Dien t cua TC Benedicto XVI

khai mac Ngh Hoi Cac Giam Muc

My Chau La Tinh va vung Caribe

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Dien t cua TC Benedicto XVI khai mac Ngh Hoi Cac Giam Muc My Chau La Tinh va vung Caribe, tai Trung Tam Thanh Mau Aparecida, Brazil, ngay 13/05/2007.

"Khong ch la Luc a cua Hi Vong ma con la Luc a cua Tnh Yeu"

 

Cac hien huynh Giam Muc, cac linh muc, nam n tu s va anh ch em giao dan than men,

Cac quan sat vien cua cac ton giao ban than men,


TC Beneito XVI oc dien van Khai Mac Khoa hop lan th V cua Lien Hoi ong Giam Muc My Chau Latinh va vung vnh Caribe, tai Trung Tam Hanh Hng Thanh Mau Aparecida, vao ngay 13/05/2007.


That la niem vui ln lao cho toi c hien dien ni ay gia anh ch em e khai mac ai Hoi ong Cac Giam Muc My Chau La Tinh va Vung Caribe Lan Th Nam c to chc gan ben en Thanh c Me Aparecida, Bon Mang Nc Ba Tay. Toi muon c bat au bang nhng li ta n va tan tung Chua v hong an c tin Cong Giao ln lao Chua a ban cho cac dan toc cua ai Luc nay.

 

1. c Tin Cong Giao tai My Chau La Tinh

c tin ni Thien Chua a linh hoat i song va van hoa cua nhng quoc gia nay trong hn nam the ky qua. T cuoc gap g gia c tin va cac dan toc ban a a xuat hien nen van hoa Kito Giao phong phu cua Luc a nay, c the hien trong nghe thuat, am nhac, van chng va tren het la trong cac truyen thong ao c cung nh trong toan bo loi song cua cac dan toc, nhng ngi c ket hiep vi nhau v cung chia se mot lch s, va mot c tin mang en cho ho mot s hai hoa nen tang ln lao, bat chap d biet ve van hoa va ngon ng. Gi ay, c tin chung nay gap phai nhng thach o nghiem trong can phai c e cap en, v s phat trien hai hoa cua xa hoi va can tnh Cong Giao cua nhng dan toc nay ang gap th thach. Ve ieu nay, ai Hoi ong lan th Nam ang chuan b suy t ve tnh trang hien nay ngo hau giup cac tn hu Cong Giao song c tin cua ho vui ti va mach lac, giup ho ao sau nhan thc ho la cac mon e va cac nha truyen giao cua Chua Kito, c Ngai sai en trong the gian e cong bo va lam chng cho c tin va tnh yeu cua ho.

Tuy nhien, chap nhan c tin Cong Giao co ngha g oi vi cac dan toc My Chau La Tinh va Vung Caribe? oi vi ho, o la nhan biet va on nhan Chua Kito, mot Thien Chua cha tng minh ma cha ong ho tm kiem - du khong nhan thc ro ret - trong cac truyen thong ton giao. Chua Kito la ang Cu o ho lang le ngong trong. Chap nhan c tin cung co ngha la ho a on nhan, trong nc Ra Toi, cuoc song thieng lieng khien ho tr nen dng t cua Thien Chua; hn the na, ho on nhan Thanh Than, ang en e lam cho cac nen van hoa cua ho phong phu, thanh luyen chung va san sinh vo so hat giong ma Ngoi Li nhap the a gieo trong nhng nen van hoa nay, qua o hng dan ho song trong ng loi cua Tin Mng. Nh the, viec cong bo Chua Giesu va Tin Mng cua Ngai khong co chut g co the coi la tha hoa cac nen van hoa tien Kha Luan Bo, cung chang phai la s ap at cua mot nen van hoa ngoai lai. Nhng nen van hoa ch that khong ong kn trong chnh mnh, cung chang phai c thiet nh bat di bat dch tai mot thi iem nao o trong lch s, nhng chung m rong, hay hn the na, la ang tm kiem s gap g vi nhng nen van hoa khac, hy vong se at en tnh pho quat qua cac cuoc gap g vi cac loi song khac va vi nhng yeu to co the dan en mot s tong hp mi, trong o, s khac biet trong dien at va nhng yeu to van hoa ac thu luon c ton trong.

Noi cho cung, ch co s that mi co the em lai hiep nhat, va bang chng cua ieu nay la tnh yeu. o la ly do tai sao Chua Kito, ang thc la Logos nhap the, "la tnh yeu en cung", khong xa la vi moi nen van hoa, khong xa la vi bat c ai; trai lai, li ap tra ma Ngai tm kiem ni con tim cua nhng nen van hoa, chnh la ieu em lai cho nhng nen van hoa nay can tnh toi hau cua chung, trong khi hiep nhat nhan loai va ong thi ton trong s phong phu cua d biet, m ra cho moi ngi moi ni s phat trien trong nhan ban va tien bo ch thc. Li Chua, khi hoa thanh nhuc the ni Chua Giesu Kito, cung tr nen lch s va van hoa.

Hoang tng tm ve qua kh e ngup lan cuoc song trong nhng ton giao tien Kha Luan Bo, tach nhng ton giao nay khoi Chua Kito va khoi Giao Hoi Hoan Vu, khong phai la mot bc tien, nhng thc ra la mot bc lui. Trong thc te, o la mot s thao lui quy hng ve mot giai oan trong lch s a chm trong qua kh.

