Cam ngh cua c Hong Y Crescenzio Sepe

sau chuyen vieng tham Viet Nam

t ngay 28/11/2005 en ngay 5/12/2005

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cam ngh cua c Hong Y Crescenzio Sepe sau chuyen vieng tham Viet Nam: "Giao Hoi Cong Giao Viet Nam la mot giao hoi doi dao sc song va co c mot chng tch vng manh cho viec rao giang Tin Mng".

Tin Vatican (Vat. 10/12/2005) - "Giao Hoi Cong Giao Viet Nam la mot giao hoi doi dao sc song va co c mot chng tch vng manh trong viec rao giang Tin Mng". o la cam ngh cua c Hong Y Crescenzio Sepe, Tong trng bo Phuc Am Hoa cac Dan Toc, sau chuyen vieng tham Viet Nam t ngay 28/11/2005 en ngay 5/12/2005.


c Hong Y Sepe ngo li vi cac c Giam Muc va cac tn hu Viet Nam tai nha th Chnh Toa Ha Noi.


c biet, vao ngay 29/11/2005, c Hong Y Crescenzio Sepe a chu te thanh le Phong Chc cho 57 tan linh muc ngi Viet Nam tai Nha Th Chnh Toa Ha Noi, va vao ngay 5/12/2005, ngai cung a chu s nghi le thiet lap tan Giao Phan Ba Ra va le nham chc cua v giam muc tien khi cua Giao Phan Ba Ra, c cha Toma Nguyen Van Tram. Trong nhng ngay vieng tham nay, c Hong Y Sepe cung a gap g Pho Thu Tng Chnh Phu Viet Nam, ong Vu Khoan, va cac vien chc chnh phu a phng.

Qua chuyen vieng tham nay, c Hong Y a co dp nhn thay mot sc song doi dao cua Giao Hoi Viet Nam khi tiep xuc vi Hoi ong Giam Muc Viet Nam, vi gii tre, vi cac to chc hoat ong tong o bac ai, vi trung tam phuc vu cac benh nhan HIV/AIDS,...

Phong vien cua ai Vatican a co dp tiep xuc vi c Hong Y Sepe sau khi c Hong Y ve ti Vatican, va a co dp phong van c Hong Y ve cam ngh cua ngai sau cuoc vieng tham nay nh sau:

Hoi 1: Sau khi vieng tham Viet Nam, c Hong Y cam thay Giao Hoi Cong Giao Viet Nam la mot giao hoi nh the nao?

ap: Toi a nhn thay mot Giao Hoi Cong Giao Viet Nam doi dao sc song, hang say phuc vu va rao truyen Tin Mng. Cac tn hu cua giao hoi nay, sau khi a nhan biet c Kito, ho co mot c tin vng manh, va san sang nhiet tnh rao truyen Tin Mng nay cho nhieu ngi khac. Qua that, c tin cua ho c bieu lo ra trong mot sc song manh liet, mot c tin cng quyet, va ieu nay a lam cho toi rat cam ong. Co le a t lau, chung ta t co dp c nhn thay nhng tam long thanh tam, thien tn va nhiet tnh nh the. ieu nay lam cho toi ngh rang giao hoi nay la mot giao hoi khong nhng co c mot sc song manh liet e lam chng cho Niem Tin vao Chan Ly ma con la mot giao hoi ay nhiet tnh Tin Yeu vao c Kito, ho cam nhan c rang c Kito thuoc ve ho, ho yeu men c Thanh Cha, ong thi cung hang say tham gia vao nhng hoat ong van hoa dan toc xa hoi a phng, ieu nay noi len nhng iem ac sac cua giao hoi tai A Chau.

Hoi 2: Nhng phat trien cua Giao Hoi Viet Nam cung nh nhng quan he gia Giao Hoi Viet Nam va chnh quyen a phng hien nay co em lai iem tch cc nao cho mot hy vong trong tng lai khong?

ap: Toi tin la co. Bi v trong nhng nam gan ay a co nhng bc tien kha quan, nha nc Viet Nam a y thc va nhan biet c nhng ong gop cua giao hoi trong cac cong viec phuc vu bac ai xa hoi. Co the noi c la ho se co c mot tng lai cang ngay cang tot ep hn, nh viec toi chu s nghi le thiet lap Tan Giao Phan Ba Ra va le nham chc cua v giam muc tien khi cua Ba Ra, khi tiep xuc vi chnh quyen a phng, toi a cam nhan c rang, neu trong tng lai co nhng giao phan khac cung se c phan chia e c thiet lap them nhng giao phan mi na th cung se khong co van e g kho khan. Hn na, giao hoi nay ang tren a phat trien va trng thanh, ho rat nhiet thanh va biet cach to chc, ho biet lam the nao e hoach nh nhng ke hoach mi cho tng lai. Giao hoi nay biet lam cach nao e co ong cho n goi tu tr va linh muc. Giao hoi nay cung rat nhiet thanh phuc vu trong nhng cong viec bac ai xa hoi, phuc vu cac benh nhan, nhng ngi khuyet tat, nhng benh nhan HIV/AIDS. Ho ang no lc tren moi phng dien, tat ca moi thanh vien cua giao hoi eu ang hang say hp tac, ke ca cac linh muc, tu s nam n va cac giao hu, ac biet la cac ban tre, ho ang nhiet tnh hang say tham gia cac hoat ong nay.

Hoi 3: Noi en toan the A Chau, xin hoi c Hong Y, la lam the nao e co the mang c Kito en vi ngi A Chau la ni van ang con rat t ngi nhan biet Tin Mng cua Chua Kito?

ap: Tai A Chau, Giao Hoi Cong Giao tuy van ang la thieu so. Nhng nhng minh chng cho Niem Tin cua cac tn hu trong Giao Hoi Cong Giao Viet Nam, mot niem xac tn manh liet qua cuoc song cua chnh ho, va mot hoat ong nhiet thanh trong cac hoat ong tong o, nhng ieu nay la nhng hat giong tot e gieo vai Tin Mng trong mien at A Chau cho nhng ngi cha nhan biet c Kito.

 

(Joseph Trng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page