Giao Phan Kontum To Chc "Ni An "

Cho Cac Th Sinh Thi Vao ai Hoc Tai Quy Nhn

 

Quang canh "tiep sc mua thi" tai Chung Vien Quy Nhn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giao Phan Kontum To Chc "Ni An " Cho Cac Em Th Sinh Thi Vao ai Hoc Tai Quy Nhn.


Cac th sinh chuan b len xe ve Giao phan Kontum sau ky thi.


Quy Nhn, Viet Nam 10/07/2007) - Mua thi lai ve, noi ban tam cua cac phu huynh co con em i thi ai hoc vung sau vung xa lai en. Lam sao e con cai mnh i thi thanh pho c an toan va thuan li? Ai se hng dan con em mnh i thi ung ni, ung cho? Kinh ph cho con em mnh i thi la bao nhieu?... Nhng ban khoan lo lang cua cac bac phu huynh a c ap ng la nh nhng sang kien cua Quy c Cha, Quy Cha Gp Kontum, va vi s cong tac cach nhiet tnh ay nhiet huyet cua cac n tu, chung sinh, giao ly vien va sinh vien tnh nguyen "tiep sc mua thi" mot lan na lai c dien ra cach tot ep.

Nh 4 nam ve trc, "Tiep sc mua thi 2007" cua Giao phan Kontum nam nay (2007) c tiep tuc to chc cho th sinh i thi ai hoc co cho an van la tai Chung Vien Quy Nhn nam canh Toa Giam Muc Quy Nhn.

c s ong y va cho phep cua c Cha Phero Nguyen Soan, va Cha Giam oc Chung Vien... Hn 700 th sinh a co mat trong 2 t thi a ta tuc tai ay e thi ai hoc t ngay mong 3 en mong 10 thang 7 nam 2007.

Theo chng trnh thi vao ai Hoc nam 2007 cua Bo Giao Duc a a ra ve thi iem thi va thi gian thi a c thong bao dien ra theo khu vc mien trung tap trung thi vao cac trng ai Hoc Quoc Gia gom 2 t, t 1 vao ngay mong 4 va mong 5 thang 7 nam 2007; t 2 ngay mong 9 va mong 10 thang 7 nam 2007, giao phan Kontum lai bat au "mua tiep sc thi" lan th 5 mot cach ay yeu thng va phuc vu.

c biet, tong cong ca 2 t thi co 738 em en tro tai Chung Vien e i thi, t mot la 355 em, t hai la 383; Ban ieu Hanh cho biet ca hai t co gan mot na th sinh la ngoai Cong Giao (43%) xin c tro tai chung vien e i thi.

Ve Ban To Chc en t Giao phan Kontum phuc vu cho hai t nay co 41 ngi, trong o co 2 linh muc, 6 n tu, 10 ai chung sinh, 2 bac s, 3 giao vien, 9 sinh vien va 7 tai xe lai xe. Ban am thc co 20 ngi thuoc giao x chnh toa Quy Nhn phuc vu, trong o co 2 n tu va 18 giao ly vien. Xe a on th sinh co 13 chiec: 4 xe oto 50 cho, 1 xe oto 24 cho, 2 xe oto 16 cho va 6 xe may.

c biet chi ph cho mot th sinh i thi 2 t la 460,000 VN, trong o bao gom tien xe i lai en an 6 ngay; con em nao thi 1 t 3 ngay th ch ton 290,000 VN.


c Cha Micae Hoang c Oanh ban huan t va ban bnh an trc khi cac th sinh ra ve.


