Tng Thuat Chuyen Vieng Tham

cua c Hong Y Crescenzio Sepe

tai Thanh a La Vang

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng Thuat Chuyen Vieng Tham cua c Hong Y Crescenzio Sepe tai Thanh a La Vang.

(Radio Veritas Asia 1/12/2005) - Sang th Nam, ngay 01 thang 12 nam 2005, gan 7,000 tn hu hanh hng tap trung ve Linh a La Vang e chao on Phai oan Toa Thanh en knh vieng c Me La Vang trong dp Hanh Hng Mua ong, theo truyen thong tai Trung Tam Thanh Mau toan quoc La Vang.


Giao dan Hue tiep on c Hong Y Sepe va Phai oan tai Phi Trng Phu Bai, Hue.


Phai oan Toa Thanh, do c Hong Y Cres-cen-zio Se-pe, Tong Trng Bo rao giang Tin Mng cho cac Dan Toc, hng dan. ay la cuoc vieng tham muc vu cua Phai oan Toa Thanh tai Tong Giao Phan Hue. Va trong dp nay, Phai oan Toa Thanh en Trung Tam Thanh Mau toan quoc e knh vieng c Me La Vang.

ung 07g45, chuong trong noi len, bao hieu Phai oan en.

c Hong Y Tong Trng c choang hoa on mng va c a vao Nha Hanh Hng. Ngai vay tay chao oan hanh hng va thnh thoang dng lai, chuyen tro than mat vi khach hanh hng.

Cung i vi c Hong Y trong Phai oan, co c Ong Barnabe Nguyen Van Phng, Chanh Van Phong Bo Truyen Giao, va linh muc Giu-sep-pe No-to, Quan ly Trng Truyen Giao tai Roma.

Luc 08g 15: tieng trong cua oan Thieu nhi My Chanh vang len: oan phung vu di chuyen t Nha Hanh Hng qua Linh ai c Me. Hng va Hoa i au. Tiep en la Thanh Gia va en chau, cac nam tu s, cac n tu s, oan Dan toc, 75 Chung sinh ngoai tru, 86 Thay ai Chung Vien Xuan Bch, 10 Pho Te, 78 linh muc ong te, c Hong Y Chu Te, vi c Cha Stephano Nguyen Nh The, Tong Giam Muc Hue, c Cha Phaolo Nguyen Van Hoa, Giam Muc Nha Trang, Chu Tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam, c Cha Phero Nguyen Soan, Giam Muc Qui Nhn, Tong Th Ky Hoi ong Giam Muc Viet Nam, c Cha Micae Hoang c Oanh, Giam Muc Kontum, c Cha Giuse Nguyen Tch c, Giam Muc Buon Me Thuot, c Cha Phanxico Xavie Le Van Hong, Giam Muc Phu Ta Tong Giao Phan Hue, c an Vien Phu Dong Thien An.

Khi en Linh ai c Me, trc khi khai mac Thanh Le hanh hng knh c Me La Vang va cau nguyen cho c Giao Hoang, c Cha Phanxico Le Van Hong, Giam Muc Phu Ta Tong Giao Phan Hue, oc bai chao mng Phai oan Toa Thanh va ban tng trnh len Toa Thanh ve Trung Tam Thanh Mau La Vang. Tiep theo, c Tong Giam Muc Hue xng kinh Lay Thanh Mau La Vang va cong oan phung vu hanh hng sot sang oc theo.


Giao dan Hue tiep on c Hong Y Sepe va Phai oan tai Phi Trng Phu Bai, Hue.


Khai mac Thanh Le, c Hong Y Tong Trng m li chao bang nhng cau tieng Viet ngan, lam cong oan hanh hng ngac nhien thch thu: "Knh chao Quy c Cha, Knh chao Quy Cha, Knh chao Quy Thay, Knh chao Quy Ch, Knh chao Quy Anh Ch Em". Cong oan phung vu vang len nhng trang vo tay sau moi li Knh chao cua c Hong Y.

