Tng Thuat Thanh Le An Tang

co Linh Muc Anton inh Bat Huynh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng Thuat Thanh Le An Tang co Linh Muc Anton inh Bat Huynh.

"Chnh Thay la s song lai va la s song" (Ga 11, 25)

Pleiku, Viet Nam (28/05/2007) - Pho nui Pleiku em 27.05.2007, tri ma nh trut. Dng nh ay la mot s chuan b noi li gia t lan cuoi cung vi ngi qua co. Gan sang ngay 28/05/2007, bau tri quang ang tr lai. T rang sang, tng oan ngi khap ni trong giao phan truyen giao Tay nguyen Kontum tuon ve Nha th Thang Thien, giao hat Pleiku, e tham d Thanh le An tang, tien biet Co Linh muc Anton inh Bat Huynh vi 65 nam tuoi i va 35 nam i Linh muc.

ung 8g00, tieng chuong Nha th Thang Thien vang len, hoa vi am thanh cong chieng cua nui rng Tay Nguyen, cung vi giai ieu thanh thot cua bai Ca Nhap Le "T Ngan Xa", rc oan ong te gom co 65 linh muc ong te, c Cha Phero Tran Thanh Chung, va c Cha Micae Hoang c Oanh - Giam muc giao phan - chu te, tien ra le ai.

Trc khi bc vao thanh le, ai dien cua Giao x Phu Tho, mot giao x c Co Linh muc Anton coi soc, gan bo t nam 1975 - 2003, trnh bay oi net tieu s cua ngai, va ke en, Cha Phero Nguyen Van ong, Quan hat Pleiku, oc ban di chuc c lam tai Sai gon ngay 15.04.2007. Noi dung cua ban di chuc la li tan tung ta n Chua a goi va chon Co Linh muc Anton lam linh muc cua Chua, dau ngai bat xng. Rieng ngai, ngai a co gang ong gop phan nho be cua mnh, dau chang la chi, nhng van xin Chua thng on nhan. ong thi, ngai cung tri an c Cha Micae, c Cha Phero, quy Cha, quy an nhan, than nhan a lo lang giup rat nhieu cho ngai. Ngai xin Chua tra cong boi hau thay cho ngai.

Sau ban di chuc, c Cha Micae - chu te, mi goi cong oan tham d, gom hn 6,000 ngi, bc vao thanh le. Ngai chia se s ra i cua Cha Anton la mot mat mat to ln cua giao phan truyen giao Kontum, mot giao phan ang can rat nhieu linh muc e phuc vu. ong thi, s ra i nay cung la mot s mat mat to ln cho gia nh, than nhan Cha Anton. Thay mat giao phan, ngai gi li chia buon sau xa en than nhan cua Cha Anton, va cung gi li tri an en gia nh a ong gop cho Giao hoi, cach rieng cho Giao phan Kontum, mot ngi anh em ngha thiet cua mnh a hien than tron cuoc i tren mien at truyen giao nay. Ngai chia se tiep: "Trong anh sang cua niem tin phuc sinh, chung ta cam thay c an ui. Chung ta hay dang len Thien Chua la Cha yeu thng tam tnh cam ta ton vinh v Ngai a thc hien ni Cha Anton. Chnh c Kito Phuc Sinh em lai cho chung ta niem an ui. Vi Cha Anton, chung ta cau nguyen cho ngai, xin Chua on nhan ngai tren Nc Tri sum hop cung to tien cha anh. ong thi, cung xin Cha Anton cau nguyen cho chung ta." Cuoi cung, ngai mi goi moi ngi hay chuan b cho con chau cua mnh thanh nhng con ngi ac biet e noi gng Cha Anton tan hien cuoc i cho Chua, cho Giao Hoi".

