S iep Hoa Bnh au tien

cua c Thanh Cha Beneito XVI

cho Ngay Quoc Te Hoa Bnh

mung 1 thang Gieng nam 2006:

Trong S That, Xay Dng Hoa Bnh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep Hoa Bnh au tien cua c Thanh Cha Beneito XVI cho Ngay Quoc Te Hoa Bnh mung 1 thang Gieng nam 2006: Trong S That, Xay Dng Hoa Bnh.

(Radio Veritas Asia 14/12/2005) - Quy v va cac ban than men. Chu e cua S iep Hoa Bnh nam 2006 la mot cong thc kho chuyen dch het y ngha qua mot cong thc khac trong tieng Viet Nam. Cong thc nguyen thuy ngan gon la: Trong s that, Hoa Bnh. Va chung ta co the them vao o mot ong t, dien ta mot hanh ong nh: co vo, xay dng, phuc vu, phat trien, cung co, gn gi Hoa Bnh. Chung toi chon ong t Xay Dng. Va chu e c dien ta bang cong thc: Trong S That, Xay Dng Hoa Bnh. Chung ta can oc tron ca s iep e co the rut ra t o tat ca noi dung phong phu ni s iep hoa bnh cua c Thanh Cha Beneito XVI cho nam mi 2006.

Quy v va cac ban than men, khi gii thieu s iep hoa bnh cua c Thanh Cha Beneito XVI cho gii bao ch hom ngay 13 thang 12 nam 2005, c Hong Y Renato Martino, Chu Tch Hoi ong Toa Thanh ve Cong Ly va Hoa Bnh, a qua quyet rang, ngoai phan nhap e, gom hai so 1 va 2, s iep hoa bnh cua c Thanh Cha gom co bon phan chnh nh sau:

- Phan I (gom cac so 3-6) co tnh cach than hoc va tu c va lam noi bat y ngha va gia tr cua moi tng quan gia hoa bnh, s that, va s doi tra.

- Phan II (gom hai so 7 va 8) noi ve hoa bnh trong khung canh the gii hien tai co nhng cuoc xung ot va chien tranh.

- Phan III (gom ba so 9,10 va 11) noi ve tung quan gia hoa bnh va nan khung bo.

- Phan IV (gom bon so 12,13,14 va 15) trnh bay hoa bnh nh la d an ac biet can c thc thi ngay va mot cach cu the, qua dien tien chnh tr nham en viec tai giam vu kh.

S iep ket thuc vi so 16, trong o TC ac biet mi goi nhng ke tin vao Chua Kito hay dan than xay dng Hoa Bnh da tren menh lenh yeu thung cua Chua.

Sau ay la ban dch tieng Viet nguyen van S iep cua TC:

 

Nhap e:

1. Vi S iep truyen thong cho Ngay Quoc Te Hoa Bnh, vao au nam mi, toi muon gi li chuc chan thanh en tat ca moi ngi nam n tren the gii, nhat la en nhng ai ang au kho v bao lc va v nhng xung ot vu trang. ay la li Chuc mang theo niem hy vong cho mot the gii an lanh hn, trong o cang ngay cang co them nhieu ngi dan than, cach ca nhan hoac theo tap the, tien bc tren nhng con ng cong bang va hoa bnh.

2. Tiep en toi muon chan thanh tri an nhng v tien nhiem toi, nhng v giao hoang v ai Phaolo VI va Gioan Phaolo II, hai v c soi sang e hoat ong cho hoa bnh. c linh ong bi tinh than cua Tam Moi Phuc That, cac ngai a biet oc ni nhieu bien co lch s ghi dau trieu giao hoang cua cac ngai, s can thiep quan phong cua Thien Chua, ang khong bao gi bo quen so phan cua nhan loai. Nhieu lan, nh la nhng s gia khong met moi cua Tin Mng, cac ngai a mi goi moi ngui hay bat au lai t Thien Chua, e co the co vo viec chung song hoa bnh tai tat ca moi mien tren trai at. Theo ng loi cua giao huan het sc cao ca cua cac ngai, toi muon at tiep s iep au tien cua toi cho Ngay Quoc te Hoa Bnh: vi s iep nay, mot lan na toi muon xac nhan y ch manh me cua Toa Thanh tiep tuc phuc vu cong cuoc Hoa Bnh.

