Nhan nh cua

Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Nhan nh cua Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam (LHTT CGVN).

(LHTT CGVN 1/05/2007) - Thang Nam la thang knh c Me, chung ta hay hng ve Trung Tam Thanh Mau La Vang, ni o c Me a cu cha con cai trong cn gian nan th thach. Nay xin Me an ui va phu tr Giao Hoi va Que Hng Viet Nam e dan toc mau c hng nen t do va cong ly ch thc. ong thi nhan dp ky niem Ngay Quoc Han 30.4.1975, chung toi nhng linh muc, tu s, giao dan trong Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam xin thanh knh nghieng mnh trc anh linh cua cac chien s quoc gia a bo mnh v chnh ngha t do, trc vong linh cua hang tram ngan thuyen nhan b vui lap trong long bien ca, tren at Lao va Kampuchia... Chung toi cung xin thanh knh dang nen hng long tng nh en nhng tu nhan cai tao a chet trong lao tu Cong San t Bac ch Nam.

Trong tam tnh o, chung toi ngh ay la thi iem (1) e hiep thong cau nguyen; (2) e ta n Thien Chua, cam n cac quoc gia a tiep nhan ngi Viet Nam t nan; (3) e noi ket vi Giao Hoi va Que Hng Viet Nam; (4) e xay dng tnh oan ket va yeu thng vi cac cong ong Viet Nam tren khap the gii.

1) Hiep thong cau nguyen:

Trong cac thanh le cuoi tuan qua, cac cong ong Cong Giao Viet Nam hai ngoai a cau nguyen cho Que Hng, cho toan dan c hng t do, nhan quyen, nhat la quyen t do ton giao, quyen t do ngon luan. Cac cong oan cung ac biet cau nguyen cho tat ca nhng chien s ang tranh au cho t do dan chu, cho cong ly va hoa bnh, trong o co linh muc Taeo Nguyen Van Ly va nhng chien s khac ang b truy na, b an ap, b giam cam trong nguc tu Cong San. Chung toi nghiem khac len an nhng phien toa cua chnh quyen Cong San Viet Nam a x mot cach bat cong oi vi cac ngi tranh au cho t do dan chu. Nguyen xin nhng hy sinh cua cac v tren ay gop phan mang lai t do dan chu cho Viet Nam.

2) Ta n Thien Chua, cam n cac quoc gia a tiep nhan ngi t nan:

Lap c tren x la que ngi, cong ong Viet Nam hai ngoai ang trng thanh, ang at c nhng thanh qua that tot ep tren moi lanh vc van hoa cung nh kinh te. Tuoi tre Viet Nam hai ngoai ang chng to cho the gii thay nhng kha nang tr tue troi vt. Thanh qua o la nh s hy sinh gian kho cua ong ba cha me, nh vao long hao tam cua cac nc tiep c. The he tre Viet Nam a tao c mot tng lai vng chac va sang ngi.

Cac cong oan Cong Giao Viet Nam khap ni cung ang chng to nep song ao kien vng, c xay dng tren truyen thong c tin hao hung. Nhieu Hoi ong Giam Muc cac quoc gia tren the gii a len tieng ca ngi tinh than song ao tot ep cua ngi Cong Giao Viet Nam. Do vay a en luc chung ta phai lanh trach nhiem truyen giao trong xa hoi mi ngay hom nay va tiep tuc tch cc gop phan xay dng Giao Hoi va Que Hng.

3) Noi ket vi Giao Hoi va Que Hng:

Trc nam 1975, chung ta phai hanh dien noi rang, mien Nam Viet Nam khong thua kem nc lang gieng nao, trai lai co phan troi vt hn. Nhng hom nay, sau 32 nam di ach thong tr oc tai cua ang Cong San Viet Nam, dan toc Viet Nam van ngheo oi, tham nhung tr thanh dch benh vo phng cu cha, tap oan t ban o long hanh, gia tr ao c suy oi, thanh thieu nien h hong, nen giao duc b pha san, ton giao b an ap.

