.

Moi ngi chia tay ra ve va hen gap lai nhau trong ngay le truyen thong nam ti.

 

Bai giang Le Thanh Anre Kim Thong:

(2 Mcb 7; Rm 8, 31-39; Mt 10, 28-33)

Trong knh c Cha,

Knh tha Cha Tong ai Dien,

Knh tha Cha Hat Trng, cung quy Cha, Quy Soeurs, Quy tu s Nam n

Anh em chc viec va toan the cong oan dan Chua than men,


Cha Vinhsn Nguyen Van Ban chia se Li Chua, dien giai oan Phuc am (Mt 10, 28 - 33): "Cac con ng s".


oan Li Chua chung ta va nghe la mot trch oan trong chng 10 cua Tin mng Mattheu. Chng nay trnh bay ve viec Chua Giesu sai 12 Tong o i rao giang, trong o Ngai can dan ho nhng ieu can lam, nhng ieu can tranh. Ngai cung khong quen bao trc cho ho nhng kho khan ma ngi tong o phai ganh chu v Tin mng, cung nh nhng an ui ma ho se c trong ngay cuoi cung, e i en li mi goi bc theo Ngai mot cach triet e hn: "Ai khong vac thap gia mnh ma theo Thay, th khong xng vi Thay. Ai gi lay mang song mnh, th se mat; con ai lieu mang song mnh v Thay, th se tm thay c" (Mt 10, 38-39).

Trong oan Tin mng hom nay, Chua Giesu m au bang cau noi ay an ui "Cac con ng s nhng ke giet c than xac, nhng khong the giet c linh hon" roi i en cho khang nh "Vay, cac con ng s, cac con con ang gia hn chim se boi phan". Tiep theo o, Chua Giesu con noi en moi tng quan nhan qua gia viec chung ta lam cho Ngai i nay va viec Ngai lam cho chung ta trc mat Chua Cha.

Trong li khch le "anh em ng s", Chua Giesu phan biet hai yeu to ni con ngi: than xac va linh hon. T than xac ch ve phan chat the cua mot sinh vat. T linh hon (psyche) ch ve hi th, nguyen ly cua s song con ngi. ay, Thanh Mattheu phan biet than xac vi linh hon. Ngai khong ong hoa linh hon va s song, v Ngai muon phan biet 2 loai cuoc song ni con ngi. Than xac la phng tien qua o con ngi bieu lo s song, dien ta tnh cam. That vay, nh than xac ma toi co the thc hien nhng bon phan cua mnh trong i song thng ngay, nh hien dien trong than xac ma ngi khac co the nhan ra toi nh mot con ngi. Chnh trong than xac nay, ma toi song va hanh ong theo nhan cach cua toi, ch khong phai la mot ai khac. Di goc o nay, gia nh v con, a v, tai san cung lam nen chnh cuoc song trong than xac cua chung ta.

Con phan linh hon la nguyen ly nam gi moi tng quan vi Thien Chua, chu te va la nguon mach cua s song. Chnh nh s lien he gan bo vi Thien Chua, con ngi on nhan s song trong than xac mnh nh la ngi con cua Thien Chua, va co quyen chia se s song i i vi Ngi.

"ng s nhng ke ch giet c than xac", ngha la ng s nhng ke hay nhng nguyen nhan co the ngan chan s bieu hien ra ben ngoai cua s song, tai sao? Bi v, s song tren tran gian trong than xac nay ch la phan m au cho cuoc song cua con ngi. Khi than xac, ni cuoc song cua con ngi c bieu lo trong tran gian nay b bien mat, con ngi bat au mot cuoc song mi: Cuoc song vi Thien Chua, ang la nguon mach s song va mang lai cho s song con ngi y ngha ch thc.


oan ong te gom co c Cha Phero Nguyen Soan, Cha Phero Hoang Kym - Tong ai Dien Giao phan Qui Nhn, Cha Mattheo Nguyen Van Khoi - Hat trng Bnh nh, Linh muc Chanh x Phero Nguyen Van Knh cung hn 22 Linh muc.