Chnh danh hieu Beneito ma toi a chon ngay c chon len ngai toa thanh Phero, noi len s dan than ay xac tn cua toi cho hoa bnh. That vay, toi a muon quy hng mnh ve Thanh Quan Thay cua ai Luc Au Chau, v thanh a gi hng cho mot nen van minh hoa bnh tren toan ai Luc, cung nh muon hng ve c Benedito XV, v a len an The Chien Th Nhat nh la nhng tan sat vo ch va a hoat ong ngo hau nhng ly le cao quy hn cua hoa bnh c tat ca moi ngi nhn nhan.

 

- Quy v va cac ban than men. Trong S That, Hoa Bnh (Trong S That, xay dng Hoa Bnh), o la chu e cua S iep Hoa Bnh au tien cua c Beneito XVI cho Ngay Quoc Te Hoa Bnh lan th 39 se c c hanh ngay mung 1 thang Gieng nam 2006. Chu e muon gi len cho chung ta ve nhng tng quan gia s that va hoa bnh. Trong bai phat I, chung ta a oc qua hai so nhap e 1 va 2 cua S iep. Hom nay chung ta oc tiep hai so 3 va 4, trong o c Thanh Cha nhac lai nh ngha co ien ve Hoa Bnh, va he m cho chung ta nhn thay moi tung quan gia s that va hoa bnh. Trong Hoa Bnh co tch cha Trat T - S That do Thien Chua an bai. Ton trong s that - trat t nay, chung ta se xay dng c mot xa hoi hoa bnh. ay la phan I trong so Bon Phan cua S iep; phan I nay co tnh cach than hoc va ao c thieng lieng trnh bay ve hoa bnh, va ve tng quan gia hoa bnh, s that, va s doi tra. Chung ta hay oc ban van s iep nh sau:

 

Phan I: hoa bnh, va ve tng quan gia hoa bnh, s that, va s doi tra

3. Chu e cho suy t nam nay --- Trong s that, xay dng hoa bnh --- noi len xac tn rang, au va khi nao con ngi chap nhan e cho anh sang s that soi chieu, th con ngi se t nhien dan bc tren con ng hoa bnh. Hien Che muc vu Vui Mng va Hy Vong (Gaudium et Spes) cua Cong ong Chung Vaticano II be mac cach ay 40 nam, qua quyet rang nhan loai se khong thanh cong xay dng mot the gii that s nhan ban hn cho tat ca moi ngi tren mat at nay, neu nhan loai khong hng ve s that cua hoa bnh vi tam hon a c canh tan. Nhng th hoi cach noi s that cua hoa bnh muon nhac lai cho chung ta nhng y ngha nao ay? e tra li cach tng xng cho cau hoi tren, can phai y thc rang hoa bnh khong the nao b rut gon mot cach n thuan vao viec vang bong nhng xung ot vu trang, nhng c hieu nh la ket qua cua trat t c khac ghi vao trong xa hoi con ngi, do bi Thien Chua, ang thiet lap nen tang cua xa hoi; va trat t nay can c thc hien bi nhng con ngi ang khao khat mot nen cong bang luon tron hao hn ( 3). Nh la ket qua cua mot trat t c tnh yeu Chua vach ra va mong muon co nh vay, hoa bnh co tch cha s that cua no, s that noi tai trong ban chat cua hoa bnh va khong g co the thang vt no c; va nh the hoa bnh ap ng mot cach phu hp vi khao khat va niem hy vong khong the nao xoa bo khoi tam hon con ngi chung ta ( 4).