May man thay, s khon ngoan cua cac dan toc ban a a dan ho en cho hnh thanh mot tong hp gia cac nen van hoa cua ho va c tin Kito ma cac nha truyen giao ang mang en cho ho. Do o, nay sinh ra mot long ao phong phu, va pho bien sau rong; mot long ao ma qua o chung ta co the thay tam hon cua cac dan toc My Chau:

- yeu men au kho cua Chua Kito, v Thien Chua ay long lan tuat, tha th va hoa giai; v Thien Chua yeu thng chung ta en mc trao ban chnh Ngai cho chung ta;

- yeu men Chua ng trong b tch Thanh The, mot Thien Chua a xuong the lam ngi, chet va song lai e nen banh hang song;

- yeu men Thien Chua gan gui vi ngi ngheo va nhng ngi chu au kho.

- ton sung c Trinh N cc thanh Guadalupe, Aparecida, c Trinh N c keu cau di nhng tc hieu a dang cua cac quoc gia va cac a phng. Khi c Me Guadalupe hien ra vi v Thanh Tho Dan Juan Diego, Me a noi nhng li quan trong nay vi ngai: "Me khong phai la me con sao? Con khong di bong me va di anh mat me sao? Me khong phai la nguon mach vui mng cho con sao? Con khong nap di ao me, trong vong tay me sao?" (Nican Mopohua, Nos. 118-119).

Long ao nay con c the hien ni s ton knh cac thanh vi nhng le mng bon mang, ni tnh yeu danh cho c Giao Hoang va cac v Muc T khac, va trong tnh yeu danh cho Giao Hoi Hoan Vu nh mot ai gia nh cua Thien Chua, ang khong the va chang bao gi bo con cai mnh b v hay tung thieu. Tat ca ieu nay tao nen bc tranh phu ieu cua long ao c bnh dan, la mot kho tang quy bau cua Giao Hoi Cong Giao tai My Chau La Tinh, mot kho tang can c bao ton, phat huy va tinh luyen neu can.

 

2. Ke tuc cac ai Hoi ong khac

ai Hoi ong lan Th Nam nay c c hanh trong s lien tuc vi bon ai Hoi ong trc o tai Rio de Janeiro, Medelln, Puebla va Santo Domingo. Vi cung mot tinh than nh trc ay, cac c Giam Muc gi ay mong muon tao ra mot ong lc truyen giao mi e cac dan toc nay tiep tuc ln manh va trng thanh ve c tin, ngo hau tr nen anh sang cua the gian va nhng chng nhan cho Chua Giesu Kito bang chnh cuoc song cua ho.

Sau ai Hoi ong lan th T tai Santo Domingo, nhieu thay oi a dien ra trong xa hoi. Giao Hoi chia se nhng thanh tu va hy vong, nhng au kho va niem vui cua con cai mnh, mong muon ong hanh vi ho tai thi iem ay thach o nay e luon khch le ho vi hy vong va ui an (x. "Giao Hoi va The Gii", 1).

The gii ngay nay ang chng kien hien tng toan cau hoa nh mot mang li quan he giang mac toan hanh tinh nay. Mac du, t nhng quan iem nhat nh, ieu nay em lai nhng ch li cho ai gia nh nhan loai, va la mot dau ch cho khat vong hng en hiep nhat sau xa; khong chut ho nghi g no cung ang mang en nguy c oc quyen rong ln cung nh nguy c coi li nhuan la gia tr toi thng. Nh moi lanh vc khac cua hoat ong con ngi, toan cau hoa can phai c hng dan bi luan ly, quy hng tat ca vao s phuc vu con ngi von a c tao nen trong va giong hnh anh Thien Chua.

Tai My Chau La Tinh va vung Caribe, cung nh nhng mien khac, co s tien bo hng en dan chu ang ghi nhan, mac du van con nhng c s gay nen quan ngai ve nhng hnh thai oc tai cua chnh quyen va cac che o giao duyen vi nhng y thc he nhat nh ma chung ta tng rang a b anh bai. Nhng y thc he o khong phu hp vi nhan sinh quan va xa hoi quan Kito Giao nh a c trnh bay trong Giao Huan Xa Hoi cua Giao Hoi. mat khac cua ong tien nay, kinh te t do tai mot vai quoc gia My Chau La Tinh can phai tnh en s bnh ang, v cang ngay cang co nhieu thanh phan trong xa hoi thay ho b e bep trong s ngheo oi rong ln hay tham ch b tc i nhng tai nguyen thien nhien cua chnh ho.

Trong cac cong oan Giao Hoi tai My Chau La Tinh, co mot mc o trng thanh ve c tin ang ghi nhan trong so nhng ngi nam n giao dan tch cc hien mnh cho Chua. Cung co nhieu giao ly vien quang ai, nhieu phong trao trong Giao Hoi va gan ay nhieu tu hoi danh cho i song thanh hien c hnh thanh. Nhieu sang kien ve giao duc, bac ai va gia c a c chng thc la em lai thanh cong ang ke. Tuy nhien, cung thc s ma noi la ta co the thay mot s suy giam i song Kito trong xa hoi noi chung, va s sut giam tham gia vao i song Giao Hoi Cong Giao, do bi chu ngha the tuc, chu ngha duy khoai lac, chu ngha th va nan chieu du tn o cua vo so cac giao phai, cac ton giao th linh vat, va hien tng ton giao gia hieu.

Tat ca nhng ieu nay hnh thanh mot tnh trang mi se c phan tch Aparecida nay. oi dien vi nhng la chon mi va kho khan, cac tn hu ang hng ve Hoi Ngh Lan Th Nam nay e canh tan va tai linh hoat c tin cua ho ni Chua Kito, la Thay Day va la ang Cu o duy nhat cua chung ta, ang a mac khai cho chung ta kinh nghiem oc ao cua tnh yeu vo bien ma Thien Chua Cha danh cho nhan loai. T nguon mach nay, se xuat hien nhng con ng mi va nhng ke hoach muc vu sang tao co kha nang tham nhap mot niem hy vong manh me e the hien c tin vui ti va co trach nhiem, va nh o c tin co the lan toa cho nhng ngi xung quanh ta.

