S iep Giang Sinh au tien

cua c Thanh Cha Beneito XVI

nhan dp le Giang Sinh nam 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep Giang Sinh au tien cua c Thanh Cha Beneito XVI nhan dp le Giang Sinh nam 2005.

(Radio Veritas Asia 26/12/2005) - Quy v va cac ban than men. Vao tra ngay Le Giang Sinh, 25 thang 12 nam 2005, c Thanh Cha Beneito XVI a xuat hien ni bao ln mat tien en Th Thanh Phero, e oc S iep Giang Sinh gi toan the gii va ban phep lanh trong the cung vi n toan xa, cho cac tn hu hien dien tai quang trng cung nh ang theo doi qua cac phng tien truyen thanh va truyen hnh. Mac du tri Roma co ma va lanh, nhng cac tn hu va khach hanh hng ng ay ca quang trng Thanh Phero. M au S iep, TC a trch lai cau kinh thanh t Phuc am theo thanh Luca, chng 2, cau 10 va 11. c Thanh Cha a oc s iep nh sau:

 

Toi bao cho anh em mot tin vui mng... Hom nay, ang cu the a giang sinh ni thanh cua Vua avid; Ngai la la ang Thien Sai (Lc 2, 10-11).


TC Beneito XVI oc S iep Giang Sinh au tien cua ngai gi toan the giao hoi va the gii, cung vi phep lanh Toa Thanh vi n Toan Xa (Urbi et Orbi).


em qua chung ta a nghe lai nhng li cua thien s cho cac muc ong va chung ta a song lai bau kh cua em Thanh, em Belem, khi Con Mot Thien Chua lam ngi; sinh ra trong hang a ngheo hen, ngai en c ngu gia chung ta. Trong ngay long trong nay, vang len li loan bao cua thien s va la li mi goi chung ta, nhng con ngi nam n cua ngan nam th ba, hay on nhan ang Cu The. c g nhan loai hom nay khong do d lam cho Ngai ng vao ni cac nha, cac thanh pho, cac quoc gia va moi ni tren mat at nay. Qua that, trong suot ngan nam va ket thuc va nhat la trong nhng the ky va qua, a c thc hien biet bao tien bo trong lanh vc ky thuat va khoa hoc; that la bao la nhng tai nguyen vat chat ma ngay nay chung ta co the hng dung. Tuy nhien, con ngi cua thi ai ky thuat lieu gap nguy hiem, tr thanh nan nhan cua nhng thanh cong cua tr khon va nan nhan cua nhng thanh qua ky thuat, neu con ngi e mnh ri vao trong trong s kho khan tinh than va trong s trong vang cua con tim. V the ieu quan trong la con ngi m rong chnh tinh than va con tim cua mnh e on nhan Chua Kito giang sinh, mot bien co cu roi co kha nang khac ghi niem hy vong a c canh tan vao trong cuoc song tng ngi.

Hi con ngi, hay thc tnh, bi v Thien Chua a lam ngi cho ngi thanh Agostino a noi nh the (thanh Agostino, dien van, 185). Hi con ngi cua ngan nam th ba, hay thc tnh! Trong bien co Giang Sinh, ang toan nang tr thanh con tre yeu hen va xin ta tr giup va bao ve. Cung cach Ngai lam Thien Chua nh the thach thc cach the chung ta lam ngi; viec ngai go ca thoi thuc chung ta, thoi thuc s t do cua chung ta va yeu cau chung ta hay kiem iem lai tng quan chung ta vi s song va xet lai cach thc chung ta quan niem s song. Thi hien ai thng c trnh bay nh la thi thc tnh cua ly tr khoi cn ngu me, nh la thi con ngi at ti anh sang sau mot thi song trong bong toi. Tuy nhien, khong co Chua Kito, th anh sang cua ly tr khong u e soi sang con ngi va the gii. V the li phuc am cua ngay Giang Sinh - Anh sang that en trong the gian e soi chieu cho moi ngi - vang len hn bao gi het nh la li loan bao n cu roi cho tat ca moi ngi. Chnh trong mau nhiem Ngoi Li nhap the, ma mau nhiem con ngi gap c anh sang ch that. (Hien che Vui Mng va Hy Vong, so 22). Giao hoi khong met moi lap lai s iep hy vong nay, s iep c xac nhan bi Cong ong Chung Vaticano II ket thuc cach ay 40 nam.