4. c mo ta nh the, hoa bnh xuat hien nh la hong an t tri va la an sung cua Thien Chua; tren moi bnh dien, hoa bnh oi hoi viec thc thi trach nhiem to ln hn, trach nhiem lam cho lch s nhan loai c phu hp vi trat t do Thien Chua thiet lap - trong s that, cong bang, t do va tnh thng. Khi b thieu i s gan bo vi trat t sieu viet gia cac s vat, --- chang han nh thieu s ton trong oi vi van pham cua oi thoai, tc (thieu ton trong oi vi) quy luat luan ly pho quat c khac ghi trong con tim con ngi (5) ---, khi s phat trien toan dien con ngi va s bao toan nhng quyen li can ban cua con ngi b tr ngai va b ngan can, khi biet bao dan toc b bat buoc phai ganh chu nhng bat cong va nhng bat quan bnh khong the chap nhan c, th th hoi lam sao ta co the hy vong vao viec thc hien ieu thien hao cua hoa bnh cho c? That vay, luc o b thieu i nhng yeu to thiet yeu e thc hien cu the s that cua ieu thien hao hoa bnh. Thanh Augustino a mo ta hoa bnh nh la tranquillitas ordinis (6), s an nh cua trat t (s an nh trong trat t); trat t o co ngha la mot tnh trang cho phep ton trong va thc hien tron ven s that ve con ngi, mot cach kien nh vng chac.

 

- Quy v va cac ban than men. Trong bai trc, chung ta a bat au oc hai so 3 va 4 cua phan I. Hom nay chung ta hay oc tiep hai so con lai cua phan I nay, tc hai so 5 va 6, nhac en s doi tra nh la can tr cho hoa bnh. TC a viet nh sau:

 

5. Va gi ay, th hoi ai va ieu g co the ngan can thc hien hoa bnh? Ve van nan nay, Kinh Thanh lam noi bat, trong quyen au tien, tc trong Sang The Ky, s noi lao c noi len ngay t khi au lch s bi ke co ngon ng ieu ngoa ma thanh s Gioan goi la cha cua s doi tra (Gn 8,44). Noi lao cung chnh la mot trong nhng toi ma Kinh Thanh nhac lai ni chng cuoi cung cua quyen cuoi cung cua Kinh Thanh la Sach Khai Huyen; ni chng cuoi cung o co qua quyet rang nhng ke noi lao se b loai ra khoi en Thanh Gierusalem Thien Quoc, nh sau: Hay cut i... bat c ai yeu thch va thc hanh s doi tra! (Kh 22,15). Vi s doi tra uc lien ket tham kch cua toi loi cung vi nhng hau qua tai hai cua no, nhng hau qua a gay ra va con tiep tuc gay ra nhng tan pha trong cuoc song cua cac ca nhan cung nh cua cac quoc gia... Ch can ngh en nhng g a xay ra trong the ky qua, khi nhng he thong sai lac ve y thc he va chnh tr a co chng trnh huyen nhiem hoa s that va a dan en s lam dung khai thac va loai tr con so khung khiep nhng ngi nam n, qua viec tan sat toan bo nhng gia nh va nhng cong oan. Sau nhng kinh nghiem nh the, lam sao chung ta khong nghiem chnh quan tam trc nhng s doi tra cua thi ai chung ta, ang m ra nhng canh chet choc tai nhieu vung tren the gii? Cong cuoc ch that i tm hoa bnh phai khi s t y thc rang s that va s doi tra co lien he en tng ngi nam n va co anh hng quyet nh cho tng lai hoa bnh cua trai at chung ta.

