TC giai thch ve s t do cua ngi kito

trc khi xng Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat ngay mung 1/07/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Beneito XVI giai thch ve s t do cua ngi kito trc khi xng Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat ngay mung 1 thang 7 nam 2007.

(Radio Veritas Asia 2/07/2007) - Quy v va cac ban than men. Tra Chua Nhat ngay mung 1 thang 7 nam 2007. Trc khi xng kinh Truyen Tin vi cac tn hu, c Thanh Cha Beneito XVI a giai thch ve s t do cua ngi kito. c Thanh Cha noi nh sau:

Anh ch em than men,

Nhng bai oc Kinh Thanh cua Thanh le Chua Nhat hom nay (mung 1 thang 7 nam 2007) mi goi chung ta suy ngh ve mot chu e hap dan co the c tom gon nh sau: s t do va viec theo lam mon e Chua Kito. Thanh S Luca ke lai rang Chua Giesu, "khi sap en nhng ngay Chua se phai ri bo tran gian, th Ngai quyet nh tien len Gierusalem" (Luca 9,51). Trong t ng "quyet nh", chung ta co the thay c s t do cua Chua Kito. That vay, Chua biet ro rang tai Gierusalem, cai chet tren thap gia ang ch i Ngai, nhng trong s vang li thanh y Thien Chua Cha, Chua hien dang chnh mnh v tnh thng. Va chnh trong s vang phuc thanh y Chua Cha nay ma Chua Giesu thc hien s t do cua mnh nh la mot chon la ay y thc va do bi tnh yeu. Th hoi ai t do hn Chua, ang toan nang? Tuy nhien, Chua a khong song s t do cua mnh nh la s "t nh oat" hay nh la s thong tr. Chua a song s t do cua mnh nh la viec phuc vu. Trong cach thc nh the, Chua "lam cho t do co mot noi dung" cua no; neu khong, th s t do ch la mot kha the "trong rong" e lam hay khong lam mot ieu g o. Cung nh i song con ngi, s t do muc lay y ngha cua no t tnh yeu. Th hoi ai la ke t do hn? Ke danh gi lai cho mnh tat ca moi kha the v lo s mat chung, hay ke tieu hao chnh mnh "mot cach quyet nh" trong viec phuc vu va nh the gap lai chnh mnh ay sc song v tnh yeu ma mnh a cho i va nhan lai; trong hai mau ngi nay, ai t do hn?

Thanh Tong o Phaolo, khi viet th cho nhng ngi kito trong vung Galazia, ma ngay nay la Tho Nh Ky, noi rang: "Tha anh em, anh em a c keu goi song t do. Ngo hau s t do nay khong tr nen ly do e song theo xac tht, nhng nh c bac ai, anh em hay song phuc vu nhau" (Gal 5,13). Song theo xac tht co ngha la song theo khuynh hng ch ky cua ban tnh con ngi. Ngc lai, song theo Thanh Than la e cho mnh c hng dan, trong y nh cung nh trong viec lam, bi tnh yeu Thien Chua ma Chua Kito a ban cho chung ta. Vay th, s t do kito la hoan toan khac vi s t quyet nh; s t do theo tinh than kito la song theo Chua Kito trong hien dang chnh mnh cho en mc o hy sinh tren thap gia. Co the xem ra nh la mot nghch ly, nhng chop nh cua s t do a c Chua Kito song tren thap gia nh la chop nh cua tnh yeu. Khi tren oi Calvario, ngi ta thach thc Chua: "Neu Ong la Con Thien Chua, th hay xuong khoi thap gia i!", th Chua Giesu a chng minh s t do cua Con Thien Chua, bang cach lai tren go thanh gia, e hoan tat cho en cung thanh y nhan t cua Thien Chua Cha. Biet bao chng nhan cho s that a chia se vi Chua kinh nghiem song th the; nhng con ngi nam n a chng to mnh t do, ca trong can phong gian tu va di nhng ham doa cua tra tan. "S that se lam cho anh em c t do!" Ai thuoc ve s that, th se khong bao gi lam no le cho bat c quyen lc nao, nhng se biet cach bien mnh luon tr thanh ngi phuc vu anh ch em.

Chung ta hay nhn ve Me Maria rat thanh. La ngi toi t khiem ton cua Chua, c N ong Trinh la mau gng cua con ngi thieng lieng, tron ven t do bi v Me c vo nhiem khoi moi toi loi va het sc thanh thien, tan tuy phuc vu Thien Chua va tha nhan. Vi s cham soc d phong cua mot ngi Me, xin Me giup chung ta theo Chua Giesu, e biet c s that va song s t do trong tnh yeu.

Sau phep lanh Toa Thanh, TC au buon nhac en vu tham sat 11 con tin b bat gi t 5 nam qua, xay ra ben nc Colombia, do bi Lc Lng Vu Trang Cach Mang Colombia. TC chia buon va cau nguyen cho nhng nan nhan va than nhan cua nan nhan, va ong thi len tieng keu goi hay cham dt ngay moi cuoc bat coc, mot hnh thc khong the chap nhan c cua bao lc.

Roi bang tieng Phap, TC a chao chuc nh sau: "Trong Phuc Am, Chua Giesu sai cac s gia i truc e chuan b cho Chua en tai cac ni. Ngay nay cung vay. Chung ta la nhng s gia cua Chua. c g chung ta co the lam chng cho s hien dien cua Chua Kito gia con ngi va chuan b cho Nc Chua mau en, bang cach song di s hng dan cuaChua Thanh Than va at mnh phuc vu nhau.

Bang tieng Anh, TC noi nh sau: "Phung Vu hom nay nhac chung ta nh lai rang tr thanh ngi kito co ngha la theo Chua Giesu. Ngai la Thay va chung ta la nhng mon e. Xin Chua ban cho chung ta an sung va can am, ngo hau i song chung ta se luon c linh hng bi nhng li noi va hanh ong cua Chua Giesu.

Bang tieng BaLan, TC a noi nh sau: "Hom nay, trong Thanh le, Chua Kito canh tnh chung ta: ai cam cay ma con ngo lai ang sau, th khong xng vi Nc Chua" (Lc 9,62). c chi nhng li cau nguyen cua chung ta, c chi cong viec hang ngay cua chung ta c thc hien vi tnh thng va chng ta bang i song, tr nen li loan bao va xay dng Nc Chua."

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page