 

3. Mon e va tha sai

ai Hoi ong nay co chu e: "Mon e va Tha sai cua Chua Giesu Kito, e cac dan toc cua chung ta co s song trong Ngi - Thay la Con ng, la S That va la S Song" (Ga 14, 6).

Giao Hoi co ngha vu cao ca la gi gn va nuoi dng c tin cua Dan Chua, va nhac nh ngi tn hu trong Luc a nay rang, bi phep Thanh Tay, ho c keu goi e tr thanh mon e va tha sai cua Chua Giesu Kito. He qua la ho phai bc theo Ngi, song than mat vi Ngi, bat chc mau gng cua Ngi, va lam chng cho Ngi. Nh cac Thanh Tong o, moi ngi a c ra toi eu on nhan t Chua Kito mot menh lenh truyen giao: "Anh em hay i khap t phng thien ha, loan bao Tin Mng cho moi loai thu tao. Ai tin va chu phep ra, se c cu o" (Mc 16, 15). e tr thanh nhng mon e va tha sai cua Chua Giesu Kito, va e tm c s song "trong Ngi" oi hoi phai am re sau trong Ngi.

Chua Kito thc s ban cho chung ta ieu g? Tai sao chung ta muon tr nen mon e cua Chua Kito? Cau tra li la: khi ket hiep vi Ngi, chung ta hy vong tm c s song, mot s song ch thc xng vi ten goi cua no, va v the, chung ta muon lam cho ngi khac nhan biet Ngi, muon thong truyen cho ho hong an ma chung ta a tm thay ni Ngi. Nhng co thc la nh the khong? Chung ta co thc s xac tn rang Chua Kito la con ng, la s that va la s song khong?

Viec at u tien cho c tin vao Chua Kito va s song "trong Ngi", nh a c neu trong ten goi cua Hoi Ngh Th Nam nay, nay sinh mot cau hoi na: S u tien nay phai chang ch la mot tron chay en chu thuyet a cam, en chu thuyet ca nhan ton giao, von la mot s gac bo thc tai khan thiet trc cac van e trong ai ve kinh te, xa hoi, chnh tr cua Chau My La tinh va cua the gii, va la s tron chay khoi thc tai e hng ve mot the gii thieng lieng?

Trc tien, chung ta tra li cho cau hoi nay bang mot cau hoi khac: "thc tai" nay la g? Cai g la thc? Co phai ch cua cai vat chat va nhng van e xa hoi, kinh te, chnh tr mi la "thc tai"? ay chnh la mot loi lam nghiem trong cua nhng khuynh hng thong tr the gii trong the ky va qua, mot loi lam tai hai nhat, nh chung ta thay hau qua cua chung ca hai he thong chu ngha Mac-xt va t ban. Chung lam cho khai niem ve thc tai tr nen sai lac bang cach tach biet no khoi thc tai can ban va quyet nh la Thien Chua. Bat c ai xua uoi Thien Chua ra khoi chan tri cua ho eu lam cho "thc tai" nay tr thanh sai lac, va ket cuc, ch co the dan en nhng ngo hep mu toi hoac tao ra nhng yeu to huy diet.

Vay iem c ban trc tien can phai khang nh, o la: ch nhng ai nhn nhan Thien Chua mi biet ro thc tai va mi co the ap ng mot cach thch ng va vi cach thc that s nhan ban. S that ve luan e nay tr nen hien nhien trc s sup o cua tat ca he thong gat bo Thien Chua ra ngoai le.

Tuy nhien, mot cau hoi khac xuat hien ngay: ai nhan biet Thien Chua? Chung ta co the nhan biet Ngi cach nao? ay chung ta khong the i sau vao viec thao luan chi tiet van e can ban nay. oi vi mot Kito hu, cot loi cua cau tra li that la n gian: ch Thien Chua mi biet Thien Chua, ch Con cua Ngi la Thien Chua that xuat phat t Thien Chua, mi biet Ngi. Va Ngi la "ang ni cung long Chua Cha, chnh Ngi to cho chung ta biet" (Ga 1, 18). Bi o vai tro cua Chua Kito la duy nhat va bat kha the v oi vi nhan loai chung ta. Neu chung ta khong nhan biet Thien Chua trong va vi Chua Kito, tat ca thc tai nay hoa thanh ieu b an bat kha giai ma; That la cung ng! Va neu khong co mot con ng nao th chang co s song ma cung chang co s that.

Thien Chua la thc tai nen tang, khong phai mot Thien Chua do tng tng va gia thuyet at ra, nhng mot Thien Chua mang dung mao con ngi; Ngi la Thien Chua- cung-chung ta, Thien Chua yeu en o chet tren Thanh Gia. Khi ngi mon e at ti s hieu thau tnh yeu "en tan cung" cua Chua Kito, ho khong the khong ap tra lai tnh yeu nay vi cung mot tnh yeu nh vay: "Toi xin theo Thay bat c Thay i au" (Lc 9, 57).

Chung ta cung co the t at ra mot cau khoi khac: c tin vao v Thien Chua nay em lai cho chung ta cai g? Cau tra li trc het la: no ban cho chung ta mot gia nh, mot ai gia nh cua Thien Chua la Giao Hoi Cong Giao. c tin giai thoat chung ta khoi s co oc cua cai "toi", bi v c tin dan chung ta en s hiep thong: s gap g Thien Chua, chnh no cung la s gap g anh ch em cua chung ta, la mot thai o cua s nhap hoi, s hiep nhat, va trach nhiem hng ve tha nhan. Theo ngha nay, s chon la u tien ngi ngheo a ham cha c tin mang chieu kch Kito hoc vao Thien Chua, ang a tr nen ngheo v chung ta, e chung ta nen giau co do s ngheo kho cua Ngi (x. 2 Cr 8, 9).

