Mng Le Quan Thay Giuse Th

tai Giao phan Kontum

 

228 em chu phep them sc chup hnh lu niem

vi c Cha Micae Hoang c Oanh trc nha th Giao x La Sn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mng Le Quan Thay Giuse Th tai Giao phan Kontum.

Kontum, Viet Nam (1/05/2007) - Ngay 01 thang 5 nam 2007, c Cha Micae Hoang c Oanh, v chu chan Giao phan Kontum, a dang le trong the knh Thanh Giuse Th tai 3 ni trong Giao phan Kontum.

 

1- Giao x La Sn mng le Thanh Quan Thay Giuse, bon mang Giao x va 85 thanh lap va them sc cho 228 em.


c Cha Micae Hoang c Oanh ban phep them sc.


5 gi 30 sang ngay 01.5.2007, ngay Giao Hoi mng trong the Thanh Ca Giuse, bon mang cua cac gia trng, c Cha Micae cung Cha th ky t nha th Thanh Tam trc ch i nha th La Sn, cach Thanh pho Pleiku 14 km theo quoc lo 14 ve hng ong Nam. Hom nay, Giao x La Sn, thuoc giao hat Pleiku, Giao phan Kontum, mng trong the Le Thanh Quan Thay Giao x va ac biet mng 85 nam thanh lap giao x.

La Sn, cai ten than thng mang nhieu ky niem, than thng va ky niem bi no a in khac ten cua v linh muc tien khi sang lap giao x. Ch "La" la lay t cuoi cua Linh muc Nicola (Co Can) va Ch "Sn" la y noi ni ay la mien nui non hiem tr cua rng nui Tay Nguyen.

c biet Giao x La Sn c thanh hnh au Mua Xuan nam 1922, ngha la cach ay 85 nam, khi ay co Nicola Can a cung mot so anh ch em tn hu t tnh Bnh nh len ay lap nghiep sinh song, vi gan 20 gia nh.

Vi dong thi gian thang-tram ang nh, tng cung can nhac lai trong ngay vui hom nay nh e nh n cac v tien boi a co cong vun trong Giao x :

- Nam 1930, Linh muc Bau en thay Co Nicola Can, ngai cho khai khan ong ruong va lap vn nha chung (trong ca phe).

- Nam 1934 Linh muc Giuse Le nh Bang lam chanh x, ngai con phu trach them mot so ho ao doc theo Quoc lo 19 va Quoc lo 14 len en Ban Me Thuot.

- Nam 1944 Linh muc Chau (ngi Bahnar) coi soc c 1 nam.

- T nam 1945 en 1956: thieu chu chan coi soc, phai trc thuoc cha x Phu Tho la Cha Ngo nh Than.

- Sau bien co at Nc chia oi nam 1954, Giao x co them 59 gia nh theo Linh muc Giuse Maria o Ba An t tnh Quang Bnh vao nh c tai ay nam 1957. Thi gian nay so anh ch em Quang Bnh la 420 ngi cung 20 gia nh ngi Bnh nh a phng xay dng mot giao x ay tnh hiep thong va yeu thng, vi so giao dan la hn 500. Cung thi iem nay, Cha Giuse Maria o Ba An cung vi giao dan xay dng nha , ng xa va mot ngoi nha th nho kien co u e cho so giao dan tham d thanh le, c khanh thanh ngay 8.12.1961, le c Me Vo Nhiem va Giao x cung chon lam thanh quan thay Giao x.

- Nam 1962, Linh muc o Ba An ngh hu, Giao x trc thuoc Giao x Phu Tho do Cha Vinh Sn Nguyen Viet Nam chanh x.

- Nam 1967, Linh muc Toma Vu Khac Minh ve lam chanh x, e phu hp vi a so la lao ong chan tay, Ngai va Giao x chon thanh Giuse Th (01.05) lam bon mang cho en ngay nay.

- Nam 1972, Linh muc Vinh Sn Nguyen Ba Quy ve lam chanh x.

- Thang 3.1975 ba con giao dan va Cha s v lo s chien tranh a di tan i ve xuoi... sau o, a so ba con quay tr lai Giao x.


Bon ngi con Linh muc cua giao x La Sn: Cha Gioan Baotixita Le Minh Tr, CSsR, Cha Phanxico Xavie Nguyen Hoang Hai, Giacobe Tran Tan Viet va Bartholomeo Nguyen nh Phc, CSsR.


- T nam 1975 en nay khong co cha chanh x, ch co cac cha x khac kiem nhiem. Hien nay Cha Toma Nguyen Van Thng, chanh x Thanh Tam ang kiem nhiem.

- Nam 2005 nha th mi c xay dng khang trang nh s quan tam lo lang cua c Cha Micae, s gop cong gop sc cua anh ch em giao dan trong giao x va anh ch em kieu bao a tng song tai La Sn ong gop. Ta n Chua.

