TC Beneito XVI khuyen khch

cac linh muc hay kien tr

trong mot the gii b tran tuc hoa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Beneito XVI khuyen khch cac linh muc hay kien tr trong mot the gii b tran tuc hoa.

Tin Roma (Vat. 27/07/2005) - Nhat bao Quan Sat Vien Roma, so phat hanh th T 27 thang 7 nam 2005, a tng thuat ve cuoc gap g ac biet cua c Thanh Cha Beneito XVI vi cac linh muc vung Val d'Aosta, hom th Hai 25 thang 7 nam 2005, tai nha th giao x  Introd, ni ngai en ngh he, t ngay 11 en 28 thang 7 nam 2005.

Trong bai noi chuyen vi cac linh muc, co oan noi t phat, TC a khuyen khch cac linh muc ng that vong v s dan than cua mnh trong mot xa hoi a b tran tuc hoa, --- mot xa hoi  duy ly, ch muon tuan theo kha nang cua ly tr, ong kn trong chnh mnh va rut gon moi s theo cai nhn i thng, --- (TC khuyen cac linh muc ng that vong) --- e con co the thong truyen cho xa hoi nh the nhng gia tr luan ly. TC cung mo ta mot hien trang tieu cc ve xa hoi tay phng, ma ngai goi bang cum t mot the gii a met moi ve chnh nen van hoa cua mnh, mot the gii a en luc khong con co bang chng hien nhien ve s hien hu cua Thien Chua na. Ngi i c x dng nh the ho co the lam c moi s, muon song cuoc song cua ho ma khong can en li rao giang cua linh muc na, va ngh rang ho khong con can en linh muc na. Tng lai oi hoi s kien tr va au kho.

Trong bai noi chuyen, TC muon tra li cho ba van e c c Cha Giuseppe Anfossi, giam muc giao phan Aosta, at ra trong bai dien van chao mng TC vao khi au cuoc gap g. Ba van e o la:

1. noi au kho tinh than cua cac linh muc v met moi tinh than lan the xac trong cong tac muc vu, v khong c anh gia chap nhan,

2. nhng van e ve n goi linh muc,

va 3. khoang cach  xay ra gia cac tn hu va hang giao s.

TC  nhan nh rang: cach nay hay cach khac, nhng van e tren a luon luon co mat trong lch s cua Giao Hoi, va a luon luon lam kho chung ta. Tuy nhien, TC cung lu y rang ngai khong muon a ra qua quyet co tnh cach sam ngon nao ca. Da tren kinh nghiem muc vu luc con la Tong Giam Muc tai Munich, mien nam nc c, va da tren kinh nghiem cua mot giao s than hoc, TC ch muon chia se vai th du cu the cho nhng van e c at ra. Ngai khuyen khch cac linh muc hay la nhng tha tac vien phuc vu cho tng lai cua the gii ng trc the gii hien nay, linh muc can kien tr va chap nhan chu au kho. TC noi len xac tn cua ngai rang khong co Thien Chua, th the gii nay se t pha hoai mnh; khong co quy luat cua Thien Chua ch that, th con ngi cung se t giet hai mnh. TC qua quyet vi cac linh muc trong cuoc gap g hom th th Hai 25 thang 7 nam 2005, tai Introd, rang ch nhng gia tr luan ly va nhng xac tn manh me mi cho chung ta kha nang, du vi nhng hy sinh, kha nang song va xay dng the gii. Ngi ta khong the nao xay dng the gii mot cach may moc, nh Karl Marx a e ngh trong ly thuyet cua ong ve t ban va t hu. TC nhan manh rang: Neu khong co sc manh tinh than trong cac tam hon va neu khong co thai o san sang chu au kho v nhng gia tr luan ly, th mot the gii mi khong the nao c xay dng.

Ve van e n goi linh muc, TC nhn nhan hien nay, tai Tay Phng, do thieu n goi, nen b thieu linh muc, va cac linh muc phai lam viec nhieu qua. TC mi goi cac giam muc va linh muc hay suy ngh e tm ra giai phap tot hn. Ngai at ra cau hoi: tai sao cac ngi tre co the i xa 50 cay so hay hn na e en cac quan nhac, nhng lai khong muon i xa nh vay e en nha th giao x? TC cung nhac qua tnh trang co nhieu n goi tai cac Giao Hoi ben Phi Chau, va tnh trang c Tin ang ti n tai ay, nhng ngai lu y trc nguy hiem co the rang cac tan linh muc lai de dang tr thanh ke lanh ao the tuc cua mot bo toc, va nh the vao v tr u tien, hng thu nhieu quyen li. TC lu y cac giam muc phi chau hay phan biet ky lng cac n goi, va ng bao gi ch vui mng v con so ong linh muc tng lai.

Cuoi cung, nhac en s c n cua i linh muc, TC khuyen khch cac linh muc nen song thanh cong oan vi nhau. Ngai noi: Neu nhngngui tre thay cac linh muc song co n, met moi, buon chan, th ho se ngh rang: o khong phai la tng lai i toi, toi khong muon song nh the. TC keu goi cac linh muc hay song xac tn c Tin cua mnh, e gop phan gia tang n goi.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page