6. Hoa bnh la niem khao khat khong the xoa bo c trong con tim cua moi ngi, bat ke viec ho co can cc khac biet rieng ve van hoa. Chnh v the ma moi ngi phai cam thay mnh can dan than vao cong cuoc phuc vu cho ieu thien hao het sc quy gia nay, bang hanh ong ngo hau khong c a vao bat c hnh thc nao cua s doi tra lam van uc cac tng quan. Tat ca moi ngi eu thuoc ve cung mot gia nh duy nhat. S e cao thai qua nhng khac biet la ieu nghch lai s that can ban nay. Can phuc hng lai y thc rang tat ca moi ngi eu cung co chung mot van menh, trc sau g cung la van menh sieu viet, e co the lam cho co gia tr tot hn nhng khac biet ve lch s va van hoa, ma khong can phai oi nghch nhau, nhng tng hoa vi nhng ai thuoc ve cac nen van hoa khac. Chnh nhng s that can ban nay lam cho hoa bnh co the thc hien c; nhng s that nay co the c hieu de dang bi viec lang nghe chnh con tim mnh vi nhng y nh trong sang. Luc bay gi hoa bnh xuat hien mot cach mi me: khong phai nh la mot s vang bong chien tranh, nhng nh la s chung song cua nhng cong dan trong mot xa hoi c dieu hanh bi s cong bang, trong o c thc hien cang nhieu cang tot ieu thien hao cho tng thanh phan. S that cua hoa bnh mi goi tat ca hay vun trong nhng tung quan phong phu va chan thanh, khuyen khch viec i tm va kien tr i tren nhng con ng cua s tha th va hoa giai, khuyen khch co thai o trong sang trong nhng thao luan va trung thanh vi li a ha. Cach ac biet, ngi mon e cua Chua Kito, khi cam thay mnh b tan cong vay quanh bi s d va do o cam thay can en s can thiep giai phong cua Thay Ch Thanh, th hng ve Ngai vi long tin tng, va biet ro rang Ngai la ang vo toi va khong noi li lng gat (I Phero 2,22; x. Is 53,9). That vay Chua Giesu a xac nh mnh nh la S That, va trong th kien danh cho tac gia sach Khai Huyen, a tuyen bo mnh hoan toan oi nghch vi bat c ai yeu men va thc hanh s gian doi (22,15). Chnh Ngai la ang mac khai s that tron ven ve con ngi va lch s. Vi sc manh cua an sung Chua, con ngi co the trong s that va song v s that, bi v ch mnh Ngai la ang hoan toan chan that va trung tn. Chua Giesu la s That ban cho chung ta hoa bnh.

 

Tiep sau ay la phan II, gom hai so 7 va 8, noi ve hoa bnh trong khung canh the gii hien tai co nhng cuoc xung ot va chien tranh:

 

Phan II: hoa bnh trong khung canh the gii hien tai co nhng cuoc xung ot va chien tranh

7. S that cua hoa bnh phai troi vt hn va lam cho noi bat hn anh sang phan chieu hu ch cua no, ca khi con ngi song trong hoan canh bi tham cua chien tranh. Cac ngh phu cua Cong ong chung Vaticano II, trong hien che muc vu Vui Mng va Hy Vong (Gaudium et Spes) nhan manh rang khong c phep lam tat ca moi s gia nhng oi thu trong cuoc xung ot, khi chien tranh a bung no (7). Cong oan Quoc Te c trao cho quyen nhan ao quoc te e gii han toi a, --- nhat la oi vi cac thanh phan dan s, --- (gii han toi a) nhng hau qua tan pha cua chien tranh. Trong nhieu trng hp va theo nhng cach thc khac nhau, Toa Thanh a len tieng ung ho cho quyen nhan ao nay, va khuyen khch s ton trong va mau chong thc hien quyen nhan ao nay, vi niem xac tn rang s that cua hoa bnh van con o, ca trong chien tranh. Quyen quoc te nhan ao can c liet ke vao so nhng the hien tot va hu hieu cua nhng oi hoi phat sinh t s that cua hoa bnh. Chnh v the, tat ca moi dan nc eu co bon phan buoc ton trong quyen nhan ao quoc te nay. Gia tr cua quyen nhan ao nay can c anh gia va can bao am s ap dung ung cach, va cap nhat hoa quyen nay vi nhng quy nh ro rang, co kha nang oi au nhng hoan canh hay thay oi cua nhng cuoc xung ot vu trang ngay nay, do bi viec s dung nhng vu kh luon luon mi va tinh vi hn.