Khi nhac nh cac mon e ng s, Chua Giesu muon hng cac Ngai en mot tam nhn xa hn, rong ln hn, e thay rang s hy sinh ma ho se phai chu co gia tr hn nhieu so vi nhng ieu ma ban than ho, hoac nhng ngi than phai chu ng, mat mat. S hy sinh em lai s song mi, khong phai ch cho ban than ho, nhng con giup cho nhieu ngi khac na. S hy sinh cua ngi tong o khong con nam trong lanh vc ca nhan, nhng vn en chieu kch Giao Hoi. S can am cua ngi tong o khong ch n thuan la chien thang s s hai, nhng con noi len rang ho thay ro y ngha va gia tr cua cong viec mnh ang lam, ho ang cung vi Thay Ch Thanh noi len ieu nay: "S d Chua Cha yeu men toi, la v toi hy sinh mang song mnh e roi lay lai. Mang song cua toi, khong ai lay i c, nhng chnh toi t y hy sinh mang song mnh. Toi co quyen hy sinh va co quyen lay lai mang song ay. o la menh lenh cua Cha toi ma toi a nhan c" (Ga 10, 17-18).

Nhn lai cuoc i cua Thanh Anre Kim Thong, chung ta hieu rang s song ma ngai nham ti, trong khi chap nhan mat i s song trong than xac, la mot s song lam thoa man c vong sau xa nhat cua con ngi: c song vi Thien Chua, song e thanh y Chua c thanh s ni mnh, nh li ngi a noi vi con cai trc khi b lanh an lu ay. Hanh vi dam hy sinh cuoc song tran gian nay v ai cuoc, v Nc Tri, khong phai la mot viec lam tuy hng nhat thi, nhng la ket qua cua bao nhieu kinh nghiem trong cuoc song cua ngai, nh mot ngi chu gia nh, nh mot ngi chc viec.

c sinh ra trong mot gia nh kha gia, c hoc hanh ky lng, ngai co c nhng ngi v hien vi 9 ngi con. Xet theo mot goc o nao o, cuoc song gia nh cua ngai c bao am va hanh phuc. The nhng kinh nghiem ve s mat mat qua viec nhng ngi v hien va nhng ngi con yeu dau lan lt bo ngai ra i, cho ngai cam nem bai hoc ve nhng gii han cua kha nang con ngi. Co tiec nuoi cho mot cach the hien hu, ni ngi v hien, ni ngi con khon, ngi ta cung phai chap nhan e cho ngi o, mot cach the hien hu cua mnh, phai ra i.

La mot ong trum ca giau co, co a v trong xa hoi, s knh trong ni ngi khac va s bao am ve cuoc song do cua cai va a v mang lai, co the tr thanh mot cach the hien hu cua mnh; nhng Thanh Anre a vt qua c s le thuoc nay, khi dam chap nhan bien nhng ieu mnh ang co thanh ni tru an tng oi an toan cho cac v tha sai, ac biet la c Cha Cuenot The trong suot thi gian b cam cach.


Hoat canh ve cuoc i t ao cua Thanh Anre Kim Thong do cac Giao Ly Vien phu trach.


Va roi s hy sinh cua Thanh Anre khong ch dng lai nhng yeu to ben ngoai, ngai a hien dang chnh cuoc i mnh lam cua le. Ngai a chap nhan vang theo y Chua cho en tan cung, nh li cha chnh giao phan Tay ang Trong ghi lai nhng giay phut cuoi cung cua cuoc i ngai: "Gan gi hap hoi, cu Nam Thuong biet la quan a ch nh Bac Chien la ni phat lu cua cu. Cu khan khoan xin ho dan cu en o e le te cua cu c tron ven. Chang bao lau cu b hon me. Thnh thoang tnh lai, cu xin nhng ngi ng chung quanh cau nguyen thay cho cu. Thay cu kiet sc, ho muon thao bo xieng xch cho cu, e nguy kch hn trong cn hap hoi, nhng cu t choi va dung sc lc heo tan cua cu oc bay thanh vnh sam hoi va them mot vai kinh Knh c Trinh N Maria. o cung la thanh danh c map may tren moi, luc cu trut hi th cuoi cung".