Tuy nhien, trc khi cu xet ieu g rang buoc chung ta trc oi hoi c tin vao Thien Chua tr nen ngi pham, chung ta phai tm hieu cau hoi sau xa hn: lam the nao chung ta co the that s nhan biet Chua Kito e chung ta co the bc theo Ngi va song vi Ngi, hau tm c s song trong Ngi va chuyen at s song ay cho ngi khac, cho xa hoi va cho the gii? Trc het va quan trong nhat, Chua Kito mac khai con ngi, i song, va giao huan cua Ngi cho chung ta qua li Thien Chua. Vao luc bat au giai oan mi ma Giao Hoi tha sai cua Chau My La tinh va vung Caribe ang chuan b bc vao, khi i t Hoi Ngh Chung Lan Th Nam tai Aparecida th ieu kien tien quyet khong the thieu la s hieu biet sau xa ve Li Chua.

e at c ieu nay, chung ta phai huan luyen dan chung oc va suy niem Li Chua: ieu nay phai tr thanh lng thc chnh yeu cua ho, e qua chnh kinh nghiem cua ho, ngi tn hu se nhan ra rang nhng li cua Chua Giesu la than tr va la s song (Ga 6, 63). Neu khong, lam sao ho co the loan bao mot s iep ma ho khong he hay biet noi dung cung nh tinh than cua no? Chung ta phai xay dng s dan than truyen giao cua chung ta va cua toan bo i song chung ta tren nen a tang cua Li Chua. V l do o, toi khuyen giuc cac Giam muc hay no lc quang ba ieu nay.

Mot cach the quan trong trong viec dan a Dan Chua i vao mau nhiem Chua Kito la thong qua giao l. o, s iep cua Chua Kito c truyen at trong mot hnh thc n gian va song ong. Bi o, can phai tang cng viec day giao l va huan luyen c tin khong ch cho cac tre em, nhng con cho thanh nien va ngi ln. Phan chieu mot c tin trng thanh la luong anh sang chieu soi cho neo ng cuoc song va la mot nguon sc manh cho viec lam chng cho Chua Kito. Nhng kh cu gia tr nhat giup chung ta at c ieu nay la Sach Giao L Hoi Thanh Cong Giao va ban tom cua no, Sach Toat Yeu Giao L Hoi Thanh Cong Giao.

Trong lanh vc nay, chung ta khong c gii han ch vao cac bai giang giai, cac bai thuyet trnh, cac khoa Kinh Thanh hay cac khoa than hoc, nhng cung con can en cac phng tien truyen thong ai chung: bao ch, truyen thanh va truyen hnh, cac mang tin hoc, cac dien an va nhieu phng phap khac e truyen thong s iep Chua Kito mot cach hu hieu cho mot so ong dan chung.

Trong no lc tm biet s iep cua Chua Kito va dung no lam ban hng dan cho i song cua chnh chung ta, chung ta can nh rang rao giang Tin Mng luon phat trien song hanh vi viec phat huy con ngi va s giai phong ch thc Kito giao. "Long men Chua va yeu tha nhan a tr thanh mot; trong ngi anh em be nho nhat chung ta nhn thay chnh Chua Giesu, va trong Chua Giesu chung ta tm thay Thien Chua" (Thong iep "Deus Caritas Est," 15). Cung v l do o, se can co giao l ve xa hoi va viec huan luyen ay u ve giao thuyet xa hoi cua Giao Hoi, ma mot dung cu rat hu ch cho ieu nay la Toat Yeu Hoc Thuyet Xa Hoi cua Hoi Thanh. i song Kito giao khong ch c dien at trong cac nhan c rieng t, nhng con qua cac c tnh xa hoi va chnh tr.

Ngi mon e, c xay dng tren tang a Li Chua theo cach thc o, se cam thay c cuon hut vao viec em Tin Mng cu chuoc cho cac anh ch em mnh. Lam mon e va truyen giao nh la hai mat cua mot ong tien: khi ngi mon e yeu men Chua Kito, anh ta khong the khong loan bao cho the gii rang ch trong Ngi chung ta mi tm thay n cu chuoc (x. Cv 4, 12). That vay, ngi mon e biet rang khong co Chua Kito th khong co anh sang, khong co hi vong, khong co tnh yeu, khong co tng lai.

 

4. "e ho co s song trong Ngi"

Cac dan toc Chau My La tinh va vung Caribe co quyen hng s song sung man, phu hp vi cac con cai Thien Chua, di nhng ieu kien nhan ban hn: thoat khoi s e doa cua nan oi va moi hnh thc bao lc. oi vi nhng dan toc nay, cac Giam muc cua ho phai ton vinh mot nen van hoa s song, ma theo li v tien nhiem cua toi c Phaolo VI, co the cho phep "chuyen t c cc hng en viec s hu cac nhu cau...thu ac van hoa...cong tac v thien ch chung...nhn nhan con ngi co nhng gia tr toi thng, va Thien Chua, nguon song va cung ch cua ho" (Thong iep Populorum Progressio, 21).