8. T tung ay biet n cua toi hng en nhng to chc quoc te va en nhng ai hang ngay co gang hanh ong e ap dung quyen quoc te nhan ao nay. en ay, lam sao toi co the quen c biet bao ngui lnh dan than trong nhng chien dch phc tap trong cac cuoc xung ot va trong cong tac thc hien nhng dieu kien can thiet cho viec thc thi hoa bnh? Toi muon nhac lai cho nhng anh em nay li cua cong ong chung Vaticano II nh sau: Nhng ai, trong viec phuc vu cho que hng, khong muon dan than vao quan oi, th hay ke mnh nh nhng tac vien cho an ninh va t do cua cac dan toc. Neu ho chu toan ung bon phan nay, th ho cung gop phan that s vao viec thiet lap hoa bnh (8). Tren bnh dien co tnh cach oi hoi nay, co cong viec muc vu cua nhng V Giam Muc ac trach quan oi: toi khuyen khch cac v giam muc cung nh cac linh muc tuyen uy quan oi, -- trong moi hoan canh va moi moi trng, -- hay chng to mnh nh la nhng ke trung thanh rao giang Tin Mng s that cua Hoa Bnh.

 

- Sau ay la Phan III, gom ba so 9, 10 va 11, noi ve tng quan gia hoa bnh va nan khung bo.

 

Phan III: tng quan gia hoa bnh va nan khung bo

9. Ngay nay, s that cua hoa bnh tiep tuc b thiet hai va b choi bo, mot cach bi tham, bi nan khung bo; nan khung bo nay, vi nhng ham doa va nhng hanh ong pham phap cua no, co kha nang lam cho the gii song trong lo au va bat on. Nhng v tien nhiem cua toi, c Phaolo VI va Gioan Phaolo II, a can thiep nhieu lan, e to cao trach nhiem nang ne cua nhng ke khung bo va e ket an tnh cach vo ly cua nhng y nh gay chet choc cua ho. That vay, nhng y nh gay chet choc nay, la do s gi y cua mot chu thuyet h vo bi tham va ao lon moi trat t, ma c Gioan Phaolo II a thng mo ta bang nhng li nh sau: Ai giet hai bang nhng hanh ong khung bo, eu nuoi dng nhng tam tnh khinh th oi vi nhan loai, va cho thay s tuyet vong trc s song va tng lai: trong vien tng cua nhng ke khung bo, tat ca eu co the b ghet bo va b pha huy (9). Khong phai ch co chu thuyet h vo, ma con co tinh than qua khch ton giao na, --- tinh than nay ngay nay thng b thong tr bi chu ngha qua khch, --- co the gi y cho va nuoi dng nhng d nh va nhng hanh ong khung bo. Ngay t au, khi nhn thay nguy c ma chu ngha qua khch ton giao khi len, c Gioan Phaolo II a len an chu ngha nay that manh me, va canh tnh trc viec vien c dung bao lc e ap at xac tn rieng cua mnh ve s that, thay v e ngh cho ke khac c t do chap nhan. c Gioan Phaolo II a viet nh sau: Muon dung bao lc ma ap at cho ke khac ieu ma ca nhan mnh cho la s that, o la viec lam gay xuc pham pham gia con ngi, va chac chan gay xuc pham oi vi Thien Chua ma con ngi la hnh anh. (10)