Bc sang phan Phung Vu Li Chua, Bai oc I trch t th cua Thanh Phaolo tong o gi tn hu Philipphe chng 3, 20-21 c mot thieu n J'rai cong bo bang tieng Kinh va J'rai. Bai Tin Mng Gioan chng 21, 9-14 c hai Pho te cong bo bang tieng Kinh, J'rai va Bahnar. Trong bai chia se Li Chua, c Cha Phero trnh bay nh sau:

Knh tha c Cha Giao phan, quy Cha, anh ch em trong cong oan dan Chua,

Cha Anton qua i cuoi Mua Phuc Sinh, toi muon trnh bay vai iem trong Tin mng Phuc sinh nay.

Trc het, toi muon ghi lai ay vai hnh anh het sc song ong trong cuoc i phuc vu cua Chua Giesu. Chung ta thay suot 3 nam song hoat ong cong khai, cung nh khi song lai, Ngai van song ngheo kho, n s, khiem ton, gan gui vi nhng con ngi than thng cua Ngai. Khi cac mon e i anh ca, th tren b Ngai thoi la, nhen la, nng ca, nng banh. Chung ta khong ro ca va banh ngai lay au, hay la ngai mua ngoai ch, ngoai quan xa?! Ngai con xin vai con ca cac mon e va anh di bien em len, dng nh Ngai muon noi: "Ca cua cac con ngon hn, ti hn!!!". Roi sau o, ngai em i phan phat cho cac ong. Chung ta hi ngac nhien, chung ta lay lam la. Thien Chua thoi la, Thien Chua nhen la, Thien Chua nng ca, Thien Chua nng banh, Thien Chua i ch, Thien Chua bng i, Thien Chua hau ha. i song phuc vu cua Chua Giesu rat n s, khiem ton, gng mau cho anh em linh muc chung toi trong i song muc vu. i song phuc vu cho cac linh hon luon luon san sang khong bao gi biet t choi khi ho can nhng mon an thieng lieng.

Khi c hanh thanh le an tang cho Cha Anton hom nay, chung ta cam n ngai a suot i co gang bat chc Chua Giesu e phuc vu anh ch em chung ta.

iem th hai trong Tin mng nay, o la khi Chua Giesu song lai, Ngai van n s, khiem ton. The nhng, ngay ca vi nhng con ngi a ong inh Ngai, a giet ngai, Ngai khong co y hien ra ngoai ng pho va noi cho dan chung biet: "Anh ch em khong biet toi a? Toi la Giesu, hai tay b ong inh". Chua Giesu khong lam nh vay, v chang co ch li g, ma con co the lam cho ngi ta oan ghet them na. Nhng Chua Giesu lai hien ra cho nhng ke than thng cua Ngai va chuan b tam hon cac ngai, chuan b tam hon chung ta, nhng ngi con than thng cua Ngai, e roi chung ta i noi lai, chung ta i rao giang lai cho ho biet Chua Giesu a song lai, cung van tinh than n s khiem ton nh Chua Giesu.

Khi suy niem va chia se Tin mng nay, anh ch em chung ta bat c trong a v hoac trong chc phan nao, ai cung muon co mot tam hon giong Chua Giesu. Cha Anton chac chan a co gang song giong nh Chua Giesu. Chung ta cau nguyen cho ngai va cung xin ngai cau nguyen cho chung ta. Chung ta se c gap lai nhau tai nha Cha yeu thng cua chung ta tren tri, v que hng chung ta khong ay. Que hng chung ta tri cao, o, chung ta gap Cha chung ta, gap cong oan than thng cua chung ta, nh Thanh Phaolo tong o va noi trong Bai oc I. Amen.

