Le Be Giang

Sinh Vien Cong Giao Tai Hue

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Le Be Giang Sinh Vien Cong Giao Tai Hue.


T trai sang phai: Cha Nguyen Hu Long ac trach Sinh vien cong oan Xuan bch. N tu Xuan Thuy ac trach Sinh vien cong oan Con c Me i Vieng Hue. N tu Y Lan va N tu Tran Th Giong cung cac ban Sinh vien Cong Giao Hue.


Hue, Viet Nam (27/05/2007) - Chua nhat 27.5.2007 cung la ngay Le Chua Thanh Than hien xuong, gan 570 Sinh vien Cong Giao ang theo hoc tai 11 trng ai hoc va Cao ang tai Hue a quy tu ve Trung tam Muc vu Giao phan Hue e tham d ngay be giang nien khoa 2006-2007 vi chu e "Ai nay eu c tran ay n Thanh Than"

Va dp nay, nhan li mi cua Linh muc ac trach Sinh vien Cong Giao Hue, hai N tu t Tong Giao phan Sai Gon a en chia se e tai: "Lng tam nghe nghiep va Hanh trang vao i" nham giup cho Sinh vien, nhat la nhng anh ch sinh vien nam cuoi co them von kien thc e nhap cuoc. c biet, nien khoa nay a co gan 100 anh ch sinh vien cong giao tot nghiep t cac ai Hoc Y khoa, Khoa Hoc, Nghe Thuat, S Pham, Nong Lam, Phu Xuan va Cao ang S Pham va Y te.

M au bai noi chuyen, N tu Y Lan ghi nhan mot thc te kha au long a c bao ch e cap en trong suot thi gian kha dai va qua la tai nhieu tnh, thanh pho Viet Nam nh ang sot len nan thc pham khong an toan, viec xet nghiem HIV/MEDIC khong thong bao ket qua cho ngi c xet nghiem hoac nguy c i t b xam pham khi cac d kien ve benh nhan c lu tr trong he thong vi tnh nhieu ngi co the oc c. Thc trang nay cho thay, hn bao gi het, Viet Nam rat can mot nen giao duc ao c nghe nghiep.

Ch Y Lan a giup c toa xac tn rang "ao c nghe nghiep, theo quan iem c Tin Cong Giao, can c on nhan nh mot s vu tong o", bi v khi hanh nghe, con ngi khong ch phai lanh trach nhiem trc tha nhan, xa hoi, ma con phai lanh trach nhiem trc Thien Chua, ang tac tao nen ho.

Khi i t suy t than hoc ve "Thanh Than Sang Tao" va qua nhieu cau chuyen minh hoa d dom, N tu Tran th Giong giup cac em sinh vien hieu rang: "e bao am thanh cong khi bc vao i, ngi sinh vien can biet nhn ban than, cuoc i va tng lai mnh bang cai nhn sang tao, tch cc, t tin, dam noi dam lam nhng phai biet t chu ban than, luon biet at ra muc tieu e phan au va phai biet nhn i bang tnh hai hc".


N tu Y Lan noi chuyen ve Lng Tam nghe nghiep.


Tai buoi le, anh Phaolo Hoang Thanh at, 22 tuoi, ai dien Sinh vien Cong Giao Hue a xuc ong noi len oc li chao mng va tri an c Tong Giam muc, c Giam muc Phu Ta, c an Vien Phu, Cha Giam oc ai Chung vien, Quy Cha ac trach, quy Cha Giao, quy Thay, quy N tu va quy Cong oan a thng yeu ong hanh vi Sinh vien trong suot nam hoc va qua.

Anton Nguyen Van Trong Sinh vien nam 4 ai hoc Khoa hoc Hue thay mat cho tap the Sinh vien Cong Giao tot nghiep nien khoa 2006-2007 noi len quyet tam: "Sau khi ra trng, chung con se tiep tuc gop phan truyen rao chan ly cua Chua Kito va s song cua Ngai lam cho nen van minh tnh thng hien dien trong cuoc i nay ni moi trng chung con sap bc vao".

Maria Hoang th Nh Quynh nam 4 ai hoc Y Hue cho biet, qua bai noi chuyen cua N tu Y Lan ve ao c nghe nghiep, ch a tam ac rang, quy luat gi b mat trong nghe nghiep la nen tang ao c v mot bac s se gi hoan toan b mat tren tat ca nhng g ngi bac s biet ve benh nhan nh s tin cay ma ho tn thac vao Chua Kito.

Teresa Tran Th Oanh Sinh vien nam 4 Toan Tin cho biet, trong nam qua, nh tham d Sinh vien Cong Giao, em a thu thap c nhieu kien thc c ban ve: Lng tam, B tch Hoa giai, Thanh The, Phan nh n goi, Thng e, Kham pha con ngi la mot k quan, hanh trang vao i. Oanh, 23 tuoi que aklak tam s rang: "Toi co nhieu an tng ve Hue, Chua a ban cho toi nhieu an hue va Ngai a che ch toi, giup toi i tron con ng ai hoc ma c nguyen cua toi theo uoi tai ai hoc Khoa hoc Hue".


c Tong Giam Muc Hue nhan nhu vi Sinh vien Cong Giao trong ngay Le be giang nien khoa 2006-2007, ben canh la Cha Nguyen van Tuyen ac trach Sinh vien Cong Giao Hue.


Vi tat ca niem thng yeu, ch than c Tong Giam Muc Tephano Nguyen Nh The a chu s gi Tnh Nguyen Ta n cuoi nien khoa do quy Thay ai Chung Vien phu trach. Trong giay phut cuoi ngay, vi tam tnh cam ta tri an v biet bao nhieu hong an ma Chua a ban cho Sinh vien Cong Giao Hue, trc Thanh The cac ban Sinh vien a lang quy nguyen xin Chua Thanh Than ot len trong long ho ngon la yeu men, e mai ay khi tr ve ni que nha than yeu, ni lam viec mi ho luon c Ngai soi sang, uon nan lng tam cua mnh thanh ngi Kito Hu chan chnh, biet quang ai dan than phuc vu anh ch em ong loai. c Tong Giam Muc cung a thng chuc lanh cho cac ban Sinh vien va gi trao phuc lanh ve cho cha me va gia nh ho.

Cac ban Sinh vien Cong Giao cac khoa an em a lu luyen tang qua lu niem cho cac anh ch Sinh vien tot nghiep, trong so nay co mot sinh vien khuyet tat ngi dan toc en t Quang Tr. Trc khi chia tay gia t, Linh muc ac trach Sinh vien Cong Giao Hue Anton Nguyen Van Tuyen cung khong quen hen gap lai cac anh ch sinh vien nien khoa 2007-2008 trong Thanh le Khai Giang vao Chua nhat XXX 28.10.2007 tai nha th chanh toa Phu Cam Hue.

 

Ngoc Giao

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page