10. Xet cho ro, chu thuyet h vo va chu ngha qua khch ton giao co tng quan vi s that, theo mot cach thc sai lam: nhng ke chu trng h vo choi bo s hien hu cua bat c s that nao; nhng ke theo chu ngha qua khch ton giao th co lap trng muon dung sc manh e ap at s that. Du co nhng nguon goc khac nhau va du o la nhng the hien c khac ghi vao trong nhng khung canh van hoa khac nhau, chu thuyet h vo va chu ngha qua khch gap nhau trong iem chung nay la s khinh de ay nguy hiem oi vi con ngi va s song cua con ngi, va, xet cho cung, la s khinh de oi vi Thien Chua. That vay, ni can ban cua ket luan chung nh the, cuoi cung co s ao lon cua s that tron ven ve Thien Chua: chu thuyet h vo choi bo s hien hu cua Thien Chua va choi bo s hien dien quan phong cua ngai trong lch s; chu ngha qua khch ton giao th lam meo mo dung mao ay tnh thng nhan t cua Thien Chua, va thay the Thien Chua bi nhng than tng do s tng tng rieng cua con ngi tao ra. Khi phan tch nhng nguyen do cua hien tng hien ai ve nan khung bo, ngoai nhng ly do chnh tr va xa hoi, ngi ta con chu y en nhng ly do sau xa nhat tren bnh dien van hoa, ton giao va y thc he na.

11. Trc nhng lieu lnh ma nhan loai ang trai qua trong thi ai chung ta, tat ca moi ngi cong giao eu co bon phan cung co, khap moi ni tren the gii, li loan bao va chng ta cho Tin Mng cua Hoa Bnh, bang viec tuyen bo rang viec nhn nhan s that tron ven ve Thien Chua la ieu kien tien quyet va can thiet e lam vng manh s that cua hoa bnh. Thien Chua la Tnh Thng cu roi, la Ngi Cha ay tnh thng muon nhn thay nhng con cai ngai nhn nhan nhau nh la nhng anh ch em, co tinh than trach nhiem hng en viec s dung nhng tai nang khac nhau e phuc vu cho cong ch cua gia nh nhan loai. Thien Chua la nguon mach khong bao gi can cua niem hy vong lam cho cuoc song ca nhan va sinh hoat chung co uc y ngha. Thien Chua, va ch mot mnh Thien Chua, mi lam cho moi hanh ong cua s thien va hoa bnh c hu hieu. Lch s a chng minh cach rong rai rang gay chien vi Thien Chua e bng Ngai ra khoi con tim con ngi, se dan a nhan loai, -- mot nhan loai tr nen lo au va ngheo cung, -- en nhng chon la khong co tng lai. ieu nay lai thoi thuc nhng ke tin vao Chua Kito hay tr nen nhng chng nhan xac tn cho Thien Chua, ang la s that va tnh thng, va at mnh phuc vu cho hoa bnh, trong s rong rai cong tac ai ket va cong tac vi nhng ton giao khac, cung nh vi tat ca moi ngui thien ch.

 

- Bc sang Phan IV, (gom bon so 12,13,14 va 15), S iep trnh bay hoa bnh nh la d an ac biet can c thc thi ngay va mot cach cu the, qua dien tien chnh tr nham en viec tai giam vu kh.

 

Phan IV: hoa bnh nh la d an ac biet can c thc thi ngay va mot cach cu the, qua dien tien chnh tr nham en viec tai giam vu kh

12. Nhn vao khung canh hien nay tren the gii, chung ta co the vui mng ghi nhan vai dau hieu kha quan tren con ng xay dng hoa bnh. Th du nh toi ngh en con so giam bt nhng cuoc xung ot vu trang. ay la nhng bc tien tuy kha nho tren con ng hoa bnh, nhng a co the m ra cho thay mot tng lai co nhieu an lanh hn, nhat la cho nhng dan toc phai chu kho tai Palestina, que hng cua Chua Giesu, va cho dan chung tai vai vung Phi Chau va A Chau, t nhieu nam qua ch i mot ket thuc tch cc cho nhng con ng a c m ra e on nh hoa bnh va hoa giai. o la nhng dau hieu ay an ui, can c xac nhan va cang co nh bi hanh ong ong tam hiep lc va khong biet met moi, nhat la t pha Cong ong quoc te va t nhng To Chc cua Cong ong quoc te nay, nham phong nga nhng xung ot va a ra giai phap an hoa cho nhng xung ot ang dien ra.