- Gi ay Giao x a co gan 2,500 tn hu, vi 495 gia nh, xuat than t Giao x co 5 linh muc, 6 ai chung sinh va nam tu, 5 n tu... ac biet hom nay co 4 linh muc la nhng ngi con cua Giao x ve tham d, la Cha Gioan Baotixita Le Minh Tr, CSsR, Giacobe Tran Tan Viet va Bartholomeo Nguyen nh Phc, CSsR trong Giao phan va Cha Phanxico Xavie Nguyen Hoang Hai, thuoc Giao phan Hue cung ve tham d. Vang Cha Gioan Baotixita Tran Tan Linh (Giao phan Nha Trang).

ung 6 gi, c Cha Micae cung 7 linh muc ong te theo sau oan rc trong tieng chuong, tieng trong tien vao nha th. Hom nay, ngoai 228 em chu phep them sc con co ong ao nam n tu s va anh ch em giao dan tham d.

Trong bai giang c cha Micae nhan manh en 2 iem sau ay:

- i song chng nhan cua ngi kito hu. 228 em lanh nhan sc manh Chua Thanh Than cung vi 200 cha me au phai la mot lc lng lam thay oi xa hoi chung quanh nen tot hn, ep hn va nhieu ngi c nghe Danh Thanh Chua hn.

- c nuoi bang Li Chua, bang Mnh Mau Chua va bang chnh cuoc song phuc vu trong yeu thng.

Thanh le trong the dien ra trong 2 gi 20 phut, sau le c Cha chup hnh lu niem en 9 gi, sau cung la ba agape nhe nhang - nhng o m, xoi cuc... - mng le.

 

2- Ngay "Ngi Cha Cong Giao" tai Giao hat Pleiku:


oan ong te hat ket le vi thanh Giuse.


Sau le Bon Mang, Them Sc, mng 85 nam thanh lap Giao x La Sn, c Cha Micae cung Cha Th Ky quay tr lai Thanh pho Pleiku e tham d buoi gap mat gia trng trong Giao hat Pleiku tai Nha th Thang Thien. Nam nay, co hn 500 anh em gia trng ve d ngay truyen thong.

Suot buoi sang, anh em gia trng hoc hoi Th Muc Vu cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam: "Song ao: Yeu thng va Phuc Vu".

ung 10g30, c Cha Micae, cha hat trng Phero va 5 linh muc trong giao hat c hanh thanh le vi cac gia trng. Noi dung bai giang c Cha nhan manh:

- Cho ng va trach nhiem ngi cha trong gia nh va x ao.

- ac biet qua mot so cau hoi c c Cha Micae neu len a giup cac ngi cha tham d nhan ra: hien nay, nhieu gia nh cong giao (ho la a so trong o) ngay cang l la trong viec oc kinh gia nh, bieng tre oc Sach Thanh, t tham gia viec chung trong x ho, danh qua t thi gi cho con cai. ac biet t quan tam ti viec chuan b va tao ieu kien cho con cai theo uoi n goi tu tr.

13g30 cac gia trng lai tiep tuc chia se nhng kinh nghiem i song gia nh, chia se nhng khac khoai lo au cua cac bac lam cha lam me cho nhau e cung nhau song c tin va nhat la cung co va phat huy tinh than ngi Cha Cong Giao trong xa hoi phat trien nhng khong t te nan hom nay.

Buoi hop mat ket thuc luc 4 gi chieu.

 

3- Ngay "Ngi Cha Cong Giao" tai Giao hat Kontum:


800 anh em gia trng tham d thanh le.


Sau le va cm tra c Cha Micae cung Cha Th Ky ve Toa Giam Muc, cach Pleiku 50 km e dang thanh le cho anh em gia trng tai giao hat Kontum. Giao hat Kontum to chc ngay gia trng truyen thong tai nha th Chnh Toa.

ung 15 gi 00, c Cha Micae ong te cung Cha Tong ai Dien, cha Hat Trng va 7 linh muc trong giao hat, va hn 800 anh em la "ngi cha cong giao" tham d.

Trong bai giang c Cha nhan manh cac iem chnh:

- Ta n Chua cac ngi cha trong giao phan a danh nhieu thi gi hoc tap, ao sau Th Muc Vu cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam: "Song ao la Yeu thng va phuc vu".

- Sau o, ngai noi ve "ngi cha" la cho da cua gia nh, la mau gng cho con cai noi theo.

- e giup gia nh, con cai gan bo vi x ao, vi Giao hoi va hang say loan bao Tin Mng, chnh ngi cha can i tien phong, biet danh thi gi cho con cai, cho x ao va hang say tham gia moi sinh hoat trong x ao. ac biet, Ngi cha can song tinh than truyen giao cach triet e va nuoi dng tinh than truyen giao trong chnh gia nh mnh.

Thanh le ket thuc luc 4g30.

Ta n Chua a ban cho Giao phan Kontum mot v muc t het long v oan chien, rong ruoi hang tram km e dang le va hang gi e c hanh le va giang le.

Ta n Chua a ban cho Giao phan co ngay "Ngi Cha" that y ngha...

 

Nathanael nh Tuyen, Kontum ngay 01.5.2007

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page