Dan chung Brazil han hoan chuan b on tiep

c Thanh Cha Beneito XVI en vieng tham

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Dan chung Brazil han hoan chuan b on tiep c Thanh Cha Beneito XVI en vieng tham.


Cac nhan cong ang dan dng Cay Thanh Gia tai San Phi Trng Campo de Marte, Sao Paulo, Brazil, e chuan b Le ai on tiep c Thanh Cha Beneito XVI en vieng tham.


Brazil (Vat 9/05/2007) - Toan the dan chung nc Brazil ang ch i tng phut e on mng c Thanh Cha Beneito XVI en vieng tham. Vi tam tnh han hoan, Hoi ong Giam Muc Brazil a keu goi ngi dan Brazil chuan b tinh than t may thang nay. Ngoai tr cac chuan b ben ngoai nh viec bo tr trang hoang va sap xep cac a iem tiep on, ngi dan Brazil a to chc nhng tuan cu nhat cau nguyen cho chuyen vieng tham lan nay cua c Thanh Cha. Van e an ninh cho c Thanh Cha cung c chnh quyen Brazil triet e chu y va to chc rat quy mo.

Theo chng trnh, c Thanh Cha se ri Phi Trng Quoc Te Fiumicino cua Roma vao luc 9 gi sang (gi Roma), ngay 9 thang 5 nam 2007, va se en Ph Trng Quoc Te Sao Paulo/Guarulhos cua Brazil vao luc 16:30 chieu (gi Brazil), trong cung ngay 9 thang 5 nam 2007.

Brazil la quoc gia co so lng ngi Cong Giao ong nhat the gii. Tong dan so cua Brazil hien nay vao khoang hn 184 trieu ngi, trong o co khoang hn 155.6 trieu ngi cong giao, chiem ty le 84.5%. Brazil la quoc gia co ti 269 giao phan, vi 429 giam muc, tren 18,000 linh muc, tren 2,600 nam tu s va gan 34,000 n tu trong coi muc vu cho gan 10,000 giao x va ca ngan nha thng, y vien, trng hoc, trung tam muc vu, v.v...

Chuyen vieng tham Brazil cua c Thanh Cha Beneito XVI lan nay, cao iem tai hai a iem chnh cua Brazil la Sao Paulo va Aparecida. iem quan trong nhat trong chuyen vieng tham la Khai Mac Khoa Hop Lan Th V cua Lien Hoi ong Giam Muc My Chau La Tinh va vung Caribean, vao ngay 13/05/2007, c to chc tai Trung Tam Hanh Hng c Me Aparecida, Brazil. Khoa Hop lan th V nay tiep on cac Hoi ong Giam Muc va cac ai Bieu en t 22 quoc Gia. Tong so giao dan cong giao cua cac quoc gia nay chiem khoang mot na Tong so giao dan cong giao toan cau. ieu nay co the noi len c tam quan trong cua Khoa Hop lan nay tai Brazil. Aparecida la mot Trung Tam Hanh Hng Thanh Mau noi tieng cua Brazil, hang nam tiep on khoang hn 8 trieu khach hanh hng, tr thanh a iem ac biet nhat Nam My. Trong chuyen vieng tham nay, c Thanh Cha cung se c hanh Thanh Le Phong Thanh cho Chan Phc Frei Galvao, vao ngay 11/05/2007, tai Campo de Marte Sao Paulo.

Trc ay at nc Brazil a tng tiep on c Thanh Cha Gioan Phaolo II en vieng tham bon lan, vao cac nam: 1980, 1982, 1991 va 1997. Lan nay (t ngay 9 en 14/05/2007) vi chuyen vieng tham cua c Thanh Cha Beneito XVI, la lan th 5 Brazil tiep on cac c Thanh Cha en vieng tham.

 

(Joseph Trng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page