Tng thuat le cong bo Tong sac

thanh lap Giao phan Ba Ra

va bo nhiem Giam muc tien khi

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tng thuat le cong bo Tong sac thanh lap Giao phan Ba Ra va bo nhiem Giam muc tien khi.

(Ba Ra 5/12/2005) -- Nh chng trnh a d kien, ung 8g30 ngay 05-12-2005, phai oan Toa thanh va cac c Giam muc en nha th Chanh toa Ba Ra gia hang chuc ngan tn hu vo tay hoan ho nong nhiet.


c Hong Y Sepe va phai oan tien vao nha th Chnh Toa Ba Ra gia tieng hoan ho cua khoang 300 linh muc, 560 tu s, 180 chung sinh, cung hn 10,000 giao dan.


Ngay cong nha th, nhng canh hoa ti c trao tang c Hong Y Sepe, c Giam Muc tien khi giao phan Ba Ra va c Ong Barnaba Nguyen Van Phng. Quang ng t cong vao en ca nha th Chanh toa tuy ngan nhng tran ngap nhng canh hoa ti vay chao va nhng chum bong u mau sac bay thang len tri nh dau hieu tin vui c loan bao khap ni.

Tai ca chnh nha th, c Hong Y Sepe c hanh nghi thc tham vieng muc vu: cha s nha th Chanh Toa Ba Ra Giuse Pham Van Ly trao tng chu nan cho c Hong Y Sepe hon knh va c Hong Y ray nc phep tren cong oan. Sau o phai oan tien len cung thanh gia tieng hoan ho cua khoang 300 linh muc, 560 tu s, 180 chung sinh, cung hn 10,000 giao dan.

Trc khi c hanh le cong bo tong sac, moi ngi cung nghe gii thieu cac thanh phan tham d:

1. c Hong Y Crescenzio Sepe, Tong Trng Bo Phuc Am hoa cac dan toc,

* Cung thap tung c Hong Y Sepe, co c Ong Barnaba Nguyen Van Phng, vien chc cua Bo Phuc Am Hoa Cac Dan Toc.

2. c Cha Phaolo Nguyen Van Hoa, Giam muc Nha Trang, Chu tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam.

3. c Hong Y G.B. Pham Minh Man, Tong Giam muc Saigon.

4. c Cha Stephano Nguyen Nh The, Tong Giam muc Hue.

5. c Cha Giuse Ngo Quang Kiet, Tong Giam muc Ha Noi.

6. c Cha aminh Nguyen Chu Trinh, Giam muc Xuan Loc.

7. c Cha Toma Nguyen Van Tram, Giam muc tan c giao phan Ba Ra.

8. c Cha Giacobe Nguyen Van Mau, Nguyen Giam muc Vnh Long.

9. c Cha Giuse Nguyen Van Yen, Giam muc Phat Diem.

10. c Cha Anton Vu Huy Chng, Giam muc Hng Hoa.

11. c Cha Giuse Vu Van Thien, Giam muc Hai Phong.

12. c Cha Giuse Nguyen Ch Linh, Giam muc Thanh Hoa.

13 c Cha Phero Nguyen Soan, Giam muc Qui Nhn.

14. c Cha Micae Hoang c Oanh, Giam muc Kontum.

15. c Cha Phanxico Xavie Le Van Hong, Giam muc phu ta Hue.

16. c Cha Emmanuel Le Phong Thuan, Giam muc Can Th.

17. c Cha Stephano Tri Bu Thien, Giam muc pho Can Th.

18. c Cha Phero Nguyen Van Nhn, Giam muc a Lat.

19. c Cha Phero Tran nh T, Giam muc Phu Cng.


Nhng canh hoa ti c trao tang c Hong Y Sepe, c Giam Muc tien khi giao phan Ba Ra va c Ong Barnaba Nguyen Van Phng.


20. c Cha Phaolo Nguyen Thanh Hoan, Giam muc Phan Thiet.

21. c Cha Giuse Vu Duy Thong, Giam muc phu ta giao phan Saigon.

22. c Cha Phaolo Bui Van oc, Giam muc My Tho.

23. c Cha Toma Nguyen Van Tan, Giam muc Vnh Long.

24. c Cha Giuse Tran Xuan Tieu, Giam muc Long Xuyen.

25. c Cha Phero Tran Thanh Chung, Nguyen Giam Muc giao phan Kontum

26. c Cha Giuse Vo c Minh, mi c bo nhiem Giam muc Pho Giao phan Nha Trang

27. Vien phu aminh Pham Van Hien, Vien trng an vien Phc Loc.

28. Vien phu Duy-An Vng nh Lam, Nguyen Vien trng an vien Phc Loc.

29. Vien phu Inhaxio Tran Ngan, Vien trng an vien Phc Ly.

30. Cac linh muc Tong ai dien, cac linh muc thuoc giao phan Xuan Loc va Ba Ra, cung cac giao phan khac.

31. Cac Be Tren, cac tu s nam n cac Hoi Dong va Tu hoi i, cung cac Chung sinh.

32. Anh ch em giao dan cua giao phan mi Ba Ra.

Tiep en, Linh muc quan hat nien trng Giuse Hoang c Thnh mi c Hong Y Sepe cong bo tong sac. Sau o, c Ong Barnaba Nguyen Van Phng cong bo tong hien thanh lap giao phan va tong sac bo nhiem giam muc tien khi giao phan Ba Ra. Va giay phut quan trong nhat a en: c Hong Y Sepe thay mat c Thanh Cha hng dan c Giam muc Toma Nguyen Van Tram len ngai toa va trao gay muc t. Mot lan na, moi ngi vo tay hoan ho nong nhiet keo dai nh khong the dt. T giay phut lch s nay, giao phan mi Ba Ra chao i va bat au cuoc song mi.