Trc tnh trang o, chung ta co the noi rang nh dong mau Anh Hung T ao, nh long trung kien sat son cua hang giao pham, cua ai a so cac linh muc, tu s va giao dan, nen Giao Hoi Cong Giao Viet Nam van gi c bo mat kien cng va phong phu nh ngay hom nay. Giao Hoi a khong b "quoc doanh hoa" nh trng hp Trung Quoc.

Chung ta cung phai khang nh rang trong 32 nam qua cac v Giam Muc Viet Nam a nhieu lan nghiem khac len tieng oi hoi t do ton giao va nhan quyen cho Viet Nam. Mi ay, c Giam Muc Phaolo Nguyen Van Hoa, Chu Tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam, noi rang: "Con oi vi nha nc th hang nam chung toi van co cuoc gap g hoac co nhng e ngh vi nha nc ve cac van e t do ton giao, van hoa, ao c, luan ly, giao duc gii tre, van e cong bang s that. Co khi chung toi la n v duy nhat dam noi len ieu o vi nha nc va chung toi van con tiep tuc noi nhng ieu nh vay." Do o, nha cam quyen Cong San a phai lang nghe, phai thay oi, phai nhn nhan vai tro cua Giao Hoi Cong Giao Viet Nam trong long at nc.

Chung ta cung ghi nhan nhng tia hy vong nho nh viec thu tng Cong San Viet Nam Nguyen Tan Dung sang Roma gap c Giao Hoang Beneicto XVI; viec Viet Nam c gia nhap WTO; va cuoc vieng tham cua Phai oan Toa Thanh Vatican en Viet Nam trong thi gian va qua.

Tuy nhien, t hn thang qua, chung ta au long chng kien mot so bai phong van, bai bao va tai lieu, nhan danh quyen t do ngon luan hai ngoai, a cha mui dui vao cac v giam muc, chu chan cua dan Chua, thay v cong kch vao thu pham chnh la nha cam quyen quyen Cong San Viet Nam. Ly do co the la v ho cho la hang giao pham a khong len tieng theo cach thc ho mong muon. Chung toi chia se vi nhng ngi ang nhiet tnh ung ho cuoc au tranh chnh ngha cho nhan quyen va t do dan chu cho Viet Nam. Chung toi cung nhan nh rang: lch s a chng minh cho thay co nhieu cach tranh au va cach the nao cung gop phan vao viec em lai t do dan chu cho dan chung. Chung ta can bao ve lc lng e co the theo uoi cuoc au tranh lau dai. V the chung toi khang nh lap trng ung ho Giao Hoi Viet Nam va Hoi ong Giam Muc Viet Nam.

Chung ta hay tiep tuc cau nguyen cho cac v giam muc tiep tuc can am trong s menh muc t va tien tri cua mnh theo s hng dan cua Chua Thanh Than. Trc van nc noi troi, Giao Hoi luon ong hanh trong vui mng va hy vong, trong au buon va au lo cua ong bao nh a c khang nh trong Hien che "Vui Mng va Hy vong" nh sau: "Vui mng va hy vong, au buon va au lo cua con ngi thi ai nay, ac biet cua ngi ngheo va nhng ngi ang au kho cach nay cach khac, la vui mng va hy vong, au buon va au lo cua nhng tn hu Chua Kito. That vay, khong co g la nhan ban ch thc lai khong gieo am hng trong long ho v cong oan cac tn hu Chua Kito c tao nen bi nhng con ngi tran the. Hiep nhat trong Chua Kito, ho c Chua Thanh Than hng dan trong cuoc l hanh ve Nc Cha va a on nhan tin mng cu roi danh cho moi ngi. V the, cong oan ay nhan thay mnh thc s lien ket vi loai ngi va lch s nhan loai mc sau xa nhat." (Gaudium et Spes -- Vui Mng va Hy Vong, so 1).

