Giao Phan Nha Trang han hoan vui mng

khi nghe tin chuan b Ho s Phong Chan Phc

cho c co Hong Y Nguyen Van Thuan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Giao Phan Nha Trang han hoan vui mng khi nghe tin chuan b Ho s Phong Chan Phc cho c co Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan.

Nha Trang, Viet Nam (da theo ban tin cua UCAN  VT02438.1445 - Ngay 14/05/2007) - Giao Phan Nha Trang han hoan vui mng khi nghe tin Ho s Phong Chan Phc cho c co Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan ang c bat au. c co Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan la v Giam Muc Viet Nam tien khi cua Giao Phan Nha Trang, Viet Nam.

Theo mot bao cao cua hang Thong Tan Cong Giao Zenit vao ngay 24/04/2007, c Cha Giampaolo Crepaldi, th ky Hoi ong Toa Thanh ve Cong Ly Hoa Bnh, a noi rang, Ho S Phong Chan Phc cho c co Hong Y Phanxico Nguyen Van Thuan ang c bat au.

Theo quy nh cua Giao Hoi Cong Giao, Ho s e phong Chan Phc va phong Thanh cho mot v ang knh ch c bat au t nhat 5 nam sau khi ngi o a qua i. Phong Chan Phc la mot nghi Le Ton Phong cua Giao Hoi Cong Giao, trc khi v o c Ton Phong Hien Thanh.

c co Hong Y Nguyen Van Thuan, sinh ngay 17/04/1928 tai Phu Cam, Hue. Thu phong Linh Muc ngay 11/06/1953 tai Hue. c bo nhiem lam Giam Muc Giao Phan Nha Trang ngay 13/04/1967 va c thu phong Giam Muc vao ngay 24/06/1967 tai Nha Trang.

Nam 1975, c Thanh Cha Phaolo VI bo nhiem ngai lam Tong Giam Muc Pho cua Tong Giao Phan Saigon.

Sau khi Mien Nam Viet Nam b chiem ong bi che o Cong San vao nam 1975, ngai b nha cam quyen cong san Viet Nam bat gi va b giam tu 13 nam. Trong thi gian nay, ngai b biet giam 9 nam trong phong giam kn.

Nam 1988 ngai c tra t do va sau o c i Roma vieng Toa Thanh, nhng sau o nha nc Viet Nam khong cho phep ngai tr ve lai Viet Nam. Ngay 9/04/1994 c Thanh Cha Gioan Phaolo II a bo nhiem ngai gi chc vu Pho Chu Tch Hoi ong Toa Thanh ve Cong Ly Hoa Bnh va ngay 24/06/1998 bo nhiem ngai gi chc vu Chu Tch Hoi ong Toa Thanh ve Cong Ly Hoa Bnh.

Vao thang 3 nam 2000, c Tong Giam Muc Nguyen Van Thuan a giang phong Mua Chay cho c Thanh Cha Gioan Phaolo II va Giao Trieu. Ngai a chia se vi moi ngi ve i song chng nhan cua ngai trong tu. Nhng bai giang nay a c xuat ban thanh tap sach vi ta e "Chng Nhan Hy Vong".

Vao Ngay 21 thang 2 nam 2001, ngai a c c Thanh Cha Gioan Phaolo II thang tc Hong Y.

Hn mot nam sau, vao ngay 16 thang 9 nam 2002, ngai a qua i, hng tho 74 tuoi.

Vao ngay 4/05/2007, Linh Muc Tong ai Dien Giao Phan Nha Trang, c Ong Giuse Tran Thanh Phong, noi vi phong vien Hang Tin UCAN rang, c co Hong Y Nguyen Van Thuan c chuan b e ton phong Chan Phc, v ngai la mot v Toi T khiem nhng va la mot chng nhan trung thanh cho Tin Mng cua Thien Chua".

c Ong Tran Thanh Phong, 63 tuoi, la mot linh muc trieu cua Giao Phan Nha Trang. Trong thi gian c Ong Phong con theo hoc tai Chung Vien, t nam 1967-1973, ngai co nhieu dp gap g vi c co Hong Y Nguyen Van Thuan. c Ong noi, vao luc o, toi rat kham phuc c co Hong Y Thuan, ngai noi rat thong thao 6 th tieng. Ngai la mot hoc gia hieu biet rong rai, mot con ngi tot lanh, hien hoa biet yeu thng va co mot niem tin rat sau xa. c Ong noi them, ngai a chiem c cam tnh cua tat ca moi ngi, ngai nh ro ten va nhan dien ra tng ngi, va ac biet ngai cung co the noi c nhng giong noi rieng theo cac tho am rieng cua moi ngi.

c Ong Phong cho biet, trong thi gian c co Hong Y Nguyen Van Thuan lam Giam Muc tai Nha Trang, ngai a to chc rat nhieu Phong Trao Cong Giao Tien Hanh. a co rat nhieu cac tn hu t nhng vung mien Nam Viet Nam en vi Toa Giam Muc Nha Trang de tham d cac Khoa huan luyen do c co Hong Y Nguyen Van Thuan to chc, nh cac khoa huan luyen cua Phong Trao Cursillo, Focolare (phong trao To Am), va Cong Ly Hoa Bnh...