Ke en, phan Phung Vu Thanh The nh thng. Sau khi c Cha Micae nghen ngao oc Li nguyen Hiep le, c Cha Phero c hanh nghi thc pho dang va t biet. Trong khi v chu s ray nc thanh va xong hng quan tai, tat ca cong oan tham d cung cat cao li ca "con hay nh rang c Kito a phuc sinh t trong coi chet... Ngai la cu Chua ta, la vinh hien ta en muon i..." Ke en, mot ai dien cua Giao x An Sn, ni ma Co Linh muc Anton lam quan x t ngay 13.06.2003 en khi ta the, tien len le ai ngo li tri an chan thanh vi quy c Cha, quy Cha, quy Tu s nam n, an nhan, than nhan, quy cong oan tham d, quy ton giao ban va chnh quyen cac cap a en chia se, an ui va tham d thanh le cau nguyen cho Cha Anton. V ai dien dang li ta n Thien Chua a chon Cha Anton lam muc t. "Muon ngan i Chua van tron tnh thng", 35 nam linh muc, Cha Anton a tr thanh mang chuyen thong n Chua cho moi ngi. Ca cuoc i cua ngai a hien dang cho Thien Chua va phuc vu tha nhan. Nh hat lua m a gieo vao long at, Cha Anton a khong con na, nhng trong niem tin kito giao, chung ta tin tng rang, Cha Anton ang ng ben vinh quang cua Chua Giesu phuc sinh. Tiep theo la li tri an cua gia nh Cha Anton.

Thanh le An tang ket thuc luc 9g20.

Gi ay, linh cu Cha Anton se c a ve an tang tai at Thanh Giao x Thanh Tam, cach Giao x Thang Thien hn 8 km. Dan au oan tang le la xe Thanh gia, ke en, xe ch c Cha Micae, xe ch c Cha Phero, oan xe Honda, oan xe oto ln nho, xe tang, xe ch than nhan va cuoi cung la xe cu thng.

e viec a tien Cha Anton ve ni an ngh cuoi cung c trat t va an toan, Cha Quan Hat Pleiku luon nhac nh moi ngi tham gia giao thong phai chap hanh ung nguyen tac luat giao thong va s hng dan cua ban trat t ngay nga t, nga re va cac chot co en giao thong.

Viec tien a a dien ra rat rap rang, trat t, nghiem tuc trong bau kh cua s thinh lang, cau nguyen.

10g15, oan xe tang en at Thanh giao x Thanh Tam. Ngay tai cong at Thanh, anh em dan toc J'rai trong sac phuc truyen thong a ket thanh hai hang rao danh d tiep on linh cu Cha Anton. Cac bai thanh ca cung hoa quyen vi am thanh cong chieng a moi ngi tham d vao bau kh cau nguyen sau lang. Tng oan ngi nm np tien vao at Thanh. c Cha Micae cung hai Pho te ng on linh cu tai cong at Thanh, va cung vi oan tang le, ngai a linh cu Cha Anton en ni an ngh cuoi cung. Linh cu c at ben canh mo phan cua Cha Phero Phaolo Hoang Van Quy, ngi c Chua goi ve vao ngay 08.05.2003.

Khi moi s a chuan b san sang, c Cha Micae ngo li vi cong oan tham d, mi goi moi ngi danh vai giay phut mac niem tng nh Cha Anton va bat au nghi thc ha huyet. Ke en, mot Pho te oc li nguyen tn hu. Sau o, c Cha Micae, roi c Cha Phero ray nc thanh tren quan tai va niem hng. Sau li nguyen ket thuc, oi Am Cong bat au ha huyet, a linh cu Cha Anton tr ve long at me. Trc khi lap at phan mo, mot ai dien gia nh Cha Anton ngo li chan thanh tri an en c Cha Micae, c Cha Phero, Cha Tong ai dien, hai Cha Quan hat Kontum va Pleiku, quy Cha, quy Tu s nam n, quy cong oan a en tham d thanh le cau nguyen va tien a linh cu Cha Anton en ni an ngh cuoi cung.

11g00, nghi thc ket thuc vi phep lanh cua c Giam Muc chu s. Moi ngi ra ve trong niem luyen tiec nh thng hnh anh cua mot v muc t luon gan bo va hy sinh tron cuoc i cua mnh cho oan chien c trao pho.

Nh li chuyen cau cua Me Maria, Thanh Ca Giuse, Thanh Anton, Thanh Cuenot The, nguyen xin Chua nhan lanh a Co Linh muc Anton ve hng nhan thanh Chua tren Thien quoc.

 

VP. TGM Kontum

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page