Cac tn hu va khach hanh hng tap trung tai quang trng Thanh Phero e lang nghe TC Beneito XVI oc S iep Giang Sinh au tien cua ngai gi toan the giao hoi va the gii, cung vi phep lanh Toa Thanh vi n Toan Xa (Urbi et Orbi).


Hi con ngi ngay nay, trng thanh nhng lai yeu uoi trong suy t va trong y ch, xin hay e cho Con Tre Belem hng dan; ng s! Hay tin tng vao Con Tre nay. Sc manh ay sc song cua anh sang do Con Tre mang en, khuyen khch ngi hay dan than trong viec xay dng mot trat t mi cho the gii, mot trat t c thiet lap tren nhng tng quan cong bang tren bnh dien luan ly va kinh te. Tnh thng cua Con Tre Belem hng dan cac dan toc va soi chieu y thc chung cua cac dan nc thuoc ve mot gia nh co n goi xay dng nhng tng quan tin tng va nang nhau. Nhan loai, mot khi hiep nhat vi nhau, th mi co the ng au vi biet bao van e ang gay lo au trong giay phut hien tai: t s ham doa cua bao lc en nhng hoan canh ngheo cung ang ho then trong o sinh song hang trieu con ngi, t viec cac vu kh lan tran khap ni cho en nhng ai thien tai va nan moi sinh b xuong cap, lam cho tng lai cua hanh tinh nay b e doa.

Nguyen xin Thien Chua ang a lam ngi v yeu thng con ngi, nang cho tat ca nhng ai ang hoat ong tai Phi Chau, e co vo cho hoa bnh va s phat trien toan dien, va chong lai nhng cuoc chien huynh e tng tan, ngo hau c cung co nhng tnh trang chuyen tiep chnh tr hien nay con mong manh, va ngo hau c bao ve nhng quyen li can ban nhat cua nhng ai ri vao trong nhng hoan canh bi tham tren bnh dien nhan ao, nh tai Darfur va tai nhng ni khac na cua mien trung Phi Chau. Nguyen xin Thien Chua ang nhap the thng hng dan cho cac dan toc chau my latinh c song trong hoa bnh va hoa thuan. Xin Ngai o tran xuong long can am cho nhng con ngi thien ch ang hoat ong tai Thanh a, tai Iraq, tai Liban, ni ma nhng dau ch hy vong, tuy khong thieu, nhng con can c xac nh bi nhng loi hanh x c soi sang bi s chan thanh va khon ngoan. Xin Ngai hay co vo cong cuoc oi thoai tai ban ao Trieu Tien va tai cac quoc gia chau a, ngo hau, nh vt qua c nhng d biet, ngi ta at en, trong tinh than than thien, nhng giai phap dan en hoa bnh ma cac dan toc tai ay ang mong ch.

Trong Mua Giang Sinh, tam hon chung ta m rong on nhan niem hy vong, nh chiem ngam vinh quang Thien Chua an dau trong s ngheo hen cua Con Tre c boc trong tam khan va at nam trong mang co: Ngai la ang Tao Dng vu tru, nhng b thu lai trong s yeu hen cua con tre mi sinh ra! Chap nhan s mau thuan nay, mau thuan cua Giang Sinh, la kham pha ra S That co sc lam cho con ngi c t do, la kham pha ra Tnh Thng co sc bien oi cuoc song. Trong em Belem, ang cu the lam ngi song gia chung ta, e ong hanh vi chung ta tren nhng con ng co nhieu cam bay cua lch s. Chung ta hay nam lay ban tay Ngai a ra cho chung ta: mot ban tay khong muon lay mat i ieu g ni chung ta, nhng ch biet cho i ma thoi.

Cung vi cac muc ong, chung ta hay tien vao trong hang a tai Belem, di cai nhn ay yeu thng cua Me Maria, ngi chng am tham cua bien co Giang sinh ky dieu. Xin Me hay giup chung ta song mot mua Giang Sinh an lanh; xin Me day chung ta biet lu gi trong tam hon mau nhiem Thien Chua, ang a lam ngi v chung ta; xin Me hng dan chung ta trong the gian nay biet lam chng cho s that, tnh thng va hoa bnh.

 

Sau nhng li tren, TC a chuc mng Giang Sinh bang 32 th tieng, trong o co tieng Viet Nam. Roi TC ban phep lanh Toa Thanh vi n toan xa cho cac tn hu.

 

(ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page