Trong boi canh nay, toi vui mng nhac lai Thong iep "Populorum Progressio," ma chung ta mng ngay k niem bon mi nam. Tai lieu nay nhan manh rang s phat trien ch thc phai la tong the, ngha la, nham en phat huy con ngi toan dien va moi ngi dan (x. so 14), va no mi goi moi ngi phai anh bai nhng bat bnh ang nghiem trong trong xa hoi va nhng khac biet ln lao trong viec chiem hu cua cai. Nhng dan toc nay ang khao khat, tren het, s song sung man ma Chua Kito em en cho ho: "Toi en e ho c song, va song doi dao" (Ga 10, 10). Vi s song than linh, s song con ngi cung c phat trien ti mc vien man trong moi chieu kch: nhan cach, gia nh, xa hoi va van hoa.

e huan luyen mon e va nang tha sai trong trach vu trong ai cua mnh, Giao Hoi cung ng cho ho, cung vi banh Li Chua la banh Thanh The. Ve viec nay, chung ta tm c s thoi thuc va s doi sang trong oan Tin Mng ve hai mon e tren ng i Emmaus. Khi ho ngoi vao ban va nhan banh a c Chua Giesu Kito lam phep va be ra th mat ho m ra va ho nhan ra khuon mat cua Chua Phuc Sinh, ho cam nhan trong long ho moi ieu Chua a noi va a thc hien la s that, va n cu chuoc the gii a bat au khai mao. Moi Chua Nhat va moi cuoc c hanh Thanh The la cuoc gap g rieng vi Chua Kito. Lang nghe Li Chua, tam hon chung ta bng chay bi v chnh Ngi ang cat ngha va loan bao li o. Khi chung ta be banh trong B tch Thanh The, th chung ta on nhan chnh Ngi mot cach rieng t. B tch Thanh The la lng thc khong the thieu cho i song ngi mon e va ngi tha sai cua Chua Kito.

Thanh Le Chua Nhat, Trong Tam cua i Song Kito

T o, can at u tien cac chng trnh muc vu e cao tam quan trong cua Thanh Le Chua Nhat. Chung ta phai thuc giuc cac Kito hu tham d Thanh Le mot cach tch cc, va neu co the, tot hn ca gia nh ho cung tham d. Viec tham d Thanh Le Chua Nhat cua cha me cung cac con cai cua ho la mot cach the hu hieu e truyen day c tin, va chnh moi lien he chat che nay se duy tr s hiep nhat cua ho vi nhau. Chua Nhat, trong toan bo sinh hoat cua Giao Hoi, a la giay phut rieng e cong ong gap g Chua Phuc Sinh.

Cac Kito hu phai biet rang ho khong bc theo mot nhan vat cua qua kh, nhng Chua Kito ang song, hien dien trong ngay hom nay va bay gi trong cuoc i cua ho. Ngi la ang ang song, ang ong hanh vi chung ta, mac khai cho chung ta cac y ngha cua cac bien co, cua au kho va s chet, cua vui mng, hoan lac, khi Ngi bc vao nha cua chung ta va lai o, Ngi nuoi dng chung ta bang banh ban s song. V l do nay, Thanh Le Chua Nhat phai la trong tam cua i song Kito hu.

Viec gap g Chua Kito Trong B Tch Thanh The mi goi mot cuoc dan than rao giang Tin Mng va la mot s thoi thuc hng ve tnh lien i; no thc tnh ni ngi Kito hu mot c muon manh me loan bao Tin Mng va lam chng cho no trong the gii e xay dng mot xa hoi cong bang va nhan ao hn. T B Tch Thanh The, trai qua cac the k, mot kho tang bao la cua c bac ai a trao ra, chia se nhng kho khan vi ngi khac, chia se tnh yeu va cong bang. Ch t B Tch Thanh The nen van minh tnh yeu mi xuat hien, mi bien oi Chau My La tinh va vung Caribe, tao cho chung tr nen khong ch Luc a cua Hi Vong, ma con Luc a cua Tnh Yeu.

Cac Van e Chnh Tr va Xa Hoi

en ay, chung ta co the t at ra mot cau hoi: lam the nao Giao Hoi co the ong gop vao viec giai quyet cac van e xa hoi chnh tr cap bach, va ap ng cho s thach thc ln lao cua ngheo oi va cung cc? Cac van e cua Chau M La Tinh va vung Caribe, cung nh cac van e trong the gii hom nay that a dang va phc tap, chung khong the c giai quyet bang nhng chng trnh chung. Mot cach chac chan, cau hoi can ban ve cach the ma Giao Hoi, c soi sang bi c tin vao Chua Kito, phai ng oi trc cac thach o nay, la mot cau hoi lien quan en tat ca chung ta.Trong boi canh nay chung ta phai noi ve van e c cau, nhat la nhng c cau tao ra s bat cong. Qua that, nhng c cau chnh ang la mot ieu kien ma khong co no, mot trat t cong bang trong xa hoi se bat kha thi. Nhng cac c cau o xuat hien nh the nao? Chung hoat ong ra sao? Ca chu ngha t ban va chu ngha Mac-xt eu ha la vach ra con ng e tao lap nhng c cau cong bang, va chung ln tieng rang cac c cau nay, mot khi c thiet lap, se t mnh hoat ong; chung tuyen bo rang chang nhng no khong can en tnh luan l ca nhan u tien nao, chung se ch phat huy tnh luan l xa hoi. Va li ha mang tnh y thc he nay c chng minh la gia doi. Cac s kien a chng to ieu o mot cach hien nhien. He thong Mac-xt, ni no xay dng ng loi i vao chnh quyen, khong ch e lai mot di san ang buon ve kinh te va s huy diet moi trng, ma con la s huy diet tan nat tinh than con ngi. Chung ta cung co the thay ieu tng t xay ra Phng Tay, ni khoang cach gia giau va ngheo ang gia tang, ong thi tao ra mot s suy thoai ang buon ve pham gia cua nhan cach qua ma tuy, ru che va nhng ao tng ve hanh phuc.