c Hong Y noi ngai en hanh hng cung vi cac tn hu hom nay tai Trung Tam Thanh Mau La Vang, vi long yeu men oi vi c Me La Vang la N Vng cua at Nc Viet Nam. Ngai noi: "Chung ta sung sng en ay e tham Me mnh, e noi len nhng tam tnh cua mnh cho Me. Chung ta en ay e hiep con tim cua mnh vi con tim cua c Me v chung ta tin rang Me luon yeu thng chung ta. ieu au tien chung ta co the noi vi c Me la: Tha Me, con yeu Me. Va chung ta noi tiep: Xin Me giup chung con tiep tuc cuoc hanh trnh cua chung con e chung con c en gan vi Con cua Me hn. Nguyen cau cho hom nay, t ni Thanh a La Vang nay, an sung doi dao cua Chua ban xuong ay tran trong tam hon chung ta."

c Hong Y Chu te va dt li, cong oan hanh hng sung sng vo tay vang doi.

c Hong Y Chu te lam Dau Thanh Gia khai mac Thanh Le. Tiep o, c Tong Giam Muc Hue ngo li vi cong oan hanh hng trong phan thong hoi cong oan. Ngai xin moi ngi cau nguyen cho chuyen vieng tham muc vu cua c Hong Y Tong Trng c thanh cong tot ep. Ngai khuyen cong oan hanh hng hom nay, quay quan tai ay ben Me La Vang, hay hiep dang Thanh Le cau nguyen cho Hai c Giao Hoang yeu quy, c co Giao Hoang Gioan-Phaolo II va c Giao Hoang ng kim Beneicto XVI.

Dp nam Toan Xa tai La Vang, nam 1998, c co Giao Hoang Gioan-Phaolo II a cau chuc cho nhung ai en cau nguyen vi c Me La Vang tai en Thanh nay, c tm thay mot sc thuc ay tong o mi cho i song Kito-hu cua ho va nhan lanh n an ui va sc manh e ng au vi nhng au lo trong cuoc song. Xin Me La Vang cau Chua cho chung con biet song yeu thng nhau, lien i vi nhau hau cung nhau xay dng mot xa hoi tot ep.

May en van vu tren bau tri La Vang. Ma ri xuong hi nang hot. Cong oan hanh hng van gi yen lang va tham d phung vu sot sang.

Sau bai Phuc Am do Cha Phero Hoang Knh, linh muc nien trng Hat Quang Tr oc, c Hong Y Chu te ban li. c Ong Barnabe Nguyen Van Phng chuyen dch. ai y c ghi nh sau.


c Hong Y Sepe va Phai oan Toa Thanh en Trung Tam Thanh Mau toan quoc e knh vieng c Me La Vang va c hanh thanh le tai Thanh a Lavang.


c Hong Y Chu te noi ngai rat xuc ong khi c hanh hng en ni a tng xay ra nhng cn bat b ao Chua. Cac tn hu luc bay gi b bat b, chay en ay lanh nan. Cac v a chu oi khat, chu lanh leo, chu au om benh tat e tuyen xng niem tin vao c Kito. c Me hien ra, trao cho cac v mot s iep: Hay vng tin, hay kien tam chu ng cac noi kho cc. Me a nham li cac con cau xin. T nay, ai chay en ay cau nguyen, Me se nham li.

Con tim cua toi - c Hong Y Chu Te noi tiep - boc phat ra nhng li dang len Me La Vang. Chung ta hay m rong long mnh ra trc Me. Chac chan luc ri Linh a nay, chung ta se khong ra ve tay khong.

Khi hien ra tai Lo c, tai Fatima, va tai nhieu ni khac, c Me keu goi moi ngi an nan en toi va tr lai vi Chua. Tai La Vang nay, c Me nhac chung ta hay biet on nhan nhng gian nan va au kho e trung thanh vi Con cua Me nh li a day: "Neu ai muon theo Thay, hay t bo mnh, vac thap gia ma theo Thay."

Thap gia cua chung ta, du ln hay nho, du au kho hay nghch canh, du that nghiep ngoai xa hoi hay kho khan trong gia nh, eu do Chua thng cho xay en e thanh hoa ban than chung ta.

Trong Tin Mng, Chua Giesu noi: khong phai c noi lay Chua, lay Chua, la c, nhng phai thi hanh thanh y cua Cha tren tri. Thanh y cua Chua c to hien qua cac gii ran cua Chua, qua cac giao huan cua Giao Hoi, qua nhng li day bao cua cac v chu chan, qua viec bon phan, qua cac bien co xay ra xunh quanh chung ta. Hay noi gng c Me la ke chu toan thanh y Chua. Ke nao song theo thanh y Chua la ke xay dng ngoi nha c tin cua mnh tren a. Ngoi nha c tin cua ho se vng chac, du ma gio bao tap, se khong sap v a c xay tren nen tang Chua Kito.