Niem han hoan nay khong ch cua giao phan mi Ba Ra, nhng con la cua ca Giao hoi Cong giao Viet Nam. Trong bai chuc mng, c Cha Chu tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam Phaolo Nguyen Van Hoa a noi: "Giao phan Ba Ra tuy mi thanh lap, nhng a mang tam voc cua mot giao phan ln, vi 224,474 giao dan, 67 linh muc giao phan, 35 linh muc dong, gan 600 tu s, c xep vao mot trong 10 giao phan ong giao dan nhat tai Viet Nam".


c Hong Y Sepe chu te thanh le cau nguyen cho giao phan mi Ba Ra trong tam tnh ta n Chua va tri an c Thanh Cha. Thanh le c hanh vi hai th tieng Latinh va Viet Nam. Cung ong te vi c Hong Y Sepe gom co 25 c Giam Muc, 3 Vien phu, cac cha Tong ai dien va 300 linh muc thuoc giao phan Ba Ra va cac giao phan khac.


Tiep theo, vi kieu noi ay hnh tng d dom, c Hong Y Trng giao tnh Saigon Gioan B. Pham Minh Man a ket thuc bai chuc mng: " T goc o gia nh xa hoi, chung toi cam nhan c niem vui nay: ngi "Me Xuan Loc" chuyen bung 4 nam nay va sinh ra a con, me tron con vuong, nen chung toi xin chuc mng. T goc o c tin: at to Ba Ra a sinh ra 3 v Giam Muc va nay lai them mot giao phan mi na, chung toi xin chuc mng. Giao phan Saigon hanh dien v hom nay a co mot ngi chau keu mnh bang "ba ngoai". Va ngay sinh nhat nay vinh hanh v co ngi " e" t Vatican ti, nen niem vui cang tang them len".

c Giam Muc giao phan Xuan Loc, vi t cach la Giam Muc cua "giao phan me" a noi li cam ta Thien Chua va c Me Bai Dau, v Me a cau cung Chua che ch phu tr ca giao phan va dan a en niem vui nay. Va cuoi cung, linh muc quan hat nien trng giao phan mi Ba Ra chao mng c Giam Muc giao phan vi li ha vang phuc: "Giao phan mi Ba Ra dang len c Cha li chuc mng chan thanh va trong ai nhat v hong an cao ca c Cha lanh nhan hom nay: c bo nhiem lam Giam Muc Giao Phan Ba Ra. c Cha c vinh d tr thanh v muc t au tien cua oan chien giao phan Ba Ra. Tuy nhien, cung ke t hom nay, c Cha ganh lay mot trach nhiem ln lao va nang ne tren oi vai mnh. Nhng vi long mong c tr thanh v muc t "Hien Lanh va Khiem Nhng", chac han c Cha san sang mang lay ach cua Chua va se c Chua nang bo sc tng ngay (Mt 11, 28 - 30). Chung con nguyen het long yeu men, cong tac va nhat la tuan phuc c Cha trong moi s, e c Cha nhe ganh au lo tren bc ng muc t. Chung con ha luon vang li va tin tng vao c Cha, nh v Cha Chung hang thng yeu du dat chung con".

Ngay sau o, ai dien cac thanh phan gom cac linh muc, tu s, chung sinh, ban hanh giao va giao dan quy trc mat c Giam Muc e hon nhan nh dau hieu bieu lo long knh trong va vang phuc.

Phan cuoi nghi le, c Giam Muc tien khi giao phan Ba Ra ngo li vi cong ong dan Chua va cuoi cung c Hong Y Sepe huan du cong oan. Nghi le cong bo tong sac thanh lap giao phan va bo nhiem giam muc tien khi giao phan Ba Ra ket thuc.


Cac thanh phan gom cac linh muc, tu s, chung sinh, ban hanh giao va giao dan quy trc mat c Giam Muc e hon nhan nh dau hieu bieu lo long knh trong va vang phuc.


c Hong Y Sepe chu te thanh le cau nguyen cho giao phan mi Ba Ra trong tam tnh ta n Chua va tri an c Thanh Cha. Thanh le c hanh vi hai th tieng Latinh va Viet Nam. Cung ong te vi c Hong Y Sepe gom co 25 c Giam Muc, 3 Vien phu, cac cha Tong ai dien va 300 linh muc thuoc giao phan Ba Ra va cac giao phan khac. Linh muc Giuse ang Cao Tr ieu khien ca oan tong hp cua giao x Chanh Toa Ba Ra vi nhng bai ca du dng tram bong, giup cong oan cau nguyen trong bau kh thanh thien trang nghiem.

Vao luc 1g30 chieu, phai oan Toa Thanh gom c Hong Y Sepe va c Ong Barnaba Nguyen Van Phng cung vi c Hong Y Pho chu tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam, c Giam Muc tien khi giao phan Ba Ra cung vi cac linh muc quan hat a en tham cac v lanh ao chnh quyen tnh Ba Ra-Vung Tau. Sau o phai oan i tham quan thanh pho Vung Tau va en Thanh c Me Bai Dau.

Luc 4g chieu, tat ca phai oan cung vi c Giam Muc Xuan Loc, cac linh muc Ban T Van va cac linh muc quan hat Xuan Loc en chao tham cac v lanh ao chnh quyen tnh ong Nai. Sau o, phai oan Toa Thanh i thanh pho Saigon e kp chuyen bay luc 9g toi, tr ve Roma.

 

(TGM Ba Ra)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page