Nh toi a noi, cac c cau chnh ang la mot ieu kien thiet yeu cho mot xa hoi cong bang, nhng chung khong the xuat hien va khong the hoat ong ma khong co s ong tam nhat tr cua xa hoi ve cac gia tr can ban, va ve nhu cau song cac gia tr nay vi nhng hi sinh can thiet, du ieu nay i ngc lai li ch cac nhan.

au Thien Chua vang bong - Thien Chua vi dung mao con ngi cua c Giesu Kito - cac gia tr nay khong the t to hien vi sc manh tron ay cua no va mot s ong tam nhat tr ve cac gia tr o cung khong the xuat hien. Toi khong co y noi rang nhng ngi khong tin th khong the song mot i song luan l gng mau va cao thng; toi ch muon noi rang mot xa hoi ma vang bong Thien Chua th khong the tm c mot tieng noi chung ve cac gia tr luan l hoac sc manh e song phu hp vi mau mc cua cac gia tr nay, du ca khi ho gap xung ot vi nhau gia cac li ch rieng t.

Mat khac, nhng c cau chnh ang phai c tm toi va xay dng theo anh sang cua cac gia tr can ban, vi s cam ket ay u ve cac lien he chnh tr, kinh te va xa hoi. Chung la mot trat t ung l (recta ratio) va khong xuat phat t cac y thc he, cung khong t cac tien e cua no. Chac chan van ton tai mot gia san to ln ve kinh nghiem chnh tr cung nh chuyen mon ve cac van e xa hoi kinh te, trnh xuat nhng yeu to can ban cho mot nha nc chan chnh cung nh nhng ng loi can phai tranh. Nhng trong nhng hoan canh van hoa va chnh tr khac nhau, gia s phat trien khong ngng ve k thuat va nhng bien chuyen trong thc te lch s cua the gii, nhng cau tra li thch ang phai c tm kiem theo cach hp l, va mot s ong thuan phai c e ra, tren nhng c cau phai c thiet lap - vi nhng dan than can thiet.

Vai tro chnh tr khong phai la phan vu trc tiep cua Giao Hoi. Ton trong tnh tran tuc chnh ang - gom ca s a dang ve cac y kien chnh tr - la thiet yeu trong truyen thong Kito giao ch thc. Neu Giao Hoi phai thay oi chnh mnh thanh mot chu the chnh tr trc tiep, th Giao Hoi se hanh ong t hn ch khong nhieu hn, cho ngi ngheo va cho cong bang, bi v Giao Hoi anh mat s oc lap cua mnh, cung nh tham quyen luan l cua mnh, khi t ong hoa vi mot ng loi chnh tr ca biet va vi nhng lap trng phe ang co the gay tranh luan. Giao Hoi la ngi benh vc cho cong ly va cho ngi ngheo, chnh bi v Giao hoi khong ong hoa vi cac chnh tr gia cung khong ng vao cac li ch cua ang phai. Ch bang cach ng oc lap ma Giao Hoi co the day bao nhng tieu chuan cao quy va nhng gia tr ben vng, hng dan lng tam va trnh bay mot lap trng chon la s song vt tren bau kh chnh tr. Huan luyen lng tam, la trang s cua cong ly va s that, giao duc ca nhan va cac c tnh chnh tr: o la n goi nen tang cua Giao Hoi trong nhng lanh vc nay. Va nhng ngi giao dan Cong giao phai y thc trach nhiem cua mnh trong i song cong cong; ho phai hien dien trong viec hnh thanh tieng noi chung can thiet va chong lai bat cong.

Nhng c cau chnh ang se chang bao gi hoan hao mot cach dt khoat. Khi lch s tiep tuc bien oi, nhng c cau nay phai thng xuyen c canh tan va cap nhat; chung phai luon luon tham am mot nen ao c chnh tr va nhan ao - va chung ta phai het sc no lc e bao am s hien dien cung nh hieu qua cua nen ao c ay. Noi cach khac, s hien dien cua Thien Chua, tnh bang hu vi Con Thien Chua nhap the, anh sang cua Li Chua; ay luon la nhng ieu kien nen tang cho s co mat va tnh hu hieu cua cong l va tnh yeu trong cac xa hoi cua chung ta.

ay la mot Luc a cua nhng Kito hu a c chu phep ra toi, a en luc phai thoat khoi s vang mat qua ro - trong bau kh chnh tr, trong the gii truyen thong va trong cac ai hoc - bang nhng tieng noi cua nhng nha lanh ao Cong Giao vi nhng nhan vat co uy the va s hy sinh quang ai cua ho, nhng ngi luon gan bo vi cac xac tn ton giao va ao c cua mnh. Nhng phong trao Giao Hoi ay co nhieu ni chon e nhac nh giao dan ve bon phan cung nh s menh cua ho la em anh sang Tin Mng vao i song cong cong, vao van hoa, kinh te va chnh tr.

 

5. Nhng Lanh Vc u Tien Khac

e em lai s canh tan trong Giao Hoi a c uy thac cho s cham soc cua anh ch em trong nhng mien at nay, toi xin hng s quan tam cua anh ch em en mot vai lnh vc ma toi coi la u tien trong giai oan mi nay.

Gia nh, "di san cua nhan loai", tao nen mot trong nhng kho tang quan trong nhat cua cac nc Chau M La Tinh. Gia nh a va van la trng day c tin, nen tang - huan luyen cac gia tr nhan ban va dan s, la moi trng tao sinh s song con ngi, c chao on mot cach quang ai va co trach nhiem. Qua that la au n v mot trao lu nghch canh gay ra bi trao lu tuc hoa va bi chu thuyet tng oi ve ao c, bi nhng phong trao dan toc ben trong va ngoai lai, bi ngheo tung, bi bat on xa hoi va bi luat phap dan s oi khang vi hon nhan, ung ho viec thu thai nhan tao va li d, ang e doa tng lai cua cac dan toc.

ang buon thay, ni mot so gia nh tai Chau M La Tinh, van con ton tai tam thc khinh miet phu n ma khong on nhan "tnh mi me" cua Kito Giao, trong o pham gia bnh ang va trach nhiem cua nhng phu n c ngi chong nhn nhan va khang nh.