Hay hng long chung ta len Me va chiem ngam cac nhan c cua Me, nhat la hai nhan c khiem nhng va vang li. Trong bien co Truyen Tin, Me Maria a ap li "Xin Vang" theo thanh y Chua. Me a trao tron xac hon cho Chua. Me la ngi n ty cua Chua. Ngi n ty la ngi ch biet vang li. Bang cach chon con ng khiem ton, Me a sa lai toi kieu ngao cua nguyen To, va Me a c chuc phuc. V the, toan the Giao Hoi het li khen ngi Me c diem phuc gia cac ngi phu n.


c Hong Y Sepe va Phai oan Toa Thanh en Trung Tam Thanh Mau toan quoc e knh vieng c Me La Vang va c hanh thanh le tai Thanh a Lavang.


Chung ta hay chiem ngam Me va noi gng Me e song than mat vi Chua Giesu. Chung ta hay biet a ay tnh yeu vao cuoc song: tnh yeu ln lao bien mot viec tam thng thanh ln lao. Trong dp hanh hng nay, chung ta hay cau nguyen: Lay Me Maria, Me du dang va ay tnh thng, chung con en ay, het long trong cay vao tnh Me yeu thng chung con. Xin Me hay ban cho chung con tat ca nhng n chung con can en trong cuoc i hanh hng tren the tran nay. ac biet, xin Me thng ban hoa bnh, s thnh vng vat chat va tinh than cho dan toc Viet Nam. Chung con tin tng se lanh c ni Me sc manh can thiet cho chung con va cho gia nh chung con. Chung con ngc mat len Me. Chung con a con tim mnh len gap con tim Me. Xa kia, tren ng thap gia, Me a luon xuat hien mot cach kn ao e an ui Con Me. Anh mat Me a gap anh mat Con Me. Con tim Me gap con tim cua Con Me. Me a muon ket hiep mat thiet vi nhng au n cua Con Me. Me a chuyen thong sc manh ky dieu cua mnh cho Con Me e Con me co the manh bc len oi Canve. Tren oi Canve, Me a chiem ngam Con Me trong nhng noi au kho tot cung cua Con Me. Va khi ng di chan thap gia, Me a nhan chung con lam con cua Me. T o, Me luon yeu thng cac con cua Me ang gap au kho hoac ang song xa ng loi cua Chua.

Lay Me La vang, xin thng chung con va nhng ai ang trong nhng hoan canh b bach hai ton giao, ky th va chien tranh. Xin Me ban cho tat ca chung con long can am. Xin Me cho tat ca chung con hng c tnh mau t cua Me.

Chung con cau xin Me phu ho che ch nc Viet Nam. Xin Me ban n can thiet cho nhng ai ang xay dng va kien tao nuc nha c phon thnh.

Chung con cau xin Me a chung con en vi Chua Giesu, Con Me. Xin cho chung con c nh Me, luon song thong hiep vi Chua Thanh Than trong c Chua Cha. Amen.

Khi c Hong Y Chu te va giang xong, cong oan hanh hng vo tay vang day.

Thanh Le ket thuc luc 10g. oan kieu Thanh Le tr ve Nha Hanh Hng e tham d Nghi thc Lam Phep Tng c Me La Vang at tai Nha hanh Hng, va Nghi thc lam phep Nha hanh Hng.

Tat ca nhng ai co mat hom nay tai La Vang eu cam thay c tin mnh c them manh me trong s hiep thong vi nhau, hiep thong vi Giao Hoi tai Que Hng Viet Nam va hiep thong vi Giao Hoi toan cau v trong dp hanh hng ac biet nay tai Linh a La Vang, co s hien dien cua mot trong nhng nhan vat cao cap nhat cua Giao Hoi Toan Cau, c Hong Y Crescenzio Sepe, Tong Trng Bo rao giang Tin Mng cho cac Dan Toc, va co s hien dien cua nhng nhan vat cao cap nhat trong Giao Hoi Viet Nam.

Khi ri Linh a La vang ra ve, tuy khong noi ra, moi ngi hanh hng eu co cung chung nhng niem hy vong va nhng tam tnh tot ep oi vi Giao Hoi Toan cau, oi vi Giao Hoi va To Quoc Viet Nam.

 

Emmanuen Nguyen Vinh Gioang (tng thuat t Lavang)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page