Chung ta cung hay ghi nh li c co Giao Hoang Gioan Phaolo II trong le phong Thanh cho 117 V T ao Viet Nam rang: "Hi giao oan Viet Nam, chung toi noi lai cho anh em rang: Mau cac v T ao la nguon an sung cho anh em trc tien, e anh em thang tien trong c tin. Gia anh em, c Tin cua To Tien van tiep tuc va con truyen tung sang nhieu the he tng lai. c Tin nay ton tai nh nen tang xay dng long trung thanh en cung vi Que Hng at Nc trong t cach la cac tn hu cua Chua Kito. Do o, trong khi cong ch cua quoc gia van la iem ngi cong dan co ao phai dan than, ho phai c t do tuyen xng chan ly cua Thien Chua, c cam thong vi cac v chu chan va anh em ong tn ngng, va nh the ho co the song an bnh vi moi ngi va thc tam xay dng hanh phuc cho toan dan".

Cung vi Toa Thanh Vatican, hp nhat vi Hoi ong Giam Muc Viet Nam, vi toan the Giao Hoi Cong Giao, vi cac quoc gia va cac to chc yeu chuong hoa bnh t do tren the gii, chung ta oi hoi nha cam quyen Cong San Viet Nam phai nghiem chnh ton trong quyen t do ton giao, thc thi cac oi hoi chnh ang cua Giao Hoi:

- Yeu cau chnh quyen Viet Nam tra lai tat ca cac c s ton giao cua Giao Hoi, ac biet la tra lai Toa Kham S Toa Thanh tai Ha Noi va at ai thuoc Trung Tam Thanh Mau La Vang e thiet lap Trung tam Hanh hng va Hoi ngh Ton giao toan quoc.

- Giao Hoi phai c t quyen tuyen chon chung sinh, phong chc linh muc va chon giam muc; phai c tham gia vao viec giao duc nh m cac trng e gop phan vao viec giao duc thanh thieu nien thanh ngi hu ch cho at nc va Giao Hoi.

- Giao Hoi phai c tham gia vao cac cong tac t thien, bac ai, nh m benh vien, co nhi vien, nha phat thuoc, v.v... hau phuc vu dan ngheo va nhng ngi b xa hoi bo ri...

4) oan ket vi cac cong ong xay dng To Quoc Viet Nam:

at nc la san nghiep chung. Xay dng va phuc vu To Quoc la bon phan cua moi cong dan. Khong ai, khong ang phai hay to chc chnh tr nao c phep nhan danh bat c ly tng, hoc thuyet nao e oc quyen lam chu at Nc, c quyen ong hoa mnh vi To Quoc nh nha nc Chu Ngha Xa Hoi va ang Cong San Viet Nam ang chu trng.

Ngi Cong Giao Viet Nam hai ngoai can y thc ro ret nhiem vu:

1/ Phai bao ton truyen thong hao hung cua To Tien, phai phat huy va truyen tha di san ngon ng, nhng gia tr van hoa cao ep cua dan toc Viet Nam cho cac the he tng lai.

2/ Cung vi ong bao ca nc tranh au cho nen t do dan chu. Phai tch cc ho tr tat ca nhng ai ang tranh au cho nhan quyen tai Viet Nam, nhat la quyen t do tn ngng, quyen t do phat bieu, quyen t do bao ch, quyen t do c chon the che chnh tr dan chu.

3/ La ngi Cong Giao, chung ta phai mot long son sat vi c tin, trung thanh vi hang giao pham, lam chng cho Tin Mng trong moi hoan canh e lam thang tien Giao Hoi va Que Hng Viet Nam.

Nguyen xin Thien Chua va c Me La Vang ban nhieu n lanh xuong cho que hng va dan toc Viet Nam.

 

Manila, Philippines, ngay 1.5.2007

Ban ai Dien Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam:

(ong ky ten)

c Ong Nguyen van Tai (Trng Ban)

LM Tran Cong Ngh (Pho Ban)

Ong ang Minh An

LM Nguyen c Viet Chau

LM Nguyen Ngoc Chuan

Ong Pham Hp

Co Nguyen Kim Loan

LM Bui Thng Lu

LM Nguyen Hu Quang

LM Pham Van Tue

LM Tran Cao Tng

Co Lng Bch Vi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page