Mot tn hu cong giao bac lao thanh, ngi a tng lam viec sat canh vi c co Hong Y Nguyen Van Thuan, noi vi UCAN rang, c co Hong Y Nguyen Van Thuan cung a sang lap Nhom Nhan V, mot to chc bac ai chuyen giup lan nhau. Nhom nay a loi cuon nhieu ngi t u moi tang lp cua xa hoi, e lam viec bac ai giup lan nhau, nhng cung v vay ma nhieu ngi a hieu lam cac to chc nay cua c co Hong Y va chup mu gan cho cac to chc bac ai nay la nhng hoat ong chnh tr.

Cha Giuse Nguyen The Thoai, 74 tuoi, ngi a tng lam viec vi c co Hong Y Nguyen Van Thuan t trc nam 1975, noi vi UCAN rang, c co Hong Y Nguyen Van Thuan la v Giam Muc th hai cua Giao Phan Nha Trang (v Giam Muc tien khi cua Giao Phan Nha Trang, t nam 1957-1966, la c Cha Marcel Piquet Li, ngi Phap). Nhng co the noi c c Giam Muc Nguyen Van Thuan, la ngi bat au lam cho Giao Phan Nha Trang phat trien len. Ngai a gi cac linh muc tre i du hoc tai cac nc, a to chc cac khoa huan luyen cho cac giao dan va cho cac tu s, thanh lap cac phong trao cong giao tien hanh cho Giao Phan...

Cha Thoai noi them rang, ai Chung Vien Sao Bien Nha Trang hien nay, tuy c xay dng vao thap nien 1990, nhng cac kinh ph cho viec xay cat nay la nh tien quy do c co Hong Y Nguyen Van Thuan a quy hoach chuan b t trc.

Mot so cac tn hu Cong Giao khac, la nhng ngi a tng lam viec sat canh ben c co Hong Y Nguyen Van Thuan t trc nam 1975, noi vi UCAN rang, Co rat nhieu ky niem ep cua c co Hong Y e lai trong tam tr moi ngi, c cha Thuan la mot con ngi rat n s, hien hoa, khiem nhng va yeu thng moi ngi. Nhng ky niem n s nhng kho quen cua ho la c Cha Thuan a cung ho an nhng cu khoai lang, khi tro chuyen than mat vi cac linh muc va giao dan trong van phong Toa Giam Muc...

Mot phu n cong giao, 60 tuoi, noi vi UCAN rang, ba a b mat vieng tham c co Hong Y ba lan luc ngai b quan thuc. Ngai a chia se nhng au n kho nhoc ma ngai a gap phai trong nha tu, nhng ngai khong bao gi oan han nhng ngi bat giam hay hanh ha ngai.

Ba noi them, trong thi gian c co Hong Y Nguyen Van Thuan b quan thuc tai Giao X Giang Xa, mot Giao X khong co cha x, Mien Bac Viet Nam, c co Hong Y a b mat dang cac Thanh Le cho cac tn hu tai o, va a day ho hat thanh ca, day ho hoc giao ly cua Giao Hoi...

Mot linh muc tre cua Giao Phan Nha Trang noi vi UCAN rang, c Cha Giuse Vo c Minh, Giam Muc pho cua Giao Phan Nha Trang, vao mot dp Thng Huan hang nam cua Giao Phan vao thang 4 nam 2007, a mi goi cac linh muc trong giao phan dang le cau nguyen cho viec Phong Chan Phc cho c co Hong Y Nguyen Van Thuan. Linh muc tre nay cho biet, ngai va cac linh muc tre khac khong biet nhieu ve c co Hong Y Nguyen Van Thuan, v hau het cac ngai sinh trng sau nam 1975, va sau khi c co Hong Y Nguyen Van Thuan a b giam trong tu. Tuy nhien, ho ch biet c chut t qua cac li ke lai cua cha me cua ho hay t nhng linh muc ln tuoi khac.

 

(Joseph Trng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page