13. Tuy nhien tat ca nhng ieu tren khong nen a chung ta en s lac quan khong chnh xac. That vay, ngi ta khong the quen rang buon thay con ang dien ra nhng xung ot huynh e am mau va nhng cuoc chien tan pha ang gieo rac nc mat va chet choc tai nhng vung rong ln tren the gii. Co nhng hoan canh trong o cuoc xung ot, tuy con an ngam nh la khuat di lp tro, nhng co the bng len lai, va gay nen nhng tan pha rong ln khong the ng trc c. Nhng tham quyen nao, thay v thc hien nhng g co the trong quyen hanh cua ho e co vo cach hu hieu cho hoa bnh, ma lai khi day ni dan chung nhng tam tnh thu han oi vi nhng quoc gia khac, th ho phai chu trach nhiem that nang ne: tai nhng vung ac biet de gap nguy, ho gay ra nguy hiem cho nhng can bang con mong manh, va mi at c bang nhng thng thuyet cc nhoc, va nh the gop phan lam cho tng lai cua nhan loai tr nen bat an hn va co nhieu may mu che khuat. Roi con phai noi g na ve nhng chnh phu da vao nhng vu kh nguyen t e bao am s an ninh cho at nc cua ho? Cung vi vo so ngi thien ch, ngi ta co the qua quyet rang vien tng bao am an ninh bang vu kh nguyen t nh va noi tren, ngoai viec no co tnh cach ghe s, lai con la vien tng gay ra lam tng. That vay, trong cuoc chien nguyen t, co le khong co nhng ke chien thang, nhng tat ca eu la nan nhan ca. S that cua hoa bnh oi hoi rang tat ca - nhng chnh phu co vu kh nguyen t cach cong khai hay ngam ngam che dau, cung nh nhng chnh phu ang co y nh che tao nhng vu kh nguyen t cho chnh mnh ho --- (oi hoi tat ca) cung chung sc ao ngc lai hng i, bang nhng chon la ro rang va vng vang, va t t va chung vi nhau hng en mot cuoc giam bt vu kh nguyen t. Nhng tai nguyen, nh the ma c danh lai, eu co the uc s dung trong nhng d an phat trien hu ch cho tat ca moi ngi dan, va trc het, cho nhng ke ngheo cung nhat.

14. Ve van e nay, ngi ta khong the khong ghi nhan, vi tam hon u buon, nhng con so cho thay s gia tang ang ngai nhng chi ph quan s va gia tang viec buon ban vu kh luon luon co li ln, trong khi o th b dng lai trong vung bun cua thai o lanh am, dien tien chnh tr va phap ly a c Cong ong Quoc te e ra, e cung co con ung tai giam vu kh. Th hoi tng lai hoa bnh nao co the co c, neu ngui ta c tiep tuc au t trong viec san xuat nhng vu kh va trong viec nghien cu e che tao nhng loai vu kh toi tan mi? Li cau chuc phat sinh t tham sau tam hon la uc chi Cong ong Quoc Te biet gap lai s can am va le khon ngoan, e e ra lai, mot cach xac tn va chung vi nhau, viec tai giam vu kh, va ap dung cu the quyen moi ngi moi dan toc c hng hoa bnh. Vi dan than duy tr ieu thien hao hoa bnh, nhng C Quan khac nhau cua Cong ong Quoc Te co the co lai uy tn can thiet, e lam cho nhng sang kien cua ho c ang tin va nhat quyet.

