TC Beneito XVI tiep kien

Uy Ban To Chc Cuoc oi Thoai

Cong Giao - Chnh Thong Giao

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Beneito XVI tiep kien Uy Ban To Chc Cuoc oi Thoai Cong Giao - Chnh Thong Giao.

Tin Vatican (Apic 15/12/2005) - Sang th Nam 15 thang 12 nam 2005, TC Beneito XVI a tiep kien Uy Ban hon hp To Chc Cuoc oi Thoai ai Ket gia giao hoi Cong giao va giao hoi Chnh thong Costantinopoli, va len tieng keu goi hay vt qua nhng giai oan trung gian tren con ng tien en s hiep nhat.

TC bay to niem vui v hai giao hoi - Cong giao Roma va Chnh thong giao Costantinopoli - bat au lai cuoc oi thoai a b gian oan, va mong muon cho Uy Ban Hon Hp To Chc oi Thoai nay nghien cu nhng con ng cu the e tien en s hiep nhat.

Chung ta nen lu y rang Uy Ban Hon Hp To Chc oi Thoai khac vi Uy Ban Hon Hp oi Thoai Than Hoc. Uy Ban Hon Hp To Chc oi Thoai co trach nhiem ieu hanh sinh hoat cua Uy ban Hon Hp oi Thoai Than Hoc.

TC nhac lai hai kha canh cua cong cuoc oi thoai ai ket gia Cong giao va Chnh thong giao; o la mot mat loai bo nhng khac biet hien co, va mat khac co c muon tien quyet thc hien nhng g co the e tai thiet lap s hiep thong tron ven. TC a giai thch them nh sau: S hiep thong hoan toan nham en s hiep thong trong s that va trong c bac ai... Chung ta khong con co the bang long dng lai nhng tram trung gian, nhng phai khong ngng i tm thanh y cua Chua Giesu Kito, mot cach can am, sang suot va khiem ton, ca khi ieu nay khong phu hp vi nhng d an thong thng cua con ngi chung ta... Viec thc hien s hiep nhat tron ven cua Giao Hoi va thc hien s hoa giai gia tat ca moi ngi kito co gia phai tra la s tung phuc cua chung ta vang theo Thanh Y cua Chua.

TC nhac lai rang c Gioan Phaolo II va c Dimitrios I giao chu Chnh Thong Giao Costantinopoli, la hai v a m ra con ng oi thoai, ma gi ay chung ta co bon phan tiep tuc va hng dan en ch iem.

c biet Uy Ban Hon Hp To Chc oi Thoai Cong Giao - Chnh Thong Giao, a hop nhau tai Roma t ngay 13 en 16 thang 12 nam 2005. Uy Ban co hai v ong chu tch la c Hong Y Walter Kasper, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Hiep Nhat Kito, va c Tong Giam Muc Pergame Jean Zizioulas, mot trong nhng than hoc gia noi tieng cua Giao Hoi Chnh Thong Costantinopoli.

Uy Ban Hon Hp To Chc oi Thoai nay co s mang xac nh nhng chu e thao luan va ngay gi ni chon cho cuoc hop sap ti cua Uy Ban Hon Hp oi Thoai Than Hoc, co the dien ra trong nam 2006 hay 2007.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page