Gia nh la khong the thay oi, v s an lanh ca nhan no mang lai va v viec giao duc con cai. Cac ba me muon danh tron hi sinh e nuoi nang con cai va e phuc vu gia nh cua ho phai c hng nhng ieu kien lam cho ieu nay kha thi, va e at c nguyen vong o, ho co quyen yeu cau s tr giup cua Nha Nc. Qua that, vai tro cua ba me la thiet yeu cho tng lai cua xa hoi.

Ve phan mnh, ngi cha co bon phan tr nen mot ngi cha ch thc, chu toan bon phan thiet yeu cua mnh va cong tac trong viec nuoi day con cai. Con cai, e at c s phat trien toan dien, co quyen cay nh cha me chung, nhng ngi cham soc va thap tung chung tren con ng tien ti s song sung man. Bi o, can co s cham soc muc vu chat che va nhiet thanh oi vi cac gia nh. Hn na, can phai phat huy nhng chnh sach thc te ve gia nh, hp vi nhng quyen cua gia nh nh mot chu the can ban trong xa hoi. Gia nh tao nen mot phan cua ieu thien hao trong dan chung va trong toan the nhan loai.

Cac Linh Muc

Nhng ngi au tien theo uoi n goi lam mon e va n goi truyen giao la nhng ngi a c keu goi " vi Chua Giesu va c sai i e rao giang" (x. Mc 3,14), o la cac linh muc. Ho phai c on nhan s quan tam u tien va long cham soc hien phu t cac Giam Muc cua ho, bi v ho la nhng ngi trc tien chu ong s canh tan ch thc i song Kito gia Dan Chua. Toi xin gi en ho li yeu thng cua mot ngi cha, hi vong rang "Chua la phan gia nghiep va phan chen cua ho" (x. Tv 16,5). Neu linh muc at Chua la nen tang va trung tam cua i mnh, ho se cam nghiem c niem vui va thanh qua trong n goi cua mnh. Linh muc trc het phai la mot "ngi cua Thien Chua" (1Tm 6,11), ngi trc tiep biet Thien Chua, ngi co mot tnh bang hu ca nhan vi Chua Giesu, ngi chia se vi tha nhan cung mot tam tnh ma Chua Kito a co (x. Pl 2.5). Ch nh vay linh muc mi co the dan ngi khac en vi Thien Chua, Chua Giesu Kito nhap the, va tieu bieu cho tnh yeu cua Ngi. e chu toan bon phan cao quy nay, linh muc phai co mot s ao tao thieng lieng vng chac, va toan bo cuoc i cua ho phai tham am c tin, c cay va c men. Nh Chua Giesu, ho phai la ngi, qua viec cau nguyen, tm kiem dung mao va thanh y Thien Chua, ong thi ho phai quan tam en viec chuan b tr thc va van hoa cua mnh.

Cac linh muc trong Luc a nay than men, cung vi mot so cac con a en ay e lam viec trong vai tro tha sai, c Thanh Cha ong hanh vi cac con trong nhng cong viec muc vu va muon cac con tr thanh niem vui va niem hy vong tran ay; tren het c Thanh Cha cau nguyen cho cac con.

Cac Tu S Nam N va Nhng Ngi song i Thanh Hien

Gi ay Cha muon noi vi cac tu s nam n va nhng ngi giao dan song i thanh hien. Xa hoi Chau M La Tinh va vung Caribe can chng t cua cac con: Trong mot the gii ma ngi ta thng u tien tm kiem s thoai mai, cua cai va lac thu nh la cung ch cua cuoc i, khi ma ngi ta ton vinh t do en mc chiem mat cho s that ve con ngi c Thien Chua tao dng, th cac con la nhng ngi lam chng rang con co mot y ngha khac cho i song; hay nhac nh anh ch em cua cac con rang Nc Tri a en roi; rang cong l va s that co the at c, neu chung ta m rong tam hon cho s hien dien yeu thng cua Thien Chua la Cha, cua Chua Kito ngi anh va Chua cua chung ta, va Chua Thanh Than, ang An Ui cua chung ta. Vi long quang ai va s anh hung, cac con phai tiep tuc lam viec e dan chng rang xa hoi c ay tran tnh yeu, cong ly, s thien, s phuc vu va tnh lien i ng tr, hp vi ac sung cua cac ang sang lap. Vi niem vui sau xa, hay om tron n thanh hien, o la mot kh cu e thanh hoa cac con va kh cu cua n cu chuoc cho anh ch em cua cac con.

Giao Hoi tai Chau M La Tinh cam n cac con v nhng cong trnh ln lao cac con a hoan thanh qua bao the k, v Tin Mng cua Chua Kito, em lai li ch cho biet bao anh ch em cua cac con, ac biet cho nhng ngi ngheo kho nhat va nhng ngi b boc lot nhat. Cha mi goi cac con hay luon cong tac vi cac Giam Muc va lam viec trong s hiep nhat vi cac ngai, bi v cac ngai chu trach nhiem ve cac hoat ong muc vu. Cha cung khch le cac con chan thanh tuan phuc tham quyen Giao Hoi. ng at ra cho mnh muc tieu nao khac hn la s thanh thien, nh cac con a hoc hoi t ang sang lap cua cac con.

Ngi tn hu giao dan

Vao thi iem ma Giao Hoi tai Luc a nay ang het long dan than cho n goi truyen giao, toi nhac nh cac tn hu giao dan rang ho cung la Giao Hoi, cong oan c Chua Kito quy tu e lam chng cho toan the gii. Moi ngi nam n a c ra toi phai y thc rang ho c nen ong hnh ong dang vi Chua Kito, Linh muc, Tien Tri va Muc T bang chc t te chung cua Dan Chua. Ho phai t coi mnh co trach nhiem chung e xay dng xa hoi theo cac tieu chuan cua Tin Mng, vi long nhiet thanh va dan d, trong tnh hiep thong vi cac Muc T cua ho.