Ngoai viec c phuc vu ni an chon i lai, cac em con c tham d thanh le hang ngay, c s khch le cua c Cha Micae Hoang c Oanh, Quy Cha... nhng li khch le, khuyen khch ong vien o la khi day long hieu hoc cua cac ngai trong thanh le cung nh trong cac buoi khai mac hay ket thuc moi ky thi. Phai noi iem ac biet nhat, o la li phat bieu cua c Cha Micae Hoang c Oanh trong ba tra th Ba, ngay 10/07/2007, trc khi cac em th sinh ra ve: "Ta n Chua, cho cac con qua 2 ky thi, tam trang buon co, vui co ni moi ngi chung con, nhng tat ca chung con phai hy vong vao tng lai, hay biet bat au lai t luc ket thuc nay. Vao ai hoc hay thi lai ai hoc. Tat ca eu phai bat au t au. ng nan. Hay bam vao Chua ma tien bc. Thanh cong la khi s t luc biet choi day sau mot lan that bai, hay ca sau mot lan thanh cong."

oi vi cac bac lam cha me, nhat la cac linh muc, tu s... cu the la moi thanh phan dan Chua, c Cha Micae lai nhan nhu cach ac biet trong viec giao duc: "Anh ch em than men, cac em th sinh i thi hom nay roi ay se au ai hoc, cac em se lai phai tm ni an chon e i hoc. Cac em se au e chung ta yen tam? e lam ky tuc xa cho cac em i hoc phai ton vai chuc ty ong... Thien ngh, chung ta hay bat au ngoi nghien cu lai xem cho bai toan kho nay! Con em chung ta, cac em sinh vien trong hay ngoai cong giao khi i hoc, se phai tro nh the nao, lam sao e am bao i song luan ly, i song lanh manh, i song ao thieng lieng ni cac em khi vao ngng ca ai hoc, khi phai song xa nha, tro... Thiet ngh, a en luc cac x ao trong giao phan chung ta, hay cac x ao trong moi giao phan... noi cach khac la nha nha, ngi ngi biet m rong coi long ra e phuc vu, e yeu thng, e truyen giao... Cu the nh the nao? Co the, cac gia nh cong giao tai cac ni co trng ai hoc, cao ang... on 1 hay 2 em ve nha mnh i hoc. Co le hn ai het, cac gia nh song nh the la ang song phuc vu yeu thng ong loai (sinh vien co ao cung nh khong co ao)... Va co le, cac gia nh ay se song khac hn, tot hn cho sinh vien song tai nha ho noi theo, va mat khac khi co sinh vien song trong nha mnh, con chau chung ta se c cac anh ch sinh vien hng dan, day kem... co the noi, o la s ho tng tinh than bac ai con mot Cha tren tri danh e cho nhau. c g nhng gi y o ch la phan bat au cho nhng sang kien phuc vu mot nen giao duc con ngi toan dien theo tinh than Kito c nay n trong cac gia nh kito giao, o cung la sang kien cho mot giao hoi a phng khong ngng phat trien truyen giao ngay trong moi trng mnh sinh song, e danh Chua c ca sang hn va o cung la phan roi cho chung ta va tha nhan..."


Ba an tra ngay 10.7.2007, trc khi chia tay ra ve.


Nhng li tam tnh, tran tr cua c Cha Micae lo cho giao duc, lo cho song ao ni ngi tre ket thuc trong ba an tra ngay 10.7.2007 a e lai trong long cac th sinh, cac phu huynh nhng cam nhan mong sm c thc thi cho mot nen giao duc ngi tre toan dien hn.

Va sau cung, trc khi chia tay, mot ai dien th sinh a cam n Quy c Cha, Quy Cha, Quy Soeurs cua Giao phan Kontum va Quy Nhn, a phuc vu, a khch le... ac biet, em ai dien a cam n tinh than phuc vu cua cac n tu, ai chung sinh, va ban phuc vu a e lai trong long cac th sinh nhng cam phuc va long biet n,... t nhng viec quet nha, don cm an, en lau chui toilet... la tam gng e moi th sinh du la ngi cong giao hay khong cong giao phai cui au tri an va noi theo nhng ngha c cua nhng ngi dan than phuc vu.

Xin Chua tra cong cho nhng ai lam n lam phc cho chung con.

 

Lm. Trung Tay Nguyen

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page