15. Nhng ke au tien c hng li t chon la cng quyet giam bt vu kh, se la nhng quoc gia ngheo, ang oi hoi, --- va co quyen oi hoi nh the --- viec thc hien cach cu the quyen c phat trien, sau biet bao li ha. Quyen c phat trien a c tai xac nhan cach long trong ca trong Phien Hop Khoang ai mi ay cua To Chc Lien Hiep Quoc, e mng ky niem 60 nam thanh lap. Xac nhan niem tin tng vao C Quan Quoc Te nay, Giao hoi cong giao cau chuc mot cuoc canh tan c cau va canh tan ung loi hoat ong, nham lam cho C Quan Quoc Te nay co kha nang ap ng nhng oi hoi mi cua thi ai ang b ghi dau bi hien tung toan cau hoa.

To Chc Lien Hiep Quoc can tr thanh mot dung cu luon hu hieu hn e co vo trong the gii nhng gia tr cua cong bang, lien i va hoa bnh. Ve phan mnh, trung thanh vi s mang a lanh nhan t ang Sang lap, Giao Hoi khong met moi cong bo khap ni Tin Mng Hoa Bnh. c linh ong bi y thc vng manh cong hien viec phuc vu can thiet cho tat ca nhng ai dan than co vo hoa bnh, Giao Hoi nhac lai cho tat ca rang, e c ch that va ben vng, hoa bnh phai c xay dng tren a tang cua s that ve Thien Chua va s that ve con ngi. Ch s that nay mi co the huy ong cac tam hon thc hien s cong bang, m rong cac tam hon on nhan tnh yeu va s lien i, khuyen khch tat ca moi ngi hoat ong cho mot nhan loai that s t do va lien i. Phai, ch tren s that ve Thien Chua va s that ve con ngi, ma chung ta co the thiet lap nhng nen tang cho nen hoa bnh ch that.

 

Ket luan

16. Ket thuc s iep Hoa Bnh nay, gi ay toi muon ngo li cach ac biet vi nhng ai tin vao Chua Kito, e mi goi ho lan na hay tr nen nhng mon e biet chu y va luon san sang cua Chua. Tha anh ch em than men, nh lang nghe Phuc am, chung ta hoc biet xay dng hoa bnh tren s that cua mot cuoc song hang ngay c gi hng theo menh lenh tnh thng. ieu can thiet la moi cong oan hay dan than trong cong cuoc manh me va co to chc tren bnh dien giao duc va lam chng; chng ta nay lam ln len trong moi ngi y thc ve tnh cach khan thiet cua viec kham pha moi ngay mot sau hn s that cua hoa bnh. ong thi toi cung yeu cau gia tang li cau nguyen, bi v hoa bnh truc het la hong an cua Thien Chua ma con ngi can khong ngng cau xin. Nh s tr giup cua Thien Chua, li loan bao va chng ta ve s that cua hoa bnh se co sc xac tn va chieu toa. Vi long tin tng va s pho thac con thao, chung ta hay a mat nhn ve Me Maria, Me cua hoang t hoa bnh. Vao khi au cua nam mi 2006 nay, chung ta hay cau xin Me tr giup cho toan the Dan chua trong moi hoan canh, c tr thanh ke xay dng hoa bnh, va e cho ban than mnh c soi sang bi S That lam con ngi t do (x. Gn 8,32). Nh li khan cau cua Me, c chi nhan loai co the tang trng trong viec ton trong ieu thien hao can ban nay va dan than cung co s hien dien cua Chua trong the gian, ngo hau cung cap mot tng lai an bnh hn, an ninh hn, cho nhng the he en sau.

 

T Vatican, ngay 8 thang 12 nam 2005.

Beneito XVI giao hoang (an ky)

 

(ang The Dung chuyen dch Viet ng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page