Anh ch em than men,

Mng le Thanh Anre Kim Thong hom nay chung ta muon noi len rang nhng hy sinh cua Ngai cho Chua va Giao Hoi la mot viec lam that tuyet vi va se tiep tuc la gng sang cho tat ca moi ngi Kito hu va nhat la cac chc viec chung ta.

Cuoc song nao cung oi hoi nhng hy sinh, nhng nhng hy sinh em lai cho con ngi co mot y ngha va tng lai la ieu ang lam.

Xin Thanh Anre Kim Thong, bon mang chc viec chuc lanh va giup chung ta tiep tuc tien bc trong n goi cua mnh, e chung ta cung vi Ngai tiep tuc dang len ban th Thien Chua cua le hien te. Amen.

 

Cuoc i cua Thanh Anre Nguyen Kim Thong:

Trum ca Go Th - Qui Nhn

(1790 - 1855)

Phai i cho tron hanh trnh.

Nhan c an lenh lu ay, Thanh Anre Nguyen Kim Thong b ap giai t Bnh nh vao My Tho. ng xa xoi dieu vi, lai chap trung hiem tr. Co mang gong, tay eo xieng nang ne, nhng thanh nhan van kien tr tien bc leo eo vt suoi va bang rng. Vao en Gia nh, Quan Tong Tran cho phep lai ay, nhng thanh nhan t choi v muon i cho en nh oi Canve cua mnh. Va khi a ti My Tho, sc cung, lc kiet, ngai con nan n ngi ta du ti Go Bac cuoi tnh, ti trai giam lu ay vnh vien c ch nh. Du ch song them t phut. Thanh Anre Nguyen Kim Thong a hoan tat hanh trnh chng ta cho Thien Chua va a ti ch Thien ang vnh cu.

Cuoc i phuc vu.

Anre Nguyen Kim Thong sinh nam 1790 tai Go Th, mot ho ao ky cu nhat cua Giao phan Qui Nhn, thon Xuan Phng, xa Phc Sn, huyen Tuy Phc, tnh Bnh nh, cach tnh 20 cay so ve hng Bac. Ong con co ten khac la Nam Thuong.

La chu mot gia nh kha gia, ao c, ong Thong a tan tam giao duc con cai song ao tot lanh. Hai ngi con cua ong c Thien Chua an thng ac biet la Linh muc Nguyen Kim Thu va n tu Anna Nhng, dong Men Thanh Gia. Dan lang tin nhiem, co thi ong a lam xa trng, nhiet tnh phuc vu dan chung bat ke lng hay giao. Ve sau ong c e c lam trum ho va c c Cha Cuenot The at lam trum ho ca phu trach toan the hat Bnh nh.

Ngoai mau gng liem chnh, bac ai va tan tam, ong con tha hng truyen thong cua ho Go Th ve long sung knh c Me cach ac biet. Ong sieng nang lan chuoi Man Coi moi ngay, va kien thiet mot nha nguyen dang knh Trai tim Ven Sach c Me. Vi uy tn san co, ong phu ta ac lc cho hang giao s trong viec tong o, kheo leo trong viec tm ni tru an cho cac ngai trong thi bach hai. c Cha The va nhieu Linh muc a tam tru lau ngay tai nha ong. Hn na ong con la an nhan ca ve vat chat lan tinh than cho vien mo coi trong vung.

Xin nhan chen ang.


Chng trnh dien nguyen c bat au vi tieng trong chao mng. Tiep theo la hai vu khuc: Ve ay yeu thng va Uong nc nh nguon.


Mot ngi chau cua ong trum ca ten la Bay Ut von tnh ngang tang, phong ang nen hay b ong qu mang. e tra ua, y viet mot la th nac danh len Quan tnh, to cao ong ve toi cha chap Giao s. The la quan quan lien en vay bat ong cung vi bon Giao s khac, roi giam vao nguc that Bnh nh.