Co nhieu ngi trong anh ch em ay thuoc ve cac phong trao giao hoi, trong o chung ta nhan ra cac dau ch cua s hien dien khac nhau va n thanh hoa cua Chua Thanh Than trong long Giao Hoi va trong xa hoi hom nay. Anh ch em c keu goi e em cho the gii chng t cua Chua Giesu Kito, va tr thanh men cua tnh yeu Thien Chua gia ngi khac.

Cac ban tre va viec cham soc muc vu n goi

Tai Chau My La tinh ai a so ngi dan la gii tre. V vay, chung ta phai nhac nh ho rang n goi cua ho la tr nen ban hu cua Chua Kito, mon e cua Ngi. Gii tre khong s hi sinh, nhng s mot cuoc song khong co y ngha. Ho de cam thu li goi cua Chua Kito mi goi ho bc theo Ngi. Ho co the ap tra li goi ay e tr thanh linh muc, tu s nam n, hoac cac ngi cha, ngi me trong gia nh, hi sinh tron ven e phuc vu cac anh ch em cua ho, danh tron thi gi va kha nang cho s cong hien: tron cuoc i cua ho. Gii tre phai s dung i song nh mot s kham pha lien l, ng bao gi t e cho mnh b sa vao cac thi trang hoac tam thc hien tai, nhng tien xa trong viec tm hieu thau ao ve y ngha cua i song va mau nhiem Thien Chua, Chua Cha Tao Dng, va Chua Con, ang Cu Chuoc, trong gia nh nhan loai. Ho cung phai dan than e luon canh tan the gii theo anh sang cua Tin Mng. Con hn the na, ho phai chong lai nhng ao tng de dai va hanh phuc thoang qua va thien ng la doi cua ma tuy, khoai lac, ru che, cung nh phai chong lai moi hnh thc bao lc.

 

6. "Hay lai vi chung toi"

Nhng quyet nh cua Hoi Ngh Khoang ai Lan Th Nam dan chung ta nhac en li thnh cau cua cac mon e tren ng Emmaus: "Hay lai vi chung toi v tri a ve chieu va ngay sap tan" (Lc 24, 29).

Lay Chua, hay lai vi chung con, hay ong hanh vi chung con du chung con khong luon luon nhan ra Chua. Xin hay lai vi chung con, bi v chung quanh chung con bong toi ang tien dan, va Chua la Anh Sang; s nan long that vong ang an mon tam hon chung con: xin hay ot chay tam hon ay bang s oan chac cua Le Phuc Sinh. Chung con met moi tren cuoc hanh trnh, nhng Chua an ui chung con qua viec be banh, e chung con co the loan bao cho anh ch em chung con rang Ngai a song lai that, va a trao cho chung con s menh tr nen nhan chng cho s phuc sinh cua Ngai.

Lay Chua, xin hay lai vi chung con, khi sng mu cua nghi nan, cua kiet que hoac kho khan xuat hien trong c tin Cong Giao cua chung con; Ngai la chnh S That, Ngai la ang mac khai Chua Cha cho chung con: hay thap sang tam tr chung con bang Li Chua, xin hay giup chung con cam nghiem c ve ep cua viec tin nhan Chua.

Hay lai trong gia nh cua chung con, hay thap sang gia nh chung con trong cn nghi nan ng vc, hay nang gia nh chung con trong nhng kho khan, hay an ui gia nh chung con trong nhng khi au kho va trong nhng lao nhoc hang ngay, khi ma chung quanh no bong toi xuat hien e doa s duy nhat va yeu tnh t nhien cua gia nh. Chua la chnh S Song: hay lai trong nha cua chung con e no van la nhng to am, ni s song con ngi c sinh ra mot cach quang ai, ni s song c chao on, c yeu thng va c ton trong t luc thu thai cho en cai chet t nhien.

Lay Chua, xin hay lai vi nhng ngi trong cac xa hoi cua chung con, nhng ngi b ton thng nhat; hay lai vi nhng ngi ngheo va nhng ngi thap co be mieng, vi cac dan ban x va nhng ngi My - Phi, nhng ngi a khong luon tm c ni chon va s nang e dien at s phong phu ve van hoa cung nh s tam thc ve can tnh cua mnh. Lay Chua, xin hay lai vi cac tre em va gii tre cua chung con, chung la niem hi vong va la kho tang cua Luc a chung con, xin hay che ch chung khoi nhng nanh vuot ang tan cong s hon nhien va nhng niem hi vong chnh ang cua chung. Lay Muc T Nhan Lanh, xin hay lai vi nhng bac cao nien va nhng ngi au yeu cua chung con. Hay lam cho ho c vng manh trong c tin, e ho co the tr thanh nhng mon e va tha sai cua Chua!

 

Ket luan

Khi ket thuc chuyen vieng tham anh ch em, toi xin khan cau s che ch cua Me Thien Chua va Me Giao Hoi cho anh ch em cung nh cho toan Chau My La tinh va vung Caribe. Toi cau xin c Me cach rieng, di tc hieu Guadalupe, Bon Mang Chau My, va di tc hieu Aparecida, Bon Mang nc Bra-xin ong hanh vi anh ch em trong trach nhiem muc vu ay phan khch nhng cung het sc gat gao nay. Toi xin pho dang Dan Chua cho Me trong giai oan thien nien k Kito giao th ba nay. Toi cung cau xin Me hng dan cac quyet nh va suy t cua Hoi Ngh Chung, ong thi xin Me ban muon n lanh cho cac dan toc yeu quy cua Luc a nay.

 

+ GH Benedicto XVI

 

(LM Ngo Quang Trung va ang Minh An dch)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page