Quan tnh von quen biet t hoi ong la xa trng, va trc ay c ong ai ngo rat hau, nen to ra rong rai vi ong. Nh o, ong trum ca khong b anh ap, va thnh thoang lai c phep ve tham nha. Ong li dung c hoi nay khuyen nhu con chau trung kien vi Chua trong moi hoan canh. Ong noi: "Toi a gia, cung chang ham song lau na, toi san sang chu tu ay va chu chet v danh c Kito, nhat nh toi khong van ong xin tha". Roi ong lai tnh nguyen vao nguc trnh dien.

Nhieu lan Quan tnh goi ong Trum ca ra cong ng, nho nhe khuyen ong bo ao. Quan noi: "Ong dam chan len thap gia i! Ch toi va ong biet thoi, roi ve xng toi la xong ch co chi au". Ong tra li: "Khong c, thap gia toi ton knh ma dam len sao c". Sau ba thang tu, ong nhan c an phat lu vao My Tho thuoc mien Luc tnh, Nam Ky. Cac con ong d nh bo tien van ong xin giam an, nhng ong can: "Cac con c e Thanh y Chua c the hien".

Uong can chen Chua trao.

ng vao Nam xa xoi, cung vi bon tn hu, ong b ay vao Vnh Long. Ong Trum ca v tuoi gia sc yeu, lai phai mang gong xieng, nen bc i mot cach kho khan met nhoc. Moi ngay ch i c bay tam dam di anh nang gay gat, toi en oan tu nhan c tam giam trong cac on canh hay nha tu a phng. c vai ngay, quan lnh thay ong Trum ca uoi sc qua, s khong u sc i ti ni th thng tnh thao gong xieng cho ong. Khi i ngang qua tnh Bnh Thuan, ong may man gap Linh muc Nguyen Kim Thu, con trai ong va xin lanh B tch Giai toi.

Tai Ch Quan, thay tnh trang sc khoe cua ong ngay cang suy yeu, Cha c ban B tch Xc Dau cho ong. Sau o, ong lai tiep tuc mang gong xieng i xuong mien Tay. Bon ngi ban tu vi ong xuong Vnh Long, co bao tin cho Cha be tren Borelle Hoa ve tnh hnh nguy t cua ong. Cha Borelle lien c mot y sy en My Tho cham soc nhng khong kp na. V chng nhan cua Chua khi at chan en ni lu ay c ch nh, mi kp oc Kinh an nan toi, vai kinh Knh mng, roi tat th ang khi cau nguyen vi c Trinh N Maria. Hom o la ngay 18 thang 7 nam 1855.

Thi hai cua v t ao c vien y s cua Cha Borelle Hoa a ve Cai Nhum (Vnh Long). Nam 1856 con chau Ngai xin c giay Quan tnh Bnh nh vao nh Tng xin cai tang em hai cot Ngai ve an tang tai Go Th. Hien nay, tai Go Th con lang cua ong, nhng hai cot a c di chuyen ve Chung vien Lang Song (Bnh nh).

Nam 1870 c Cha Tr (Charbonier) tra xet s tch t ao cua c Cha The va Trum ca Anre th ay u bang chng, a gi ho s sang Toa Thanh nam 1875 va ngay 13 thang 02 nam 1879 c Thanh Cha Leo XIII ton Ngai len hang ang knh. Nam 1890 c Cha Man (Vancamolbocke) tha lenh Toa Thanh m cuoc ieu tra t ao mot lan na va gi ho s sang Roma. Ngay 02 thang 05 nam 1909 c Thanh Cha Pio X suy ton ong Trum ca Anre Nguyen Kim Thong len bac chan phc, cung goi la A Thanh. Ngay 19 thang 6 nam 1988, tai en th Thanh Phero c Gioan Phaolo II a long trong tuyen phong hien thanh Anre Nguyen Kim Thong cung vi 116 v t ao Viet Nam.

 

Li nguyen Thanh Anre Nguyen Kim Thong:

Chung con than lay ong Thanh Anre Nam Thuong la ang a chu mang xieng v ao Chua, xin cau cho chung con thoat khoi vong toi loi hau cho chung con ben long gi ao Chua ni khach ay nay va ngay sau ang hng mat Chua cung Thanh Anre Nam Thuong i i chang cung. Amen.

 

Giao X Go Th

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page